Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum

Bestyrelsesmøde den 26. februar 2018

Kl. 19 på Lokalhistorist Arkiv, Fredericia.

Deltagere: Jonna Qvortrup, Jesper Ratjen, Niels Nybo Jakobsen, Kai Aurbo, Jens Christian Bruun-Toft og Niels Thomsen.
Afbud: Hanne Olsen, Bente Mikkelsen.

Af  Jesper Ratjen.

Der henvises til den af formanden Jesper Ratjen (mail d. 13. februar) udsendte indkaldelse, se her.
Vi startede med kaffe, hvortil Niels Thomsen serverede en stor skål lækker æblekage.

1. Generalforsamlingen
1a) Valg til bestyrelsen
På valg er:
Jonna Qvortrup modtager genvalg
Jens Christian Bruun-Toft modtager ikke genvalg
Hanne Olsen modtager ikke genvalg
Bente Mikkelsen (suppleant og moccamester) modtager ikke genvalg
Niels Thomsen (suppleant og ass. moccamester) modtager genvalg
Revisor: John W. Rasmussen (modtager John genvalg? – Niels Th. vil spørge
Revisorsuppleant: Gudmund Bornemann Madsen modtager Gudmund genvalg? – Niels Nybo vil spørge

1b) Regnskab og budget
Endeligt regnskab forelå ikke, men vi er ikke i nød. Vi havde en sensommerudflugt uden det sædvanlige busleje-underskud. Desuden sparer vi SSF-kontingentet (omk. 2200 kr.). Vi har derfor ikke forslag om ændring af kontingent, gæstebilletpris eller kaffe m. kage-pris.

Vi har en restbeholdning på 4 stk. "Slægtsforskning for begyndere" a´ 150 kr.

Medlemsbevægelsen: Tilbagegangen synes standset. Vi er 72 medlemmer på 60 adresser. Vi ser kun godt 1/3 til møderne. Kai tilbyder at sende en møde-reminder ud via vores mail-net. Skal vi (igen) prøve at få avisen til at bringe foromtale? Vi kan komme på "Det sker"-listen. – Næppe lønsomt. (Jesper efterrationaliserer: Hvorfor ikke prøve?).

Opkrævningsformen: Meddelelse med beløb og kontonr. i Slægts-Tidendes april-nr. samt vedlagt det nye program og indbydelse til sensommerudflugt i udsendt brev i juli - suppleret med enkelte reminder-breve til særlig glemsomme, synes at være effektiv nok.

1c) Dirigent
Hvem? Henning Karlby foreslås – Jesper spørger

1d) ”En interessant film til generalforsamlingenPå Kai's liste over "Danskernes egen historie" valgtes "Når gløderne springer" (1:25)

2. Fremtiden for vores forening
2a) Kan vi fortsat have en funktionsduelig bestyrelse?
Hvis vi ikke kan fylde pladserne efter de 3, som ikke modtager genvalg, mener vi, trods alt, at kunne klare opgaverne; – men vi vil gerne mindst have valgt en assisterende moccamester.
Hvis ikke pladserne bliver fyldt, må vi på en kommende generalforsamling ved vedtægtsændring få nedjusteret bestyrelsestallet fra 6 til 4.

2b) Pr. 1.jan. 2018 er vi udmeldt af SSF
Vi ser ikke noget behov for at genindtræde i en ny forening "Danske Slægtsforskere", som forventes oprettet i foråret 2018.
Medlemmer som ønsker at modtage bladet "Slægtsforskeren" må (fortsat) være personlige medlemmer af DIS-Danmark/Danske Slægtsforskere.

3. Slægts-Tidende og hjemmeside
3a) Redaktørs / web-masters synspunkter
Kai fandt ikke noget behov for ændringer. Trykning af Slægts-Tidende kostede 2800 kr i 2016 – uanset om 60 eller 100 eks. Kai vil prøve, om det kan gøres på en anden måde – og få trykt i farver?

3b) Hvordan fungerer afhentning og distribuering? Behov for ændring af byrdefordeling?
Jonna henter i Middelfart. Har rutine i kuverteringen og medlemmerne er flinke til at tage blade med rundt.

3c) Øvrige synspunkter
Ingen

4. Biblioteket
4a) Udlånsaktivitet
Kun 3 udlån i den forløbne sæson.

4b) Behov for revision af bogbestanden?
Nej

4c) Øvrige synspunkter
Forslag om på en temaaften at præsentere vores bogbestand. Vi har mange gode bøger på hylderne.

5. Aktiviteter
Er der omkostningskrævende initiativer, som skal medregnes i næste års budget?
Nej.

    Mødet slut ca. 21.30   


Tilbage til referatoversigt