Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Slægtstemaaften den 23. november 2016.

16 deltagere.

Af Niels Thomsen, sekretær og Jesper Ratjen, formand.

Tema: At arbejde med de indscannede aviser og efterfølgende noget gotisk læsning.

Indscannede aviser
Statsbiblioteket i Aarhus har indscannet en del af de aviser, som gennem tiden er pligtafleveret, og et udvalg af disse er tilgængelige på nettet på siden: Mediestream.

I april 2015 blev de første aviser lagt ud på nettet. Målet er at 32 millioner avissider skal være digitaliserede inden udgangen af 2016. Hvilke kan ses via linket: Se liste over aviser i Mediestream.

Da avisartikler også er omfattet af ophavsret (70 år efter forfatterens død), er kun avisudgivelser ældre end 100 år tilgængelige, således at avisen skal være fra 1916 eller ældre for at være læsbar på nettet. Dog kan man få adgang til at læse i nyere aviser ved fremmøde på Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek eller Det Danske Filminstitut, som er de institutioner, som står bag Mediestream. 
Nogle lokalaviser har, for abonnenter, givet adgang til at se avissider der er nyere end 100 år.

Hvordan er det muligt?
De indscannede aviser er efter scanningen læst af et computerprogram, som ved hjælp af et såkaldt OCR (optical character recognition) -system identificerer de tegn, der står i avisen. Da dette er en automatisk proces udført af en computer (i Indien), vil man opleve, at ikke alle ord er identificeret korrekt, så de overskrifter, som markeres som resultat af søgningen, kan være det rene volapyk. Det betyder dog ikke noget, da det er den originale avisside, du får at se.

Hvordan kan du søge og læse de gamle aviser?
1) Gå ind på www.statsbiblioteket.dk/mediestream eller på: www.mediestream.dk
2) Vælg AVISER i øverste bjælke.
3) I søgefeltet skriver du det ord eller navn, du vil søge efter.
4) Sæt hak i feltet: "Søg kun i det, du har adgang til" (altså ældre end 100 år)
(NB! Hvis du undlader at sætte hak, får du også oplyst det søgtes forekomst i yngre aviser med avistitel, dato og sidetal. Artiklen kan, som nævnt ses på f.eks. Statsbiblioteket – eller skaffes hjem via Folkebiblioteket. Nogle mediehuse har købt en kopi af deres egne digitaliserede aviser, som de selv vil stille til rådighed under forskellige vilkår).
5) Angiv søgeperiode.
6) Vælg SØG.

Forekomsten af det søgte vises (10 af gangen) med avistitel, dato og sidetal  og kan vælges sorteret efter relevans eller dato. Med grønt er anført det søgte navn eller overskriften på den artikel som maskinlæsningen anser som hovedartikel på den side, det markerede navn står i (det kan som nævnt være stærkt forvansket, men det skal man ikke tage sig af).

7) Scrol ned til det eller de ønskede søgeresultater (du kan vælge kun at se resultater i udvalgte avistitler ved at aktivere "afgræns din søgning"-knappen).
8) Klik på den viste miniature-avisside (du ser nu hele den avisside, hvor det søgte navn/ord er markeret med gult).
9) Gør siden læsbar ved at klikke i kvadratet med de divergerende pile og brug derefter + -tegnet.
10) Flyt rundt på siden ved at trække med musetasten nede.
11) Siden forlades ved igen at klikke i kvadratet med de divergerende pile.
12) Tilbage til oversigten kommer du derefter ved at bruge "tilbage-pilen".

Hvis du kun ønsker (og hvorfor dog det?) hits fra udvalgte avistitler, kan du vælge ”Afgræns din søgning”.

Aviserne kan som helhed downloades som PDF-fil. NB! Ved evt. udprintning vær da opmærksom på kun at vælge de sidetal, du har interesse i – og ikke alle avisens måske 32 sider. (For en god ordens skyld skal du være opmærksom på reglerne for anvendelse af det downloadede).
NB! En udprintet avisside i A4-format er der ikke meget ved, men udsnit er vist ikke mulig. (Jesper bruger at affotografere det ønskede i forstørrelse fra skærmen – Han kender ikke andre metoder).

Advarsel: Avislæsning er en skrækkelig tidrøver – og man kan risikere at få kendskab til "kedelige" ting. Jesper vidste f.eks. ikke, at hans oldefar, bogholder Prip-Qvist, var taget under konkurs-behandling i juli 1888 – Heller ikke, at hans tip-oldefar, Ratjen, i februar 1809 mod at betale 3 sk. i porto kunne hente et brev på Nykøbing Falster postkontor ankommet med lollandske post.

Efter kaffen havde vi læsning af gotisk skrift med en fødsel fra Odense Skt.Knud kirkebog 1775 og en vielse fra Helsingør Skt.Olai kirkebog 1796 samt køb og senere salg af Harndrup mølle i hhv. 1774 og 1778 fra Fynbo landstings Skøde- og Panteprotokol. Transkribering af de læste tekster blev efterfølgende udleveret.

Tilbage til referatoversigt