Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Slægtstemaaften den 18. marts 2015.
29 deltagere.

Emne: Lægdsruller ved Ulrich Alster Klug, foredragsholder

Af Jesper Ratjen, formand og Niels Thomsen, sekretær.

Formanden Jesper Ratjen startede med et par meddelelser.
Jesper havde fået en henvendelse fra en norsk familie der efterlyste et gammelt bekendtskab deres forældre havde haft i halvtredserne. Eneste spor var, at den fredericianske familie havde to døtre, Ella og Lis og de boede i en villa kaldet ”Ellis”. Vidste nogen, hvor den villa lå? Nej, det var der ikke. (Sidste: Fundet på "arkiv.dk" : Calvinsvej 49 (Lokalhistorisk arkiv havde oplysningen) ).
Resultatet af spørgeskema-runden på generalforsamlingen om "Slægts-Tidende" refereredes. Bliver bragt i Slægts-Tidende nr.33 til april.

Ulrich Alster KlugSå blev Ulrich Alster Klug (billedet) budt velkommen med sit foredrag om Lægdsruller.
Ulrich nævnte nogle fælder man skulle være opmærksom på:

1. fælde:
Frem til 1849 var der ikke almindelig værnepligt. Kun sønner af fædre af bondestanden. Købstadsborgere var f.eks. undtaget, for man kunne ikke søge borgerskab i en købstad, hvis man var værnepligtig. De stod altså ikke i lægdsrulle, men skulle stille til købstadens borgvæbning. Adelige blev officerer og stod ikke i lægdsrulle.

2. fælde:
1788/89 - 1803 var der kun landlægdsruller. 1803-1860 også søruller, hvis faderen havde et sørelateret erhverv. Dette var derfor relevant i kystsogne "sølimitter"- såvel landsogne som købstæder. Fra 1862/63 blev indført søfartsbøger. Ved søgning: Begynd altid med landlægdsrullen.

3. fælde:
Frem til 1842 er lægdsrulleåret forskudt fra kalenderåret. F.eks.: Fødte maj 1810 - maj 1811 er ført under 1810. og så fremdeles indtil 1843.

4. fælde:
Til og med 1869 er indgangen via amterne, men hvilke amter? Der er meget rod omkring hvilken amtsinddeling, der brugtes og der forekommer også fejl i Rigsarkivets hjælpemidler. (Søg evt. stednavns tilhørsforhold via www.digdag.dk). Fra 1870 oprettedes 7 udskrivningskredse. Brug Rigsarkivets hjælpemidler ("Fra sogn til lægd") eller Ulrich Klugs hjemmeside (www.dannebrog.biz/lruller) via vores hjemmeside: links /soldaterrelateret. 

Det er Justitsministeriets eksemplar af lægdsrullen, som er scannet. De lokale lægdsmænds eksemplarer kan rumme flere detaljer om en soldats tjenesteegnethed. Søges og bestilles via Daisy til brug på en læsesal. Betydningen af de anførte helbredsoplysninger fremgår af en række love. (Se henvisning til disse via linket til Ulrichs hjemmeside. Gå ned til "Mine noter om Lægdsruller" og vælg: "Landsarkivets lægdsrullemappe").

Vær også opmærksom på brug af bogstaver i stedet for årstal ved flytningshenvisninger.

I hvert lægd er de værnepligtige indført i "anciennitetsorden" – altså efter hvor lang tid, de har boet i lægdet. Altså: Nytilkomne til lægdet på grund af opnået lægdsrullealder eller ved tilflytning står sidst – de gamle står i begyndelsen.

Om det meget mere, som Ulrich Klug gennemgik ved sit foredrag, henvises til ovenstående link.

Ulrich Klug refererede til sit skrift ”DAISY, ArkivalierOnline Beta og Lægdsrullerne", som vi har haft til salg. Det kan fortsat købes hos Ulrich á 40 kr. (Da Ulrich er medlem af vores forening, vil der nok ved møderne være købsmulighed, ligesom der var på foredragsaftenen)


Tilbage til referatoversigt