Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Slægtstemaaften den 21. marts 2018
14 deltagere

Tema: Præsentation og afprøvning af diverse nye links  v/ Jonna Qvortrup, medlem af TSF – samt gotisk skriftlæsning
Af Jesper Ratjen, formand

Vi indledte med "10 minutter" v/ Henning Karlby, som med en instruktiv power-point-præsentation forelagde os: "Mysteriet om en uægte søn"

En tjenestekarl, Niels Rasmussen, havde fået et par uægte børn med sin moders tjenestepige. De blev derefter gift, og efter endnu et par børn, døde hun i barselsseng. Han flyttede til et nabosogn, hvor han hurtigt fandt en ny mor, Johanne Marie Mathiasdatter, til sine små børn. Hende havde han i forvejen en uægte datter, Kirsten, med. Hun havde også en uægte søn, Peter Rasmussen, med en anden mand. Denne Peter var født omkring 1839-40, men hvor?
FT 1845 siger fødested: Brudager; FT 1850 siger: Gudme. Han ses ikke i et sogn i Gudme herred, men i Brudager kirkebog findes dog en Peder Rasmussen født 17. august 1840 med en ugift mor: Johanne Hansdatter og udlagt far: Rasmus Pedersen; ikke andre. ? Øv!
Men: Peder må være kommet i lægdsrullen som 0-årig. Hvor? Alle lægder i Gudme herred gennemsøges og i lægd nr. 62 Brudager findes en Peder Rasmussen født  17. august 1840 (–altså lægdsrulleår 1841) med en mor Johanne Marie Mathiasdatter. Ja, rigtig søn med rigtig mor! Kirkebogens "Hansdatter" var en vildledende sjuskefejl!

Hvad bliver der af Peder? Man plejer at kunne følge de værnepligtige i lægdsrullen, men med Grundloven 1849 bliver optagelse i lægdsrullen udskudt til 14-15 års-alderen, så 9-årige Peder bliver slettet. Han bliver fundet optaget igen 1856 som 16-årig i lægd. 90 Svendborg, hvor han tildeles "Utjenstdygtighedspas" og slettes af lægdsrullen! – Så han blev fundet, men kan ikke følges videre. Ved FT 1855 bor han ikke hjemme hos Niels og Johanne.


Nye links
JonnaMed indgang via "Der er tilføjet et link" på vores forenings hjemmeside, førte Jonna os gennem en afprøvning af disse:

1. "Søg efter din slægt på tværs af flere kilder" viste sig at være Københavns Stadsarkivs tværgående søgemulighed i »Politiets registerblade 1890-1923«, de »københavnske begravelsesprotokoller 1861-1912« samt »Erindringer 1890-2017«. Med link til originalkilden også. Kun registerbladene er færdigindtastede, Men Whoow - hvilke fund, det bliver muligt at gøre i det københavnske virvar.

Under hjemmesidens linksamling »Information« finder vi bl.a. disse nyttige links:

2. Vejvisere. Et udvalg af indscannede vejvisere fra en række byer i et begrænset antal årgange. Nogle er søgbare, andre indscannede som pdf-filer. Der er absolut mulighed for at foretage nyttige opslag.

3. Telefonbøger. Post & Tele-museet har pdf-scannet (desværre i en lidt lav opløsning) en række gamle telefonbøger så man kan blade i dem. Det drejer sig om de københavnske fra KTAS 1880-1994, Lolland-Falster 1904-1994 og Bornholm 1951-1993. Man må håbe, at projektet også kommer til at omfatte Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon, for telefonbøger er en uvurderlig kilde til nyere personalhistorie og bibliotekerne har smidt dem ud!

4. "Vort sogns historie", er en digital udgave af det meste af bogserien i 13 bind, der udkom i årene 1950-1958. Værket indeholder beskrivelse af gårde og husmands- steder og deres ejere, avl og besætning  i de dele af  Jylland, som er dækket. Der kan også være billeder af ejendommen. Der skulle betales for at blive optaget i værket og omtalens omfang  afhænger af, hvor meget, man betalte. Kun jyske ejendomme nåede at blive optaget førend forlaget ophørte. Du kan søge efter personer og steder, bladre i de enkelte bind i bogserien eller gå frem sognevis, oplyser Statsbiblioteket (Nu: Det kgl. Bibliotek, Aarhus).

Desuden pegede Jonna på en side flickr [https://secure.flickr.com] med diverse billeder af mange kategorier, som man kan gå på jagt i og se, om man falder over noget interessant. Der kræves dog et "Sign up"!

Fredericiakort.dk, som en tilhører gjorde opmærksom på. Her kan man bl.a. finde luftfotos af Fredericia-området med et eksempel fra hvert årti siden 1945 - samt diverse kort og andre tekniske oplysninger. Vælg "baggrundskort" helt nede i bunden af menuen i venstre side.

Efter kaffen omdelte Jesper nogle gotisk håndskrevne tekster, som vi læste i fællesskab:

1. Assens Tillysningsbog 1849-1853.
Sognepræstens embedsbog (også kaldet "liber daticus"), hvor han noterede, hvad han skulle læse højt af meddelelser fra prædikestolen; bl.a. lysninger til vielse. I eksemplet fra 22. sønd.e.Trin. 1852 læste vi bl.a. , at de til skiftetid ankomne tjenestefolk skulle møde i præstegården den følgende dag med deres skudsmålsbøger for at blive skrevet på tilgangslisten.

2. Vedslet kirkebog 1814-1835. Copulerede 1823
Et brudepar – en enkemand på 31 år og en "pige" på 54 år (sic!) – havde fortrudt og bad om aflysning af det berammede og annoncerede bryllup, som allerede var indskrevet i kirkebogen – dog kun med trolovelsesdato.

3. Holmen sogn. Copulerede 1790   
En skibstømmermand som ville giftes, havde i årene 1784-86 sejlet på Kina-fart og kunne nu ikke fremlægge andet communionsbevis end kaptejnens erklæring om, at de undervejs var blevet "delagtiggjort i Herrens sacramente". Den erklæring måtte provsten nødtvungent godtage, men gemte for en sikkerhed kaptejnens erklæring indlagt i kirkebogen.

En transskription af de uddelte tekster blev uddelt ved udgangen.


Tilbage til referatoversigt