Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Temaaften, den 14. november 2012

20 medlemmer deltog.

Tema: ”Forberedelse til arkivbesøg” ved formanden Jesper Ratjen.
Af Otto Geisler, sekretær. 

Formanden bød velkommen og gik straks over til aftenens tema.

Rigtig mange arkivalier er lagt ind på Daisy, hvorfor det må påregnes, at alt hvad du vil gå på ”opdagelse” i, skal søges gennem Daisy, hvis ikke det ”undtagelsesvis” står fremme på Landsarkivets hylder.

Søg på: www.sa.dk

På forsiden ses forskellige nyttige informationer. Tast på ”Find dit arkiv”.
Igen på forsiden tastes på ”Brug arkivet” → ”Praktiske oplysninger” → ”Det må du have med”. Denne side beskriver nøje, hvad du må medbringe på arkivets læsesal, og hvad du ikke må medbringe.
Desuden tast fra venstre margin på: ”Regler på læsesalen”.
Herefter forklarede og gennemgik Jesper (billedet) forløbet med at anvende arkivdatabasen ”Daisy” og hvorledes der bestilles arkivalier til brug på et landsarkiv eller et stadsarkiv ude i landet.

Daisy findes på www.sa.dk eller på www.daisy.dk. Der logges ind, hvis du har oprettet en profil i modsat fald tast på ”opret ny profil”.

I den gule ramme, som fremkommer på Daisy’s hjemmeside, kan der forespørges i rubrikken: ”Arkivskaber eller arkivserie”. Brug vejledningen på hjemmesidens forside. På hjemmesidens menulinje ses flere ”kasser”, hvor man ligeledes kan blive orienteret om mulighederne. 

Jesper gennemgik et eksempel med et borgerskab i Odense fra 1750’erne. Her blev der henvist til Odense Databasen, som også kan hentes på foreningens hjemmeside under ”Links”. Derefter blev der i rubrikken ”Arkivserie” skrevet ”Lægdsruller”
Der arbejdes frem til en indrammet rude på siden: ”Oplysning om fysisk enhed”. Med rød skrift er der følgende muligheder: ”Ny søgning”, ”Til arkivserie” og ”Til fysiske enheder”. Til slut kommer muligheden: ”Gå til bestilling”. 

Angående søgning i arkivalierne kan der med fordel søges i det aktuelle emne under: ”Journaler”, da dette område dækker over mange detailarkivalier.
Der kan max. bestilles 5 arkivalier pr. bruger pr. dag.

Til foreningens tur til Landsarkivet for Fyn, den 27. november var der 17 tilmeldinger.
Vi mødtes på landsarkivet kl. 9:00 og blev vist rundt af arkivbetjent Helle Bundesen, hvorefter vi selv arbejdede på arkivet resten af dagen.

Tilbage til Referatoversigt eller Gamle referater.