Tysk ordbog lavet af Jens Bundesen
Tibage til forsiden

Har man aner i Sønderjylland eller i Slesvig, kommer man ikke uden om det tyske sprog.

Det er i mange tilfælde ikke noget problem, men en stor del af de officielle dokumenter

er skrevet på både plattysk og højtysk Nedenstående har jeg samlet en række ord

specielt på plattysk, der normalt volder de største problemer.

Er der er flere ord på tysk, er det første ord på plattysk I ordlisten er der overvægt af ord som vedr.landbrug

A
Abnamemann -frau - Aftægtsmand eller -kone
Abenmahll, Abendmahl - Nadver, Altergang
Advenant, Anteil - Andel
Alter - Alder
Amptschreiber, Amtschreiber - Amtsforvalter
Ammerlandt - Agerjord
Antecessor, Vorgänger - Forgænger
Anwalten, Gehilfe - Medhjælper
Arm - Fattig
Armenhaus - Fattiggård
Arnen, Ernte - Høste
Aufgebot - Lysning
Aufgebohren, Auferlegen - Påbyde
Auwe, Awe - Å (vandløb)
B
Bandtsache, Band - Kirkelig straffesag
Barckvoigt, Birkvogt - Birkefoged
Barnholtz, Brennholtz - Brænde
Bauer - Bonde
Bede - Ekstra skat
Beerdigen - Begrave
Besitzer - Ejer
Bedelerin, Bettlerin - Tiggerske
Beeste, Vieh - Kreaturer
Begebene, Begevene - Folk med egen husstand
Begrebnus, Begräbnis - Begravelse
Beheusung, Behausung - Bolig, hus
Beume, Baum - Træ
Birck, Birk - Birk (retsområde)
Blattern - Kopper
Block, Acker - Ager
Bockweitzen, Buchweitzen - Boghvede
Bode, Bude, Bod - Lille hus
Bohl, Boele, Hof, Bol - Gård
Bohlsleute, Hofbesitzer - Gårdmand
Botten Vogterie, Botenvogterei - Budfogederi
Botter, Butter - Smør
Braut - Brud
Brautweiung, Hochzeit - Bryllup
Brudegamb, Bräutigam - Brudgom
Bruder - Broder
Bunde, Bauer - Bonde
C
Carspel, Karspelvoigt
- Sognefoged
Christtage, Weinacht - Jul
Croeg, Crogh, Krug - Kro
Cöster, Küster - Degn
D
Deit haue arbeit und fohr
- Udfører hoveri og kørsel
Demat - Arealmål (ca ½ ha. el. 1 td.land)
Dhenstgelt, Dienstgelt - Tjenestepenge
Dienstmädchen - Tjenestepige
Dotschlag, Totschlag - Mord
Drage, Hocke - Trave, 20 kærv á 3 neg = 60 neg
Dorf - Landsby
E
Ehe - Ægteskab
Ehefrau - Hustru
Ehelich - Ægteskab ( Ægtefødt)
Ehesheidung - Skilsmisse
Einbern - Enebær
Eigentum - Ejendom
Eltern - Forældre
Enkel - Barnebarn
Entlassen - Afskediget
Erbteilung - Skifte
Erdtbuch, Erdbuch - Jordebog
Erffland, Erbland - Arvejord
F
Faden Holtz - Favn brænde
Feist - Opfede
Fercker, Ferkel - Svin
Ferendell, Virtel tonne - Fjerding (en fjerdel tønde)
Festguth - Fæstegård
Feuerunge - Brændsel
Fieber - Feber
F.G. Fürstelich Gnade - Fyrstelig Nåde
Fiertagen, Feiertagen - Helligdage
Fischdam, Fischteich - Fiskedam
Flassen, Flasses - Hør (plante)
Freigeld - Fripenge
Freybunden Kathe - Fribønder
Freygutt - Frigård
Frie Bundengutt - Fribønder
Frau - Hustru, kone, frue
Fus, Fuss - Fod (længdemål, ca 30 cm.)
Fäster, Zinser - Fæster
Föder, Futter - Foder
G
Gaes, Gans
- Gæs, Gås
Garbe, Garue - Neg
Garffmühle, Gerbemühle - Garvemølle
Garsten, Gersten - Byg (kornsort)
Gebeute, Gebäude - Bygning
Geboren - Født
Geburtsort - Fødested
Gebuhrnuz, Gebür - Skyldig
Geiachts, Jagd - Jagt
Gegenwärtig - Til stede
Gemeinde - Sogn/kommune
Gemeine Erde - Fællesjord
Gerichtsprotokoll - Retsprotokol
Geschlecht - Køn
Geschwister - Søskende
Gestorben - Død
Gewerbe - Erhverv
Grossvater, -mutter - Bedstefar, -mor
Guth, Gutt, Hofe, Hufe - Gård
H
Haber
- Havre
Haer, Flaachs - Hør
Hardesvoiget, Hardesvogt - Herredsfoged
Haustofft, Hauskoppel - Hustoft
Hausvoigt, Hardesvogt - Herredfoged
Hauern, Hafer, Hauerland - Havrejord
Hausvoigt, Hausvogt - Husfoged
Hebamme - Jordemoder
Hebunghe, Hebung - Hævning, afgift
Heidegeldt - Lyngpenge (afløsningsum for leverancer af lyngtørv)
Heirat - Ægteskab
Heiutfasser, Fischwehr - Fiskegårde
Hennepf, Hanf - Hamp
Heringk, Hering - Sild
Herrnschwein, Herrenschwein - Herresvin
Heuw, Hoew, Houer, Heu -
Heuer, Heuer - Hyre
Heülingh, Heüerling - Lejer, fæste
Hoen, Huhn - Høne
Hochzeit - Bryllup
Hof - Gård
Holzung, Hölzung - Skov
Hope, Verlöbnins - Forlovelse
Hopffen, Hopfen - Humle
Houertorff, Frontorf - Tørv
Hövener, Hufner - Gårdmand
I
Iglich, Jeder
- Enhver
Ingenschutzett, Eingefangen - Indfanget
Innerst, Innste - Indsider (betegnelse for en, som var i tjeneste hos en gårdmand eller husmand og lejede et ikke selvstændigt hus af ham)
Innhement - Indtægt
Immerstock, Bienenstock - Bistade
Itm, Ebenso - Ligeledes
Itzig, Jeder - Hver
Itziger, Jetziger - Nuværende
J
Jahr
- År
Jagdgeld - Jagtpenge
Jegend, Gegend - Egn
Jungfrau - Jomfru
Junggeselle - Ungkarl
K
Karche, Kirche
- Kirke
Kate, Kaad - Husmandssted
Kaufferde, Kauferde - Selvejerjord
Kelche - Kalk
Kerckenguett, Kirchengut - Kirkegods
Kese, Keese - Ost
Keuchusten - Kighoste
Kholen, Kohle - Kul/trækul
Kind - Barn
Kirchenkreis - Provsti
Kirchspiel - Sogn
Kindelbetterinnen, Kirchgangsfrau - Kirkegangskone (kvinde der efter fødsel indføres i kirken)
Kirchschworenn, Kirchgeschworen - Kirkeværge
Knecht - Tjenestekarl
Koharde, Kuhirt - Kohyrde
Kolhaue, Kohlgarten - Køkkenhave
Korb - Kurv
Koppel - Vang, eng
Krebs - Kræft (sygdom)
Kreis - Amt
Kunigdiener, Königdiener - Kongelig undersåt
Köthener, Käthner - Kådner (boelsmand, husmand)
Kunster, Küster - Degn
L
Lachevidt, Lagheffindtt
- Lovhæv, Lovlig besiddelse
Lachsfanges, Lachsfang - Laksefangst
Landwirt - Landmand
Lanste - Fæster
Lantzhall, Landzahl - Areal
Last - Læst (kornmål: 1 læst = 24 ørte)
Ledder, Wagenleiter - Lærring (sidestykker til en høst-vogn) (lægter)
Lemkuhle, Lemgrube - Lergrav
Ledig - Ugift
Lehngut - Frigård
Leichpredig, Leichenpredigt - Ligprædiken
Leinsahmen, Leinsamen - Hørfrø
Lemb, Lehm - Ler
Lendichen, Länderei - Mark (fenne)
Lehrer - Lærer
Licht - Lys
Lispund, Liespfund - Lispund = 16 pund
Loepreisen, Laufreisen - Løb
Lucke, Lücke - Indhegnet mark
Lude, Leute - Folk
Lætare, Lätare (latinsk ord) - Fjerde Søndag i fasten
M
Magd
- Pige
Maria Magdalene - Datoen den 22. juli
Marinen Verkundigungh - Marias Bebudelse, den 25. marts
Mark, Thaler - Penge
Mark - Som vægt 240 gram
Martini, Martinstag - Mortendag, den 11.nov.
Mast, Schveinemast in der Wäldern - Svin opfedning i skoven
Masten - Opfede
Masern - Mæslinger
Mesvein - Altervin
Meyerhoff, Maierhof - Ladegård, Avlsgård
Mhor, Moor - Mose
Michaelis, Michaelistag - Mikkelsdag, den 29. sept.
Miswechinge, Mist - Gødning
Mohras, Morast - Morads
Moldt, Molts - Malt
Monat - Måned
Mosen, Moore - Moser
Multa, Brüche - Bøde
Mutter - Moder
Mädchen - Pige
N
Nachgelassen
- Efterladt
Name - Navn
Nas, Natt, Nass - Våd
Niderkunft - Nedkomst, Fødsel
O
Ort
- Sted
Ohnveorfenglich, Ungefährlich - Uskadelig, Upartisk
Oldensvin - Svin (skov)
Olding, Alter Zeiten - Gammel tid
Opfergeldt, Opfergeld - Offerpenge
Otting - Landmål, (varierer fra landsby til landsby og angiver den enkelt gårds andel af fælles landsby-mark)
Ostern - Påske
P
Pate
- Fadder
Pancratius - Datoen, den 12. maj
Paschdage, Oster - Påske
Permutation, Umtausch - Ombytning, Mageskifte
Pfarrer - Præst
Pfarhaue, Pfarrhof - Præstegård
Pflicht, Pligt - Landgilde i rede penge
Pfingsten - Pinse
Plochbyrde, Pfluglast - Plovbyrde
Präpositus, Probst - Præst
Q
Qter ¼ Fuss
- ¼ fod (1 fod ca, 30 cm.)
Quick, Vieh - Kvæg
R
Rauchheuern, Rauchhuener - Røget høne (afgift)
Recognistion, Recognition - Afgift
Reddawen, Rotaugen - Fisk (skalle)
Redem gelde, Bargeld - Rede penge
Regh, Reihenfolge - Rækkefølge
Reth, Riedt, Teichrohr - Tagrør
Reethvall, Reetwehl - Sø med tagrør
Retzell, Pfligchtabgaben - Del af landgilde (høns, gæs, små kreaturer)
Rocken, Roggen - Rug
Rode, Rute - Landmål 18 fod
Rosenobel - Guldmønt (ca.4 rdl.)
S
Saedt, Saat - Sæd, korn
Salarium, Salär - Salær
Scap, Schaf - Får
Scapfferey, Schäferei - Fårehus
Schapffskese, Schafkäse - Fåreost
Schatz, Steuer - Skat
Schipff Scheffel - Skæppe
Schlaganfall - Slagtilfælde
Schlicklandt, Schlickland - Klægjord
Schliien, Schleien - Fisk
Schmerling, Schmerle - Karpefisk
Schoff, Garbe - Neg
Scholl, Skulde - Fladfisk
Schule - Skole
Schulden - Skylde
Schwade - Skårlagt korn el. græs
Schwieger - Svigerfar, -mor, -søn, mv.
Schwin, Schwein - Svin
Schwingelt, Schweingeld - Svinepenge (afgift)
Scotator, Hurer - Horekarl
Seh, See -
Sehrschuldt, Sonderschuld - Særskilt afgift
Seien -
Seeling - Salig, Afdød
Shielen, Siele - Afvandingsgrøft
Solt = tolt - Tylt = 12 styk.
Stauden, Gebüche - Buskads, Krat
Stadt - By
Standesamt - Personregisterkontor
Sterben - Død
Steuer - Skat (afgift)
Stauen, Hof - Ejendom
Steg - Sti over grøft
Steck, Starke - Kvie
Stige, Stiege - Snes = 20 stk.
Stillen freitag - Langfredag

T
Taker, Stellnetz
- Fiskenet
Tegelltorff, Ziegeltorf - Tegltørv
Teich - Dam
Teichvogt, Deichvogt - Digefoged
Thaler, Reichsthaler - Rigsdaler
Tauffe, Taufe - Dåb
Tofft - Toft, Jordlod
Tonne - Tønde (ca.100 kg. fra 198,14 til 219,42 pund)
Torff, Torf - Tørv
Tüderlandt - Tøjrejord

U
Unbekant
- Ubekendt
Unehelich - Uægte
Unfall - Ulykke
Unverheiratet - Ugift
Urkunde - Dokument

V
Vater
- Fader
Vahlen Fohlen - Føl
Vatter, Pate - Fadder
Veld, Feld - Mark
Verheiratet - Gift
Verlobt - Forlovet
Verstorben - Død
Vercken, Ferkel - Svin, Gris
Vermuge, Vermügen - Formue
Verwostein, Verwüsten - Øde
Vestgut - Fæstegård
Vodegeldt - Foderpenge
Voder, Fuder - Læs
Vogedej, Vogtei - Fodekontor
Vollguet, Vollhufe - Helgård
Voralten, Vorfahren - Forfædre
Volkszälung - Folketælling
Vorstarwen, Sterben -
Volljährig - Myndig
Vormund - Formynder

W
Walckmühle, Walkmühle
- Stampemølle
Wedeme, Pfarrhoff - Præstegård
Weide - Græsgang
Weib - Kvinde, Kone, Hustru
Weinachten - Jul
Witwe'r - Enke, -mand
Wische, Wiese - Eng
Walbordages,Walpurgis - Valborgs dag, datoen 1. maj
Woche - Uge
Wochenbett - Barselseng
Wohnort - Bopæl
Wöste, Wust - Øde, Brak

Z
Zuname - Efternavn
Ziegelhoff, Ziegellej, Teggård - Teglværk

Ö
Ørte (gl. dansk kornmål: Ørte = ørtug) - Kornmål (1 örte rug = 10 skpr., 1 örte byg = 12 skpr.., 1 örte havre = 20 skpr.)
Tilbage til forsiden