Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Slægtstemaaften, den 23. oktober 2013.

Tema: Gotisk håndskriftlæsning og forberedelse til arkivbesøg.
16 medlemmer deltog.

Af Niels Thomsen, sekretær.


Formanden, Jesper Ratjen, startede med at udlevere følgende 3 papirer, der har relation til foredraget forrige mandag den 14. oktober 2013 om pasprotokoller.
1) ”Pas- og vandrebøger” med nogle oplysende tekster fra slægtshistoriske håndbøger.
2) Liste over »arkivskabere« der har relation til ”pas” – udtrukket fra Daisy.
3) Danmarkskort med offentlige rejseruter ca. 1895.

Forberedelse til besøg på landsarkivet for Nørrejylland, Viborg den 7. november 2013
Jesper gennemgik kort fremgangsmåden for benyttelse af DAISY og udleverede et papir med magasinopstillingskoder (Hvad dækker over et nærmagasin og hvad over et fjernmagasin?) samt de nye begrænsninger i forbindelse med benyttelse af arkivalier på læsesalen. (Se dem på Statens Arkivers hjemmeside under ”Praktiske oplysninger”) http://www.sa.dk/content/dk/brug_arkivet/praktiske_oplysninger_om_at_bruge_arkiverne/det_ma_du_have_med_pa_statens_arkivers_lasesale
Disse nye regler er foranlediget af uheldige situationer, hvor arkivmateriale er blevet fjernet fra arkiverne. Det er meget restriktive bestemmelser, men åbenbart nødvendige.

- Man får ved ankomsten tildelt en plads på læsesalen.
- Al bestilling af arkivalier skal foregå via Daisy.
- For at logge ind kan man stadig bruge sit gamle password fra arkivalieronline. - Ellers bestil et nyt!

Når man har bestilt, får man en kvitteringsmail fra DAISY med et bestillingsnummer, som man bør notere sig til senere brug på læsesalen. Nummeret benyttes for at få det bestilte materiale udleveret ved skranken.
(Enhver form for selvbetjening er ophørt - vist med undtagelse af filmlæsesalen). Normalt får man besked fra arkivet (via Daisy) om, at det bestilte materiale ligger klar på læsesalen. For at undgå forgæves kørsel, må det absolut anbefales, at man afventer besked fra arkivet (via Daisy) om, at det bestilte materiale er kommet frem til læsesalen.

Når man bestiller, er det en god regel at bestille det til dagen før, man møder op.
Ekspeditionstiden for materiale fra fjernarkiv er op til 7 hverdage. Er det materiale fra et andet arkiv, kan ekspeditionstiden være op til 14 dage.  Arkivalier, der ligger i nærmagasin (i selve bygningen), kan bestilles fra læsesalen (altid via Daisy), ekspeditionstid ½-1 time.

Gotisk skriftlæsning
Et medlem havde medbragt nogle tekster, vi kunne øve ”gotisk skriftlæsning” på. De uddeltes i kopi og efter lidt studietid, læste vi dem i fællesskab med påpegning af enkelte bogstavers finesser (lange og korte s’er, h’er, f ’er, sammenskrevne st, sk og dobbeltkonsonanter angivet med streg over, B og andre store bogstaver). Det er en god idé, at finde vanskelige ord og bogstaver skrevet andre steder i teksten, hvor man måske kan (evt. gætte-) læse dem. Jesper udleverede også nogle eksempler på gotisk skrift, som vi øvede os på. Denne disciplin er jo forudsætning for at komme tilbage i de arkivalier, som vi møder i vor søgen.


Tilbage til referatoversigt    Tilbage til gamle referater