Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Slægtstemaaften den 17. sept. 2014
30 deltagere.

Af Niels Thomsen, sekretær.

Formanden Jesper Ratjen startede med et par meddelelser.
Foreningen har købt bogen ”Dagligliv i 1800-tallets Jylland”, der er redigeret af folkemindeforskeren Palle O. Christiansen, der i bogen præsenterer den største indsamler af folkeviser, eventyr, sange og folkeminder Evald Tang Kristensen. Gennem et udvalg af hans artikler og fotos vises almuelivet i 1800-tallet.

På foreningens 40-års jubilæumsdag, tirsdag d. 21. oktober, er der arrangeret en fællestur til Rigsarkivet. Tilmelding til Hanne Olsen eller senest næste mødedag mandag d. 13. oktober. Se i øvrigt ”Sidste nyt” på vores hjemmeside.

Herefter fik aftenens foredragsholder og formand for DIS-Odense Mette Fløjborg ordet (Mette ønskede ikke hendes billede indsat).
Mettes emne var Slægtsforskerprogrammet LEGACY i nyeste version 8. 
Mette har dyrket slægtsforskning i mere end 20 år og har anvendt LEGACY i de sidste 8 år og der var ingen tvivl om, hvilket program hun brænder for.

Gå ind på www.legacydansk.com for at downloade programmet.
Programmet findes i 2 udgaver, en standard og en Deluxe udgave. Standardudgaven er gratis. Deluxe udgaven koster ca. 170 kr. og har i forhold standardudgaven bl. a. mulighed for at foretage udskrift af alle former for lister m.v.

Har man LEGACY version 7.5 Deluxe koster en opgradering til version 8 Deluxe ca. 122 kr.
Der er adgang til flere funktioner som:
1. Forum er for erfaringsudveksling mellem brugere.
2. Hjælp leder én videre for løsning af en opstået fejl.

En god hjælp er Mettes hjemmeside www.flojborg.dk. Her havde Mette til overflod lavet en lille ”slip” som henviste til de emner på hendes hjemmeside, som hun ville komme ind på i aften. Det var bl. a. ”LEGACY 8 – Kom godt i gang” der er en omfattende instruktion lige fra den første installation og frem.

Løber man ind i problemer er der ud over ”Hjælp” funktionen muligheden for at besøge DIS-Odense. De er hver tirsdag eftermiddag mulighed for at få hjælp i deres lokaler i Odense..

Der findes en trykt vejledning til LEGACY, som ikke er for let at arbejde med. Det er bedre at gå ind i Hjælp-knappen i selve programmet.

Man blev inspireret til at undersøge, om det er Legacy man skulle arbejde videre med. Det program fornyes tilsyneladende stadig og en overflytning af data ved at benytte funktionen ”GEDCOM” foreligger.
Mette Fløjborg talte meget overbevisende om Legacy.

Mette henviste også til DIS-Odense.dk om erindringsmedaljer. Har man haft slægtninge der kunne have været soldat i 1. eller 2. slesvigske krig (1848-1850 eller 1864) er det meget sandsynligt at vedkommende har søgt om en erindringsmedalje. Ansøgningerne, som kunne indsendes fra 1876, er sorteret efter navn og bopælsamt på ansøgningstidspunktet. 
 
 Tilbage til referatoversigt