Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Mødeaften den 14. oktober 2019

I samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet  

Af Jesper Ratjen, formand

Tema: Landeværnet. Soldaterliv i 1800-tallet, v/Rasmus Wichmann, cand.mag., Holstebro


Rasmus WichmannPå foredragsholderens forslag sang vi indledningsvis "Kongesangen" fra 1779, som jo netop hylder de danske søhelte: Chr. IV, Niels Juel og Peder Wessel, som gav grobund for en stigende nationalstemning i befolkningen.

Godsejernes udskrivning af soldater var ophørt efter stavnsbåndsløsningen 1788. Landmilitsen kom nu til at bestå af nationalt udskrevne bønderkarle, idet hvervningen af udenlandske "geworbne" ophørte.

Som supplement til liniehæren - Landmilitsen -, som var garnisoneret i Holsten, oprettedes i 1801 et nationalt "Landeværn" af tidligere tjenstgørende. De blev organisere amts- eller herredsvis og for Jyllands vedkommende deltes i et "Nørre Jyske" nord for Limfjorden, et "Vestre Jyske" og et "Østre Jyske" hhv. vest og øst for en linie fra Viborg mod syd. Formålet var, at stedkendte soldater skulle kunne bekæmpe og genere en evt. besættelsesmagt.

Soldaterne, som var landbefolknings sønner 20-36 år blev uniformeret, men ellers kun sparsomt og dårligt udrustede. Våbnene lå i depoter. Købstadsborgerne var ikke omfattet; – de indgik i de respektive borgervæbninger.

Arkivalier om Landeværnet kan søges via Daisy. Skriv "landeværn" i søgefeltet og gå på opdagelse i arkivserierne. Meget er scannet, så det umiddelbart kan læses.

 

      

Tilbage til referatoversigt