Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum

Mødereferat fra bestyrelsesmøde, den 22. marts 2018
på Lokalhistorist Arkiv, Fredericia..

Af Niels Nybo Jakobsen, sekretær, og Jesper Ratjen, formand.
 
Tilstede:
Jesper Ratjen, Jonna Qvortrup, Kai Aurbo, Vibeke Karlby (nyvalgt), Niels Thomsen og NNJ (ref.)

Hidtidig formand, Jesper Ratjen, bød velkommen til mødet.

Dagsordenen var udsendt 15. marts og havde følgende punkter:

1. Konstituering af bestyrelsesposter.
Niels Thomsen som mokkamester og Vibeke Karlby som assisterende mokkamester var valgt på generalforsamlingen den 12. ds. Her havde Henning Karlby tilbudt at varetage biblioteket, eftersom det ikke lykkedes at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem, som potentielt kunne varetage hvervet.

Øvrige poster blev som hidtil:
Formand: Jesper Ratjen
Kasserer: Jonna Qvortrup
Redaktør og
Webmaster:  Kai Aurbo
Sekretær (og næstformand): Niels Nybo Jakobsen

2. Foredragsønsker for sæsonen 2018-19.
Der blev diskuteret medlemmernes ønsker og behov, som det er vanskeligt at få medlemmerne til at give udtryk for. Bestyrelsen må derfor ”gætte”. Forskellige måder at få overblik over medlemmernes behov og status blev drøftet.
Facit blev, at vi vil forsøge at skaffe nedenstående foredragsholdere i tidsmæssig prioriteret rækkefølge:
1.    Erik Kann: Oversete kilder
2.    Leif Sepstrup: Kriminalsager
3.    Per Andersen: Slægtsforskning i det 20. årh.
4.    Gitte B. Høstbo eller ?: DNA
5.    Anette Østergaard Schultz: Børneskæbner
Som reserver valgtes: ”Købmand og marked” samt ”Amtmandens arkiver”
Yderligere 3 mandagsaftener kan bl.a. bruges til ”Spørgekasse og slægtsfortællinger” og FamilySearch v/ Bodil Grove Christensen (eller en reserve).

3. Slægtshistoriske temaaftener.
Der afholdes 4 temaaftener i sæsonen; 2 før nytår og 2 efter.
Fremmødet til disse aftener er ikke overvældende, hvorfor det har været diskuteret at lægge dem helt eller delvist i dagtimerne.
Vi har mulighed for at råde over eftermiddagstid på arkivet på hverdage efter kl. 16 (dog helst ikke torsdag) og på fredag efter kl. 13, hvor personalet går hjem. Af umiddelbart praktiske årsager valgtes en forsøgsordning med at tilbyde udvidet åbningstid på de valgte onsdage fra kl. 16 til kl. 22 (eller når vi går hjem). Blot skal vi indfinde os, inden personalet (og frivillige) går hjem, og der skal være en nøglebærer til at lukke og låse. Første møde skulle være 24.10.18.
”Temaaftenerne” skal omfatte værksted og hjælp til egen forskning, foruden div. indlæg og undervisning.
Vi bør opfordre til, at man tager sit eget arbejde (og pc) med til disse dage/aftener.

4. Arkivbesøg.
Intet forslag.

5. Slægtstidende.
a) Vi forsøger en sæson med farvetryk, som Kai har organiseret i Aabenraa; dog ikke på glittet papir.
b) Indholdet fandtes passende
c) Redaktionsgruppen uændret: Kai og Jesper med Jonna og Niels Th. som korrekturlæsere.
d) Der var ingen specielle ideer til stof til Tidende.

6. Sensommerudflugt.
Lørdag 8. september til Glud Museum blev valgt.
Bestyrelsen vil 26. maj foretage en udflugt til Glud med medbragt mad. Afgang kl. 10 fra Fr. III’s vej.

7. Økonomi.
Økonomien er forholdsvist sund, og der er ikke behov for særlige initiativer.

8. Biblioteket.
Biblioteket fortjener større brug af medlemmerne.
Diskussion af mulighed for fremvisning og demonstration på temaaftenerne/-dagene.

9. Eventuelt
Intet.

FOREDRAGSØNSKER 2018-2019

ForedragsholderEmneKontaktDato
# 1Erik KannFlytteangivelser mellem liniererik@reinholdt-kann.dk
sendt forespg. 23/3-18
Svar modt. 24#-18
8. april 2019
# 2Leif SepstrupKriminelle anerpost@sepper.dk
sendt forespg. 25/-18
Svar modt. 25/3-18
11. februar 2019
# 3Per AndersenSlægtsforskning i 1900-talletper@andersen1.dk
sendt forespg. 25/3-18
Svar modt. 25/3-18
12. november 2018
# 4Gitte Bergendorff HøstboArveligheden i slægtsforskning om DNAjanhb@danbbs.dk
sendt forespg. 25/3-18
Svar modt. 25/3-18
10. september 2018
# 5Annette Østergaard Schultz
Rigsarkivet
Plejebarn:
Børneskæbner og plejeforhold 1820-1920
as@sa.dk  Tlf.: 4171 7453
sendt forespg. 25/3-18
Svar modt. 26/3-18
10. december 2018
# 6Jørgen MikkelsenKøbmands- og markedshandel ca. 1700-1850jm@sa.dk
Tlf.: 4171 7233
ikke i år
# 7Svend-Erik ChristiansenAmtmanden og familiesagerne[DIS-medlem 156]
sec@godmail.dk
ikke i år
*Bodil Grove eller Niels Nybo J.Introduktion til hjemmesiden Family Search8. oktober 2018
**Os selvSpørgekassen og slægtsfortællinger14. januar 2019

SLÆGTSTEMA-EFTERMIDDAGE/-AFTENER

DatoEmneAnsvarlig
on. 24. okt '18
kl. 16 - 21
Slægtsværksted. Med hjælp til egen slægtsforskning. Tag din slægt (og evt. pc) med.
Vi taler om, hvad vi arbejder med.
Bestyrelsen
on. 7. nov. '18
kl. 19 - 22
Slægtsværksted. Med hjælp til egen slægtsforskning. - samt arbejde med udvalgte
kilder og øvelser med gotisk skriftlæsning.
Bestyrelsen
on. 23. jan. '19
kl. 16 - 21
Slægtsværksted. Med hjælp til egen slægtsforskning. - samt arbejde med udvalgte
kilder og øvelser med gotisk skriftlæsning.
Bestyrelsen
on. 6. feb. '19
kl. 19 - 22
Slægtsværksted. Med hjælp til egen slægtsforskning. - samt arbejde med udvalgte
kilder og øvelser med gotisk skriftlæsning.
Bestyrelsen


SENSOMMERUDFLUGT

Dato
lø. 26. maj 2018
Kl. 10
Bestyrelsens forekskursion til Glud
lø. 8. sept. 2018Glud museum

ARKIVBESØG
Ingen arkivbesøg

Tilbage til referatoversigt