Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Landsarkivet i Odense, tirsdag den 27. november 2012
15 medlemmer deltog.

Af Otto Geisler, sekretær.

Helle Bundesen15 morgenfriske medlemmer blev modtaget af arkivbetjent Helle Bundesen (billedet), som førte os til arkivets spisestue, hvor vi modtog informationer om huset og dets muligheder for slægtsforskere.

Huset er fra 1893, hvor arkitekt Martin Borch havde haft meget frie hænder under opførelsen, som det ser ud i dag – en meget smuk bygning udvendig som indvendig. Udvendig er bygningen blandt andet udsmykket med heraldiske skjolde med navne i guld på hver af datidens herreder på Fyn.

Samlingerne indeholder arkivalier fra lokale og regionale myndigheder og institutioner på Fyn, blandt andet fra dommere, politimestre, præster samt amter og kommuner. I arkivet findes også arkivalier fra private personer og foreninger. Samlingerne fylder mere end 20 km i magasinerne.

Landsarkivet er beliggende i Odense Slots gamle køkkenhave. Bygningen er sammenbygget med den tilhørende provinsarkivlederbolig – et meget herskabeligt hus, hvor arkivets første læsesal ligeledes havde et rum. Arkivlederboligen bliver i dag anvendt af arkivet til forskellige formål.

I 1993 blev et længe tiltrængt nybyggeri sat i gang samt et stort arkivmagasin blev etableret i Islandsgade.

Nybygningen og den ”gamle” arkivbygning er sammenbygget af en arkivgang.

Helle Bundesen viste os rundt i den ”gamle” arkivbygning i stue- og førsteetagen. Undervejs beså vi gamle arkivalier, som Helle Bundesen forklarede os om. Hun pointerede, at stort set alle arkivalier havde ”behov” for at blive berørt af menneskehænder, hvorfor hun meget betonede for os, virkelig at bruge det blandt andet gennem bestillingssystemet DAISY. Om føje tid kan vi ”kun” bladre i arkivalierne gennem bestillingssystemet.


Vi afsluttede rundgangen i den nuværende læsesal, hvorefter vi selv granskede i de forud bestilte eller fremfundne arkivalier.

En stor tak til Helle Bundesen for en fremragende og lærerig rundgang med en kraftig opfordring til at bruge alle Landsarkivets muligheder.

I den gamle læsesalDør i læsesalenÆrøkort
Helle Bundesen og "vi andre" i den gamle læsesalDør i den gamle læsesalHelle Bundesen og et gammelt håndgjort arkivalie over Ærø
Gemt er ikke glemtUdsmykning ved reolerJesper og Kai
Dør til magasinet fra den gamle læsesal.
Bemærk teksten øverst på døren: "Gemt er ikke glemt".
Noget af den indvendige udsmykning set mellem reolerTo ivrige arkivaliegranskere i læsesalen

Tilbage til Referatoversigt eller Gamle referater.