Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. november 2015.

Af Niels Thomsen, sekretær


Til stede var Jonna, Karen, Kai, Jesper, Bodil, Jens Christian og Niels. Hanne havde meldt afbud.

Der henvises til formanden Jesper Ratjens udsendte indkaldelse til mødet.

1.
Udtynding i bogbestanden i vort bibliotek
I de senere år har der ikke været et større udlån, kun op til 10-20 bøger årligt.
Der er blevet knapt med pladsen på reolerne. Vi var enige om, at de bøger som vi kan låne på bibliotekerne, vil vi ikke have stående i vort bibliotek. Det er f. eks. årbøger. Eventuelle navneregistre til disse, vil vi dog beholde. Bøger der kan bruges som ”stikord” beholdes også.
Bøger/hæfter der knytter sig til vort område (trekantområdet eller region Syd) vil også blive bibeholdt.

Følgende titler udgår:
Kulturminder (R06-19).
Personalhistorisk tidsskrift (R20-92). Navneregister beholdes.
Erik Aalbæk Jensens ”Livet på øerne” (F29-36).
Hof- og Statskalenderen (L8-11).
Gyldendals egnsbeskrivelser.
Troels Lunds ”Dagligliv i Norden”(C5-10).
Vejle Amts Årbøger (V05-72). Navneregister beholdes.
Slægtstræf i Herning 1981 (H43).

Herefter skulle der blive god plads på reolerne igen.
Når bøgerne tages ud bedes Jens Christian kontrollere, at de numre jeg har skrevet på ovenfor er de rigtige, da Kai skal bruge numrene for at slette/ændre dem på hjemmesiden.
Hjemmesidens fyldige beskrivelser af de titler, som vi fjerner fra hylderne, skal
ikke slettes, men der tilføjes: "Kan lånes på Folkebiblioteket” 

På førstkommende møde (9. november) vil det blive nævnt hvilke bøger, der tages ud af biblioteket.
Ved slægtstemaaftenen d. 25. november bliver der holdt auktion over de udtagne bøger. Bøger der ikke bliver solgt er Anton Blåbjerg aftager af.

2.
Arkivernes dag lørdag 14. november kl. 10 - 16
Her vil vi deltage med vores plancheudstilling. Desuden har Jesper en beretning om et billede af en dame i en kurvestol fra Ditmarsken. Den beretning får vi også plads til på plancherne.
Til hjælp ved opsætning af plancherne deltager Jesper, Jens Christian og Niels.
Opsætning fredag formiddag kl. 10. Varighed ikke over 2 timer.
På dagen deltager Jonna, Bodil, Jesper og Jens Christian.
Jonna vil have computer med, for at kunne demonstrere slægtsforskerrelaterede ting.
 
3.
Økonomi, aktiviteter og bestyrelsesarbejde
14 har endnu ikke betalt kontingent. 2 par har meldt sig ud.
Jonna får en medlemsfortegnelse (med tlf. numre) fra Jesper. Jonna og Jens Christian rykker dem, der ikke har betalt kontingent.
Jonna gennemgik økonomien.
Vi har ca. 8.000 kr. på bankkontoen. 3.000 kr. skal betales til foredragsholdere inden årsskiftet. Desuden betales der i år 1.500 kr. for et foredrag, der først afvikles til næste år.
Da sensommerudflugten blev aflyst pga. manglende tilslutning, har vi undgået en udgift (turens underskud) på omkring 2.000 kr. Kan/bør sensommerudflugten fremover foregå i private biler med betaling til de respektive chauffører? Det koster på det sociale, men der er et besparelsespotentiale i det, da udgift til en bus ligger på omkring 5.000 kr.

Bestyrelsesarbejde og nye bestyrelsesmedlemmer: En aktiv bestyrelse er en forudsætning for at foreningen kan leve! Nye bestyrelsesmedlemmer, hvordan får vi fat i dem?
Jesper skriver et lille indlæg til næste foreningsblad omkring bestyrelsesarbejdet og ønsker til ”nyt blod”

4.
Evt.
Vi kunne ikke komme på nettet med nogen af de 3 maskiner vi havde med.
Niels har torsdag været inde på lokalarkivet med sin bærbare, der nogle dage forinden havde fået lagt Windows 10 ind. Lars (arkivets edb-sagkyndige) havde den i 3 timer medens jeg var ude i andet ærinde.
Inden jeg gik, konstaterede vi de samme problemer, som også var der onsdag aften, hvor vi ikke kunne komme på nettet. Vi kunne vælge LHA, og skal huske at vælge WiFi, som er det trådløse net.
Der blev stadig ikke spurgt om et password/adgangskode som er Arkiv141, og som vi allerede kender.
Lars mente, der måske lå et forkert evt. det gamle password i min computer (er problemet opstået i forbindelse med opgradering til Windows 10?), når den ikke spørger om password.
Da jeg kom tilbage havde han fået fjernet det gamle password og lagt det rigtige ind. Maskinen kørte nu som den skulle, og jeg fik også en forklaring på, hvordan man fjerner det gamle (forkerte) password, men det var en mere avanceret operation!! Den tør jeg ikke love at gøre på en anden maskine.
Men lidt af en løsning fik jeg da på problemet.

Problemer med højttaleranlæg/teleslynge havde de aldrig været ude for! Det fik jeg ikke noget ud af.

Tilbage til referatoversigt