Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Slægtstemaaften den 29. marts 2017
14 deltagere

Af Jesper Ratjen, formand

Tema: Lægdsruller samt læsning af gotisk håndskrift v/ Formanden

JesperOversigtsskemaer over "Hvem var værnepligtige?" – "Hvilke ruller?" – "Hvornår optaget i lægdsrullen?" blev uddelt og gennemgået. Forskellige perioder havde forskellige regler.

Vi gik så over til at finde og følge en værnepligtig, som flytter efter indskrivning i rullen.

En deltager havde ønske om at finde Jens Chr. Christensen født 1883 i Hostrup sogn og konfirmeret i Sdr. Lem i 1898. På den tid blev man optaget i rullen det år, man fylder 18 år. I dette tilfælde: 1901.

Vi brugte Dis-Odense siden: www.laegdsruller.dk 's mange funktioner og fandt, at Sdr. Lem i 1901 var lægd nr. 38 i 5. udskrivningskreds. I funktionen: "Søg lægd" indtastes lægdets navn og det ønskede årstal. Så dukker valgmulighederne op: Tilgangsrulle eller landrulle. En nyindskreven eller tilflytter søges i tilgangsrullen – Øvrige i landrullen. Når valget aktiveres linkes vi direkte til "lægdsruller online på Daisy", hvor vi kan læse de indscannede ruller.

Vi gjorde, som man skal:
1) Kontrollerede, at det var den rigtige protokol, vi havde fundet frem; på opslag 1 vises protokollens omslag med indholdsetiketten. 5. 1-161. 1883 1901 Æ, altså: 5.  
udskrivningskreds; lægd 1-161; fødselsårgang 1883; i lægdsrulle 1901, som har årsbogstav Æ.

2) Scrollede til lægd nr. 38 og søgte blandt de nyindskrevne, som ganske rigtigt var født i 1883.

– Men vi fandt ham ikke. Det kom ikke helt bag på spørgeren, som selv havde forsøgt det samme. Forklaringen kan være, at han var udensogns i 1901 og derfor er indskrevet i et andet sogn (lægd). (Et godt råd – som vi ikke havde tid til at følge - i en sådan situation er, at søge i nabosognene. En ung tjenestekarl tog sjældent så langt væk fra hjemmet i begyndelsen).

Til gengæld havde vi held med at følge en værnepligtig, som Jesper havde arbejdet med:
Alexander Carl Bohn Andreasen (født i 1888 i Fruering; konfirmeret i 1902 i Nykøbing M). Han var indskrevet som 18-årig i tilgangsrullen Nykøbing M. (5. udskrivningskreds, lægd 276) i 1906 (år D).
En flyttehenvisning sagde: 4–422–E–8; dvs. flyttet til 4. udskrivningskreds, lægd 422 (Raaby) år E=1907 med nyt nr.: 8.

I Raaby stod EK2 (= fodfolket) 30. Batt. samt at han var handelsbetjent samt en ny flyttehenvisning: 5–216–F–54, hvilket betyder: Flyttet til 5. udskrivningskreds, lægd 216 (Lemvig købstad), år F (=1908) med nyt nr.:54.

I Lemvig stod nye oplysninger: UA 1908 (= udskrivningsår 1908) samt en ny flyttehenvisning:
277–J–81, hvilket betyder: Flyttet indenfor samme udskrivningskreds til lægd 277 (Skive købstad), år J (=1911). Vi gik hele tiden frem og tilbage mellem »laegdsruller.dk«-siden og de indscannede sider på Daisy.

Så var det kaffetid!

Den gotiske læsning var et 2 siders-brev med en grotesk klage fra 1878 over en jernbanemand og dennes afvæbnende svar samt et 2-siders kirkebogopslag: En forlovererklæring fra 1763 i Sønder Jernløse-Søstrup kirkebog 1645-1773, Merløse herred, Holbæk amt [ao.opsl. 144/145]. Teksterne var uddelt på tryk og deltagerne kunne tage en transskription med hjem til gentagen øvelse.

Vi havde en hyggelig og udbytterig aften.

 
Tilbage til referatoversigt