Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Referat af "slægtsværksted", den 24. oktober og 7. november 2018

– hvor vi bl.a. gennemgik brug af en udvalgt kilde: Skøde- og panteprotokoller.

Af Jesper Ratjen, formand

(Kun) 6 + 6 deltagere + bestyrelsesrepræsentanter.

Vores "Slægtsværksted" den 24. oktober, var åbent fra kl. 16 til 21, uden andet "program" end, at man kunne dukke op i tidsrummet og få hjælp til sin personlige slægtsforskning og få en snak om sin og andres slægtsforskning. Det var et eksperiment, som blev modtaget af nogle få , som til gengæld ytrede god tilfredshed med udbyttet.

Den 7. november i vores sædvanlige aftenmøde-tidsrum, havde slægtsværkstedet et program, idet der pr. mail forinden var udsendt 11 korte tekster med gotisk håndskrift til hjemmelæsning sammen med en opfordring til at foreslå en kilde til gennemgang.  Der indkom 2 kildeønsker, som begge pegede på "Skøde- og panteprotokoller".
– Og sådan blev det.

Mens der en halv times tid blev snakket indbyrdes om læsningen af de udsendte tekster var der mulighed for individuel hjælp. Derefter tog vi fat på en fælles læsning af de gotisk skrevne tekster og nåede halvdelen inden kaffepausen. Transkription af alle teksterne blev udleveret ved udgangen.

Efter kaffepausen tog vi fat på et konkret indsendt spørgsmål:
"Jeg søger efter Matr. no. 4b, Træden by, Tønning år 1913-1915"

Til besvarelse af dette spørgsmål brugte vi en stednavnedatabase, folketællinger, en skøde- og panteprotokols realregister og selve den anviste protokol. Derefter et matrikelkort og et topografisk kort samt kraks kort med matrikelvisning og adresseangivelse og yderligere oplysninger om ejendommen på ois.dk sluttende med et kig på ejendommen med google street view. Lærerigt for os der deltog!

 

Tilbage til referatoversigt