Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen

Links

Fotoalbum

Anetavler, musemåtter, CD'er og bøger mm. - få idé til gaver.
http://www.genealogisk-forlag.dk

Aarhus Kommunes Biblioteker: Lokalhistorisk samling ved Folketællinger, Vielsesdata og Århus Borgerbog.
http://www.folketimidten.dk/

ArkivalierOnline – nok den vigtigste Webside for slægtsforskere, idet man her finder samtlige danske kirkebøger op til 1892 og folketællinger.
http://www.arkivalieronline.dk

Arkivaren.
En god hjemmeside med mange gode oplysninger om slægtsforskning.
http://www.arkivaren.com/

Aurelia Clemons (Ekstrakter af skiftebøger hele landet).
www.Aurelia-clemons.dk

Et links, der kan anbefales til slægtsforskningen:
http://mazanti.net/links.htm

Aurelia Clemons ekstrakter af skiftebøger fra hele landet. Genealogisk Forskning Danmark.
http://myweb.cableone.net/really/index.htm

Bauers Kalender
http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

Beboere i KBH efter branden 1728.
http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/KoebenhavnITalOgOrd/
StatistikOmKoebenhavnOgKoebenhavnere/HistoriskStatistik/Befolkning.aspx

Billund Kommune og omegn. Afskrifter af kirkebøger.
http://www.lokalarkiverbillund.dk/kirkebog/skrift.html

Billunds Lokalhistorie – Hjemmeside.
http://www.lokalhistoriebillund.dk/

”Brothers Keeper” Slægtsforskerprogrammet med mange anvendelige links.
http://www.brotherskeeper.dk

Danmarks amter, som de eksisterede i perioden 1793-1970.
http://www.da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_amter_(1793-1970)

Danmarks Nationale Privatarkivbase – Oplysninger om arkivalier og billeder af privat oprindelse..
http://www.danpa.dk

Dansk Arkivalieinformationssystem – her får man oplysninger om myndigheder, institutioner, virksomheder, foreninger og personer, som har skabt arkivserierne i vores samlinger.
http://www.sa.dk/daisy.dk

Dansk biografisk leksikon, 1. udg. 1887-1905.
http://www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/

Dansk Demografisk Database – er et samarbejde mellem Dansk Data Arkiv, Det Danske Udvandrerarkiv, Immigrantmuseet og Statens Filmingscenter. Og det giver en mulighed for at søge i folketællinger fra 1787-1911, i databasen for udvandrede personer fra 1868-1903, i databasen over personer, der har fået indfødsret fra 1776-1925, samt i Dannebrogsmænd fra 1843-1908. Og links til andre landes demografiske databaser.
http://www.ddd.dda.dk

Dansk Demografisk Database: Andre kilder: Dannebrogsmænd; Skifteprotokoller (begrænset); Nygaards sedler; Oeders Eftr. 1771; St. Croix; Dansk Ostindiens Personalia.
http://www.ddd.dda.dk/andrekilder.html

Dansk Slægtshistorisk Forening med en hjemmeside med mange links, du direkte kan søge på.
http://www.danskslaegtshistoriskforening.dk/cms/index.php?cID=7&smID=6

Dansk Slægtsgårdsforening - database over slægtsgårde.
http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk

Danske billeder – her ses resultatet af et projekt, der har til formål at udvikle en billeddatabase, et historisk billedarkiv, som et af flere elementer i en kommende portal over nationale kulturarv. Billedmængden er endnu ret begrænset og koncentreret omkring Århus, Silkeborg, Herning, Roskilde og Københavns området.
http://www.danskebilleder.dk

Danske kirker - mange billeder af kirken, udvendig og indvendig samt af kirkegården

http://www.yesterdaysfoto.dk

Danske kirkebøger. Gratis online registratur som opdateres frem til DNK (Den nye kirkebog), dvs. 2002-2003.
Derudover er der links til enten et indeks til kirkebogen eller til selve kirkebogen.
http://www.denjyskekirkebog.dk/

Danske skippere, styrmænd og skibe.
http://www.skippere.dk/

Det Danske Udvandrerarkiv.
http://www.emiarch.dk/home.php3?l=da

Det Kongelige Biblioteks billedsamling
http://www.kb.dk/kb/dept/nbo/kob/billed/guide/index.htm

DIS-Danmarks amtskort med indexerede sogne.
http://www.dis-danmark.dk/kirkeboger/

DIS-DANMARK – hjemmeside for Danmarks største forening for databehandling i slægtsforskning. Links til medlemmernes egne hjemmesider og til både danske og udenlandske internetressourcer om slægtsforskning. Indeholder også forskellige slægtsforskningsprogrammer.
http://dis-danmark.dk

DIS-Danmarks slægtssøgningsprogram.
http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php

DIS-Danmark: Søgning efter amt, herred og sogne.
http://www.clicketyclick.dk/amt-herred-sogn/prod/amter/Amter.php

Djursland. Slægts- og Lokalhistorisk Forening. Randers amt med flere herreder.
http://www.djursslaegt.dk/skifter/skifter1.html

Dødsannoncer - med mulighed for søgning på navn, fødselsår og dødsår.
htpp://www.afdoede.dk/index.php?page=sogning

Dødsboer i Statstidende.
http://www.aneguf.dk/
http://www.statstidende.dk/default.aspx

Ejendomme i Danmark. En fælles indgang – portal – til ejendomme i Danmark.
Den er oprindelig oprettet af kommunerne for at samle alle informationer om tekniske installationer både over og under jorden, byggelinjer mm. Dermed kan alle ejendomme findes ved at taste adressen.
www.ois.dk

Elling sogns lokalhistoriske arkiv.
http://www.ellingarkiv.dk/forside.php

Erik Brejls hjemmeside om skifte- og fæsteuddrag, jordebøger, vielser, egnsbøger og egne slægtsaner.
http://www.brejl.dk/

Erik Brejl skifter.
http://www.brejl.dk/skift.htm

Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
http://www.eba.esbjergkommune.dk/Default.aspx

Family Tree Builder. Gratis slægtsforskning program ved ”My Heritage”.
http://www.lokalhistorisknet.dk

Find kilder om din familie. Danske amter før 1970 (klikbart kort)
http://www.anefund.dk

Fortegnelse over almindeligt forekommende søn- og helligdage i vielsesdataene, samt andre hyppigt forekommende betegnelser.
http://www.folketimidten.dk/omhellig.htm

Frederiksberg Kommunes Biblioteker. Søg under slægtsforskning.
http://fkb.dk/forside

Fynske historie. Historieportal om den Fynske historie. Lokalhistorisk site.
http://www.historie-info.dk/

Gade-Sogn KBH.
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm

Gamle love og bestemmelser.
http://www.h58.dk/gb/index.htm

Godsskifter fra Mors Nørre og Søndre Herreder.
http://knudhaaning.homepage.dk/godskifter_fra_mors_noerre_og_soen.htm

GEDCOM - Anvendelse af
Dette er et forsøg på at oversætte de ofte anvendte GEDCOM koder til nordisk forhold, således at der opnås fælles forståelse af betydningen, herunder brugen af disse koder.
I de fleste slægtsforskningsprogrammer vil forklaringen i skærmbillederne være nok, da det ofte kun er det reelle navn der bliver vist som f.eks. født, døbt, gift, død og begravet.
De fleste af disse begivenheds begreber er direkte forståelig, mens andre kan være noget mere vanskelig.
Listen af koderne, vil for en del af dem være interne koder og ses kun i forbindelse med eksport til en GEDCOM fil. Disse interne koder kan være rare at have, hvis der er behov for at kikke nærmere på indholdet i en GEDCOM fil.
http://www.brotherskeeper.dk/gedcom_koder/gedcom-standard.htm

Godsskifte fra Vendsyssel. Rødslet i Vadum sogn.
http://www.krabsen.dk/godsskifte/container.php?funktion=gods_pr_gods&godsnr=G125

Godsskifter fra Vendsyssel. Databasen indeholder en afskrift af registre over godsskifter i Vendsyssel.
http://www.krabsen.dk/godsskifte/godsstart.php

Gravstensarkivet - med mulighed for søgning på navn, fødselsdatoer og dødsdatoer. Dækker en del kirkegårde i Vejle, Ribe, Skanderborg og Aarhus amter.
htpp://www.gravstensarkivet.dk

Gravsten fra hele landet. Link til alle Danmarks fotograferede kirkegårde (der findes flere forskellige, søg i Google).
http://www.dk-gravsten.dk/forside.php
http://www.findengrav.dk/

Hammerum Herred Slægtsforskning & Lokalhistorie: Søgning i batch-numre over hele Danmark.
http://www.hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8

Historie-online links til Arkæologi, Billedressourcer, Bøger og tidsskrifter, Slægtsforskning, Emner, Kommune- og kulturmiljøatlas, Lokaliteter – Lokalhistorie, Nordens historie, Originaler, Personer og Registraturer, arkivdatabaser m.m.
http://www.historie-online.dk/histsider/baser.htm

Historie-online links til Historien, Oldtid, Vikingetid, Middelalder, Nyere tid, Besættelsen 1940-1945, Efter 1945, Børnerelaterede sider, Lokal- og slægtshistorie, Militærhistorie, Skibsbevaring, Sønderjylland og Slesvig-Holsten, Øresundsregionen, Ludvig Holberg 1684-1754, H. C. Andersen, Diverse emner og personer, Lyd og billeder.
http://www.historie-online.dk/histsider/index.htm

Hjælp som giver en masse gode tips og vejviser til slægtsforskning finder du på . . . . .
http://www.dis-danmark.dk/intro

Hovedstadsarkiver – en hjemmeside med et væld af oplysninger, såfremt man har aner i København.
www.hovedstadsarkiver.dk

Hvem forsker hvad – her kan slægtsforskere og lokalhistorikere med fælles forskningsområder udveksle oplysninger, hjælpe og inspirere hinanden.
http://www.hvemforskerhvad.dk

Illegale blade fra besættelsen.
www.illegalpresse.dk

Illustreret Tidende skildrede i mere end 60 år sin samtid på en enestående måde. Perioden omfatter bl.a. Det Moderne Gennembruds epoke, og fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde.
Søg på Årstal: 1859-1924 eller Årgang: 1-65.
http://illustrerettidende.dk/iti_pub/cv/main/Forside.xsql?nnoc=iti_pub

”Kalkar” – er en ordbog over ældre danske ord og vendinger.
http://www.hist.uib.no/kalkar/

Kirkebøger, indekserede og indekseringsværktøjer i forbindelse med Downloads og installationsvejledning.
http://utilis.dk/main/

Kirkebøger 1693 – 1813; Vinding, Bryrup og Vrads sogne, Vrads og Tyrsting Herred samt med indeks herreder på Djursland.
http://www.milloup.dk/bf/vinbryvrads/vinbryvrads.htm

Kort til kirken - nyttige oplysninger om alle Danske Folkekirker (Søg efter: "kirke alfabetisk", "kirke kommunalt", "kontakt, links og baggrund", "mangler adr."). Se "Danmarkskort" med alle kirkerne på Google Earth.
htpp://korttilkirken.dk

Koudals Slægtsforskning på huguenot efternavne i Fredericia og Uckermark i Brandenburg og Pfalz, Tyskland.
http://www.koudal.eu/slaegt/index.htm

Kort & Matrikelstyrelsens landkort over Danmark før og nu. Søgefunktion: Adresse; Matrikelnummer; Koordinater.
http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findmatrikel.htm

Krabsens stednavnsdatabase (uundværlig, bruger den ’næsten’ daglig).
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

Kurt Kermit Nielsens – hjemmeside med mange afskrifter af arkivalier for slægtsforskere (f.eks. bevillinger til ægteskab).
http://www.kkermit.dk

Københavns Stadsarkiv:
http://www.ksa.kk.dk/finddinslagt/kom-godt-i-gang

Københavns Stadsarkiv med et bredt indhold af muligheder.
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/map.htm

Link til hjemmesider for slægtsforskere.
http://www.seniorinternet.dk/seniorfritid-slægtsforskning.htm

Litteratur om København - en samling af . . .
http://www.eremit.dk/

Milloup (Folketællinger, Kirkebøger og Skifter).
http://www.milloup.dk/hvh/download/download.htm#Kirkebøger

Mål og vægt.
http://www.saack.dk/maalogvaegt.shtml

Mål, vægt og mønt – en ny hjemmeside lagt ud på Nettet af Ole Østerby Olesen.
http://www.beder-malling.dk/genealogi/MøntMaalVægt/Tregder.html

Nittebjergers slægtsforskning: Privat slægtsforskning med mange søgenavne og søgesteder.
http://nittebjerger.dk/nittebjerger.web/

Nygaards sedler (Jyske navne, ikke mange –sen-nav-ne). Sedler om: Personalier, Degne, Kroer, Gårde m.m.
http://nygaards-sedler.dk/news.php

Odense-databasen på for- og efternavne fra 1740 til 1921.
http://www.odensedatabasen.dk

Ordbog danske sprog fra 1700 – 1950.
http://ordnet.dk/ods/

Personregister til nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier udarbejdet af Rigmor Nørgaard, Frederikshavn og Else Jørgensen, Arden.
http://rigmornoergaard.tripod.com/

Politiets register København - Enkekassen (Etatsansatte) og Dødeblade.
http://www.fogsgaard.org/

Politiets Registerblade: Find dine københavnske forfædre her.
http://politietsregisterblade.dk/index.php?option=com_sfup&view=politsearch&Itemid=29

Privatsamling af slægtsforskningslinks fra Søren Bøgvad Kretzschmer.
http://www.bredalsparken.dk/~perkretzschmer/slaegtsforskningslinks.html

Samfundet for Dansk genealogi og Personalhistorie: Oplysninger om slægtsforskning og slægtssøgning.
http://www.genealogi.dk/

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF) – indeholder oplysninger samt en liste over lokalhistoriske foreninger.
http://www.ssf.dk

Samsø - Slægts- og Lokalhistorisk Forening.
http://www.genealogy-samsoe.dk/

Slesvigske stednavne på Dansk, Tysk og Frisisk.
http://www.slesvignavne.dk/

Slægts-data.dk - Slægts-database med hovedvægten på personer og slægter fra og med tilknytning til det gamle Maribo amt samt dele af Præstø amt.
http://www.tom-stryhn.com/

Slægtsbøger – indbinding.
http://www.moldt.net/indbinding.htm
http://www.unibind.dk

Slægtsforskning over Øresund: Slægtsforskning i Sverige og Danmark.
http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/index.htm

Statsbiblioteket & Aarhus Universitetets biblioteker – Danske aviser m.m.
http://www.statsbiblioteket.dk/search/index.jsp?query=aviser+danske+&first_search=true

Statens Arkiver om Folketællinger – en vejledning.
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/
sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/folketallinger_-_en_vejledning

Statens Arkiver om Lægdsruller og Søruller – en vejledning.
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/
sadan_bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/lagdsruller_-_en_vejledning

Statens Arkiver – Rigsarkivet, Erhvervarkivet,Dansk Data Arkiv samt Landsarkiverne.
http://www.sa.dk

Statens Arkiver: Søgning i Arkivdatabasen.
http://www.sa.dk/daisy

Stednavne-database med 58.988 danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt i henhold til inddelingen fra 1970.
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php

Stegemüllers slægt og slægtsforskning: Vedrører: Thyregod, Brande i Nørvang Herred, Højby i Ods Herred og mange sogne i det gamle Frederiksborg Amt.
http://www.stegemueller.dk

Tingbøger Koldinghus Birk,
http://www.geltzer.dk/#f

Tingbøger fra Slavs, Jerlev og Anst Herreder samt Koldinghus Birk.
http://www.geltzer.dk/tingbog.php

Trekantområdets Slægtshistoriske Forenings hjemmeside med blandt andet mange links.
http://www.trekanten-slaegt.dk

Wadskier – hans slægt, digitale kilder og slægtsrelevant materiale.
http://wadschier.dk/

eller brug Agerbæks linksamling.
http://www.agerbaeks.dk/linkdb/index.php?action=show_list

”Vort sogns historie”, Hjemmeside med en digital udgave af bogserien: der udkom i årene 1950 – 1958.
http://www.vortsognshistorie.dk/

Lokalhistoriske arkiver i trekantområdet

Børkop Lokalhistoriske Arkiv.
http://www.borkophistorie.dk

Fredericia Lokalhistoriske Arkiv.
http://www.lokalarkiver.dk/fredericia

Lokalarkivet i Kauslunde-Gamborg.
http://home1.stofanet.dk/essv/arkiv

Lokalarkivet i Vejle Amt.
http://lokalarkiver.dk/arve

Middelfart Lokalhistoriske Arkiv.
http://www.middelfart-museum.dk/index.php?option=com_content&task
= blogcategory&id=42&Itemid=68

Sammenslutningen af Lokalarkiver SLA.
http://lokalarkiver.dk

Stadsarkivet i Kolding.
http://www.kolding.dk/stadsarkiv

Vejle Stadsarkiv.
http://www.vejlestadsarkiv.dk

Udenlandske internetadresser

Amerikansk database om danske sogne (Danish Parishes) fra Ancestry.com.
http://www.progenealogists.com/denmark/parishes.htm

Amerikansk Genealogisk program om Danmarks skoler omkring 1730 m.v. fra Ancestry.com.
http://www.progenealogists.com/denmark/school/

Australien – har du aner her, kan du finde fødte, viede og døde i perioden 1829-1914.
http://www.bdm.qld.gov.au/IndexSearch/BirIndexQry.m

Blekinge Släktforskarförening: Slægtssøgning i Blekinge, Sverige.
http://www.blekingesf.se/

Britisk-Indien, Slægtsforskning vedrørende, som henviser til Familysearch.com.
http://valmayukuk.tripod.com/britishindia/id12.html

Cyndi’s List of Genealogy Sites on the Internet – er en imponerende samling af over 60.000 links til genealogiske ressourcer i hele verden, opdelt på 120 emner. Velegnet for både begyndere og viderekomne i slægtsforskning. En trykt udgave af hjemmesiden (880 sider) er udkommet.
http://www.cyndislist.com

Demografisk Databas Södre Sverige: Slægtssøgning i Skåne, Halland og Blekinge.
http://www.ddss.nu/(S(gfg1sn31kqmldt550epbwvvv))/swedish/default.aspx

DIS_Norge sleksforum – hjemmeside for den norske forening for databehandling i slægtsforskning. Links til de relevante norske søgbare internetressourcer.
http://www.disnorge.no

DIS-Norge-træf. Medlemmer får mest ud af databasen.
http://www.disnorge.no/distreff/?land=dk&SetLanguage=DAN

FamilySearch Internet – er en væsentlig side udviklet af The Chirch of Jesus Christ of Latter-Day Saints (mormonerne), hvorfra der gratis kan søges på slægtsnavne i kirkens store genealogiske databaser. Oplysningerne derfra er dog ikke altid pålidelige, de bør checkes i andet kildemateriale.
http://www.familysearch.org/

Finn din slekt i Danmark. Norsk hjemmeside.
http://genealogi-dk.blogspot.com/2008/06/statens-arkiver-har-ftt-nye-adresser.html

Frie elektroniske udgaver af klassisk nordisk litteratur.
http://runeberg.org/

G-gruppen – Genealogi över Östersjön: Slægtsøgningsmuligheder i Nordtyskland i forskellige stater.
http://www.g-gruppen.net/tyskland.htm

Genline.se en del af ancestry.se: Kirkebøger og andet slægtsforskningsmateriale i Sverige.
http://www.genline.se/

Immigranter til USA, søg via Ellis island.
http://www.ellisisland.org/

Internetqullen zur Genealogie des deutschen Sprachraums – er en samling af links af interesse for slægtsforskere, der har tyske aner. Der er også genealogiske links til tidligere tyske besiddelser og fra områder, hvor tysksprogede er indvandret.
http://www.bawue.de/~hanacek/info/ddatbase.htm

Mormonerne, USA – slægtssøgningsprogram. Bemærk: Æ, Ø, Å, æ, ø, å!
http://www.familysearch.org
http://www.familysearch.org/eng/default.asp

”Rötter” - Nättidnigen Rötter – Indholdsrig ”avis” for svensk slægtsforskning, inddelt i 8 afsnit, der bl.a. bringer artikler, boganmeldelser, efterlysninger, diskussioner, vejledning og links. Søgbar via indholdsfortegnelse og sagsregister.
http://www.genealogi.se

Släktforskarens Google – din personsökare på nätet. Svensk søgeprogram, som personsøger i mange registre samtidig.
http://scangen.se/personsok.php?start=true

Sverige Riksarkivet: Søgning i flere forskellige arkiver på nettet.
http://www.riksarkivet.se/

The Danish Immigrant Museum, Iowa: Danske immigranter i USA’s historie.
http://www.danishmuseum.org/history-of-museum.cfm

The USGenWeb Project: Søgning af slægter i USA’s forskellige stater.
http://usgenweb.org/

Endelig er det en god idé at søge på www. google.com, som måske sætter dig i kontakt med andre slægtsforskere, der har fælle aner med dig.