Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2016, kl. 19:00

på Lokalhistorist Arkiv, Fredericia..

Deltagere: Jonna Qvortrup, Hanne Olsen, Bente Mikkelsen, Jesper Ratjen, Kai Aurbo, Jens Christian Bruun-Toft og Niels Thomsen.

Af Niels Thomsen, sekretær.

Der henvises til den af formanden Jesper Ratjen udsendte indkaldelse af 15. marts (se her).
Vi startede med kaffe og Jespers hjemmebagte (fedtfrie) kage, som vi blev lovet opskriften på.
 
Jesper indledte med at byde velkommen til Bente Mikkelsen som ny i bestyrelsen (som suppleant).

0.
Valg til bestyrelsen
Til generalforsamlingen var Kai fejlagtigt blevet sat på valg i stedet for Jens Christian. Det besluttedes her i bestyrelsen, at vi godkender det, der skulle være fakta, nemlig at Jens Christian blev valgt for de næste to år. Kai er så på valg til næste år.

1.
Konstitueringen
De 4 medlemmer, der ikke var på valg, beholder deres nuværende funktioner. Jesper som formand, Kai som web-master og redaktør af Slægtstidende, Jonna som kasserer og Niels som sekretær.
Bente bliver som suppleant også moccamester. I dette job assisterer resten af bestyrelsen efter behov. Jonna foretager indkøb af kaffe/kager, og påtager sig også at være bla´ bu´.
Hanne fortsætter som forlystelsesråd og Jens Christian som bibliotekar.

2.
Foredragsønsker til kommende sæson.
Der blev fremsat ønsker hele vejen rundt.
Det blev besluttet, at vi skulle satse på 6 foredragsaftener med FU-foredragsholdere. (4 i efteråret og 2 i foråret). Ved generalforsamlingen var der fremsat ønske om to emner nemlig ”Søruller” og ”Indvandring fra Sverige i 1800-tallet”.

Efter sortering i de forskellige forslag enedes man om følgende 8 forslag. Så er der 2 i ”reserve”
1.    Erik Kann med ”Blandt slagsbrødre……” Han er allerede reserveret til december måned.
2.    Magne Juhl med ”Uddannelse af jordemødre”
3.    Ulrik Alster Klug med ”Søruller”
4.    Gitte Høstbo med ”Svenske indvandrere”
5.    Mette Fløjborg med ”Skørtejægeren, på jagt efter de kvindelige aner”
6.    Steen Ivan Hansen med ”Kroernes historie”
7.    Magne Lund med ”1864, om personer der deltog”
8.    Martin Borch med ”Hvorfor havde Karen og Jens ingen venner?” En historie om faddere og sociale relationer.

3.
Slægtshistoriske temaaftener
Disse aftener fortsætter, og med gotisk læsning og spørgekassen som tilbagevendende punkter efter behov.
 
Ellers blev følgende aftalt:
1.    September 2016. Fortæl om din egen slægtsforskning.
2.    November 2016. Lægdsruller.
3.    Januar 2017. Hjælp til egen slægtsforskning.
4.    Marts 2017 Mediestream.

4.
Arkivbesøg
Københavns stadsarkiv blev valgt som et udflugtsmål i uge 43 (24-29. oktober).

5.
Slægts-Tidende
Indholdet er passende. Der efterlyses stadig, dog uden større held, indlæg fra medlemmerne.
Jonna og Jesper læser korrektur på bladet inden det går i trykken.

6.
Sensommerudflugten
Det skal, hvis reglerne skal følges, i år være til et sted i Jylland. Af forslagene blev et besøg på museet i Frøslevlejren valgt. Kan det kombineres med et efterfølgende besøg i Kobbermølle (Kupfermühle) lige syd for grænsen, vil det blive forsøgt. Dette valg tilgodeser nogle ønsker på generalforsamlingen om noget i Sønderjylland.
Datoen er fastsat til lørdag 10. september 2016.
Om transporten skal være bus eller private biler undersøges. De private biler har en økonomisk fordel, men ikke det samme sociale islæt. Men så må vi holde nogle flere ”strække ben” pauser.

7.
Økonomien og
8.
Biblioteket nåede vi ikke rigtigt. Måske bliver der tid på medlemsmødet 30. marts. Desuden skulle vi også stilles op til fotografering, Kai havde ellers udstyret parat. Det prøver vi så 30. marts.

9.
Eventuelt blev nok diskuteret ind imellem i løbet af aftenen.

Tak for kage til Jesper.

Tilbage til referatoversigt