Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Slægtstemaaften den 15. november 2017

Tema: Hjælp til egen slægtsforskning v/ Bestyrelsen
20 deltagere

Af Jesper Ratjen, formand

Vi indledte med, at Henning Karlby gennemgik en række Formaterings-fifs ved brug af et word-program til opstilling af sider til en kommende slægtsbog.
Disse vil blive bragt som artikel i et kommende nummer af »Slægts-Tidende« (april 2018)

Der var ytret ønske om gennemgang af brug af Skøde- og Panteprotokoller – Det blev v/ Formanden.

JesperEn Skøde- og panteprotokol er en tingbog, som for navngivne personer registrerer tinglyst ejendomsret / skøder (adkomster) til en eller flere ejendomme (matrikler) samt de forpligtelser (hæftelser), f.eks. panteobligationer, servitutter m.m. som hviler på ejendommen og skal
efterkommes af ejeren.

På de ældste matrikelkort fra første halvdel af 1800-årene (www.hkpn.gst.dk), er ejernes navne skrevet på kortet. Vi begyndte med at se på et sådant matrikelkort fra Nørre Hebo i Janderup sogn, Vester Horne herred, Ribe amt., for at få knyttet nogle personnavne til matriklerne.

Kortet havde gyldighed 1819-1862. Da det blev taget i brug i 1819 var "Hans Pedersens Enke" skrevet på som ejer af Matr. No 1. Siden var hendes navn streget ud og en ny ejer: "Peder Hansen" (hendes søn) påført. Dette ejerskifte skulle være emne for vores opslag i skøde- og panteprotokollen.

Ved brug af hjemmesiden. "ao.salldata.dk" får man en overskuelig indgang til scannede kilder på arkivalieronline. Vælg: Ejendomshistorie; – amt; – type (myndighed).
Blandt mulighederne valgtes: "Varde byfoged. Øster og Vester Horne herreder". Der er meget at vælge imellem: Skøde- og panteprotokoller samt realregistre m.m. fra forskellige år.
Uden at have en henvisning fra et realregister, som er ordnet efter ejerlav og matrikelnummer, er det umuligt at finde det søgte i S&P-protokollen.

Et stykke nede blandt mulighederne var: "Realregister Billum og Janderup  1845-1945" - Efter nogen "intelligent" bladren i de 414 opslagsmuligheder, stødte vi på "No 1 Nørre Hebo".
På venstresiden af opslaget, under "Adkomster", kunne vi se, at Peder Hansen i 1825 havde fået skøde på "No 1" af sin mor  (enken) og at Peder Hansen i 1863 havde skødet ejendommen videre til (sin søn) Jens Simonsen Pedersen.
Under "Hæftelser" på opslagets højre-side ses, at ejendomsoverdragelsen også omfattede en "Aftægtskontrakt" til Peder Hansen og at der var en henvisning til S&P-protokollen folio 338.

Tilbage til salldata-listen over Varde byfoged-protokoller, fandt vi en Skøde- og panteprotokol for Øster og Vester Horne herred omfattende året 1863, nemlig: 1862-64.
Opslag på folio 338b viste den søgte Aftægtscontract fra 1863 mellem Peder Hansen, Nørhebo, Janderup Sogn og Jens Simonsen Pedersen.

Aftægtskontrakten var sammen med realregister-siderne uddelt på tryk og vi læste den i fællesskab som øvelse i gotisk læsning. En transkription - til hjemmetræning - blev uddelt ved udgangen.


Tilbage til referatoversigt