Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden

Temaaften, den 28. september 2011

26 medlemmer deltog.

Tema: ”Bestilling via Daisy som forberedelse til arkivbesøg” ved formanden Jesper Ratjen.
Af Otto Geisler, sekretær. 

Formanden bød velkommen til denne sæsons andet møde.

Jesper havde netop besøgt Landsarkivet i København og havde været i Publikumsmagasinet, hvor lægdsruller er tilgængelige med den mest komplette samling fra 1788, hvor indskrivningen i lægdsruller blev påbegyndt for alle rigets mænd. Lægdsrullen er den (civile) basisliste hvorfra udskrivningsmyndigheden kan udtage mænd til soldatertjeneste. Indtil 1849 kun mandkøn af bondestanden; fra 1849 indførtes almindelig værnepligt for alle af mandkøn.
Formanden forklarede meget detaljeret om indholdet i disse protokoller samt om den historiske oprindelse af landets inddeling i lægd. For hver 20 td. hartkorn skulle lægdet stille én soldat. Fra året 1861 blev registreringen til ”Udskrivningskredse”.
Der blev udleveret 2 kopisider: ”Udskrivningskredse efter 1870” og ”Hvilket bogstav har lægdsrulleåret”, som er praktiske hjælpemidler i arbejdet med lægdsruller.
Jesper gik herefter ind på Statens arkivers hjemmeside www.sa.dk Menuvalg: ”Mest brugte arkivalier” og herunder: ”Lægdsruller” og gennemgik et visuelt forløb af indhold og registreringer på lægdsrulleblade med numre og forkortelser og flytninger mellem forskellige lægd i en registreret persons livsløb inden for de forskellige årgange, idet alderen for ind- og udtrædelse har rykket sig over tiden.
(For tydning af anvendte forkortelser i rullerne: Se hæftet: ”Lad stå vagt og værne!” udgivet af SLÆGTEN i 4. reviderede udgave 2003).

Landsarkivets publikumsmagasin indeholder mange forskellige registreringsprotokoller, så som: Dødeblade for afdøde i perioden 1893-1923 (se Fogsgaard’s hjemmeside); De københavnere som levede i 1923 er i Politiets registerblade som var forløber for kommunernes Folkeregistre (1924) – de ses på:www.politietsregisterblade.dk; Copulationsprotokoller baseret på betaling af vielsesafgifter med navneregistre. Generalregister til københavnske skifte- og forseglingsprotokoller. Hovedregistre til ”Hvidbøger” om uformuendes skifter, – til borgerlige vielser i København fra 1923-1961, – til Alimentationsbidrag fra 1873 – 1936 og – til Separationer og skilsmisser fra 1858 -1936; – til Sjællandske godsers skifteprotokoller. Politiets udvandrearkiv ses på mikrokort på filmlæsesalen. Dette var blot lidt i kort form, hvad der kan søge på Landsarkivet, foruden de sædvanlige landsdelsarkivgrupper som f.eks. Retsbetjentarkiverne m. mange flere.

Jesper RatjenHerefter forklarede og gennemgik Jesper (billedet) forløbet med at anvende arkivdatabasen ”Daisy” og hvorledes der bestilles arkivalier til brug på et landsarkiv eller et stadsarkiv ude i landet.
Da Landsarkivet i København er under flytning p.t. kan der gå mere tid end sædvanlig med at få fremdraget arkivalier til brug.
Daisy findes www.sa.dk eller på www.daisy.dk. Der kan logges ind med det samme ”log-on”, som tidligere blev anvendt til ”Arkivalieronline”.
I den gule ramme, som fremkommer på Daisy’s hjemmeside, kan der forespørges i rubrikken: ”Arkivskaber eller arkivserie”. Brug vejledningen på hjemmesidens forside. På hjemmesidens menulinie ses flere ”kasser”, hvor man ligeledes kan blive orienteret om mulighederne. Jesper gennemgik et eksempel med ordet: ”Bagerlav” i rubrikken: ”Arkivskaber eller arkivserie”.
Der arbejdes frem til en indrammet rude på siden: ”Oplysning om fysisk enhed”. Med rød skrift er der følgende muligheder: ”Ny søgning”, ”Til arkivserie” og ”Til fysiske enheder”. Til slut kommer muligheden: ”Gå til bestilling”.
Angående søgning i arkivalierne kan der med fordel søges i det aktuelle emne under: ”Journaler”, da dette område dækker over mange detailarkivalier. Der kan max. bestilles 5 arkivalier pr. bruger pr. dag.

Til dagsbesøget på: ”Landsarkivet for Sjælland m.fl., København” den 12. oktober er der tilmeldt 13 medlemmer. Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, kl. 7:00.

Mødet slut kl. 21:35.

Tilbage til Referatoversigt eller Gamle referater.