Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Slægtstemaaften den 17. februar 2015.

Emnet var ”Gotisk skriftlæsning” ved formanden.
16 deltagere.

Af Jesper Ratjen, formand og Niels Thomsen, sekretær.

Jesper startede med at orientere om, at der fredag d. 20. februar åbner "Sammenslutningen af lokalarkiver" (SLA) en ny hjemmeside: www.arkiv.dk i hvilken man bl. a. kan foretage søgning i alle lokalarkivers arkivalier.

JesperTil de fremmødte lå 4 tryksager: 1) Gotisk alfabet (1 ark); 2) Statens arkiver: ”Gode råd” (1 ark); 3) 9 tekster med gotisk skrift fra kirkebøger, skifteprotokoller, brandtaksationer, journalsag fra amtsarkiv og et par breve fra et privat arkiv (9 ark) og 4) ”Fra klædekisten” – en oversigt over tekstilnavne (2 ark).

Formanden indledte med at gennemgå de gotiske bogstavers særpræg, hvorefter forsamlingen fik 15 min. til at læse kirkebogsteksterne inden vi gennemgik dem i fællesskab. Derefter læste vi efter 5 min. forberedelse en brandtaksation fra Vordingborg.
Efter kaffen tog vi i fællesskab fat på et længere skriftuddrag fra Fyn. Hver gang viste det sig, at vi efter at have læst de første linjer af en tekst var blevet mere fortrolige med skriverens bogstaver, så læsningen skred hurtigere og hurtigere frem. Mere nåede vi ikke før kl. 22.
Ved udgangen fik deltagerne udleveret formandens transkribering af teksterne, så der var lejlighed til videre selvstudium og øvelse hjemme.


 
Tilbage til referatoversigt