Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Slægtstemaaften den 30. marts 2016.
20 deltagere

Tema: Brandforsikringsprotokoller og øvelse i gotisk læsning v/ Formanden

Af Jesper Ratjen, formand for TSF

Fra hvornår haves brandforsikring?
Vi blev indledningsvis oplyst om, at brandforsikring i købstæderne var tvungen fra oprettelsen i 1761 af »Købstædernes alm. Brandforsikring«. De første 30 år kunne landbygninger dog også optages.
I 1792 oprettedes »Almindelig Brandforsikring for Landbygninger«. (= nutidens forsikringsselskab »Alm. Brand«). Forsikring af landbygninger var frivillig, da man ønskede at bevare de gamle ordninger med privat hjælp til brandlidte. Fra 1856 kom en række private, lokale brandforsikringsselskaber også ind i billedet.

»Kjøbenhavns Brandforsikring« var allerede stiftet 1731 (3 år efter den store brand i 1728, som havde lagt en fjerdedel af byen i aske). Fra 1795 blev brandforsikring pligtig. (se nærmere i linket: http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/kilder/brandfors.htm)

Hvordan finder vi det søgte?
Sekretæren assisterede med sin pc opkoblet på arkivets trådløse netværk, så vi kunne arbejde direkte på Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk. Feltet øverst "Søg på websitet" blev udfyldt med ordet: »Brandforsikring«, hvorefter vælges det opdukkende "Brandforsikringer - Kom godt i gang" – og det var vi så!

Vi scrollede ned til linket: – "Find arkivalier om brandforsikring på arkivalieronline", som har arkivalier 1731 - ca.1872.

Man skal kende den søgte ejendoms beliggenhed: Amt, herred, sogn; fra 1844 også gerne matrikelnummer. Navn på en eller flere ejere, er også en fordel.

Der er 2 typer protokoller, som begge skal anvendes:
1) Forsikringsprotokoller (sognevis) som angiver ejendommens forsikringsnummer, ejere, antal bygninger, forsikringssum, matrikelnummer (efter 1844) samt henvisning til taksationsprotokollen
2) Taksationsprotokoller (herredsvis), som beskriver de forsikrede bygninger: Anvendelse, størrelse, orientering efter verdenshjørner, bygningsmaterialer og vurderingssum.

Altså: Find først ejendommen i Forsikringsprotokollen, som er ført sognevis og følg henvisningen til taksations/vurderingsprotokollen, som er ført herredsvis og kronologisk, som vurderingsmændene "tilfældigvis" bevægede sig rundt. (Umulig at anvende uden henvisningen).

Et eksempel
Vi fulgte et eksempel på en gård i Lundumskov, Lundum sogn, Voer Herred, Skanderborg amt, som vi vidste, på et tidspunkt midt i 1800-årene havde været ejet af N.G. Helms, som siden solgte til Søren Vilstrup. – Men hvilken gård i Lundumskov, var det? – og hvordan så den ud?

Vælg: »Brandforsikring«; Amt: »Skanderborg amt«; Arkiv: »Skanderborg Amts Branddirektorat«
Arkivet omfatter 8 forsikringsprotokoller fra navngivne sogne i Voer herred i forskellige perioder 1800 -1871 samt 4 taksationsprotokoller fra forskellige perioder 1800-1866 i Voer herred.

Efter opslag i 3 på hinanden følgende forsikringsprotokoller og i de henviste taksationsprotokoller, fik vi i forsikringsprotokollen en hel ejerliste fra 1803 (N.G.Helms kom i oktober kvartal 1828 og solgte i april 1833 til S.Vilstrup!). I taksationsprotokollerne fik vi beskrivelserne af bygningerne, som vi udsatte for "gotisk læsning". Der var fire bindingsværkslænger med stråtag. I stuehuset på 13 fag var 3 stuer og bryggers og 4 fag i en anden længe var "aftægtsbolig". Ved en omtaksering i 1844 havde 6 af stuehusets 13 fag fået fjællegulve. Endelig fandt vi i forsikringsprotokollen 1858-71 oplyst, at ejendommens matrikelnummer var "2a" og at ejeren nu hed "Møller". Angivelse af det oprindelige forsikringsnummer "87-3" fortalte, at det var den korrekte gård. På matrikelkortet fra 1817 sås beliggenheden af gården på matr. 2a. ; den kunne følges til målebordsbladet (1842-99) og til 4-cm-kortet (1980-2001), hvor ejendommen hedder "Møllersminde". (Kortene ses på http://hkpn.gst.dk).

SoldaterbrevEfter kaffen læste vi nogle gotisk skrevne tekster fra en 1700-tals kirkebog samt udsnit af et brev fra Gjorslev godsarkiv og aftenens clou: Et soldaterbrev fra 25. februar 1864 skrevet af en endnu i København garnisoneret soldat. Niels havde medbragt det interessante brev, skrevet på et smukt "Kjøbenhavner-brevpapir" med en "egen" stavemåde af flere ord. – Men det klarede vi også!

Alle tekster blev uddelt – nok mest til inspiration, da ao-kvaliteten vanskeligt kan overføres til læseligt tryk.

Tilbage til referatoversigt