Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Mødeaften den 25. september 2019

15 deltagere
Af Jesper Ratjen, formand

Tema: Fredericia Lokalhistoriske arkiv v/Arkivleder Lisbeth Aagaard Lykke

Lisbeth Aagaard LykkeVi fik indledningsvis på lærredet en grundig og engagerende orientering om de vigtigste arkivgrupper, som vi vil kunne benytte på vores lokale arkiv. Lisbeth Lykke betegnede med rette arkivet som en "skatkiste".

Fra skatkisten nævnte Lisbeth specielt:
Alle aviser, som er udgivet i Fredericia siden 1849, bl.a. Fredericia Dagblad og Fredericia Social-Demokrat; – de fleste vil kunne hentes frem fra kælderen i original.  Aviserne er indbundet i voluminøse, tunge bind, så det vil være formålstjenligt først at finde det søgte på Mediestream for at kende dato og sidetal. (Se f.eks. artikel i Slægts-Tidende nr. 46, hvor også brug af lokalarkivers materialer anbefales). (NB! Fredericia Social-Demokrat (1898-1971) er blandt de "ejerløse aviser", som kan læses på Folkebibliotekets computer). Fredericia Dagblad til nyeste udgave, kan man som abonnent læse via bladets hjemmeside (www.frdb.dk) – eller få (gratis) adgang til på Lokalarkivet. Den trykte udgave af ugeavisen Elbobladet haves også.

Det skal også påpeges, at frivillige medhjælpere på arkivet har udarbejdet registre over dødsannoncer og jubilæumsomtaler fra Fredericia Dagblad ca. 1930 - 2000. De står i ringbind på reolerne bag lærredet, hvor vi også finder vejvisere og telefonbøger fra Fredericia og omegn. Disse gode kilder er desværre i dobbelt forstand blevet historie! At reolernes folketællinger og kirkebøger i xerox-kopi har haft deres tid, er vist nemmere at leve med?

> 50.000 digitaliserede billeder bl.a fra Fredericia-fotograferne I.C. Søndergaard, Carl Christensen, Anne Gram og Peter Honoré (hvis bestillingsbøger også haves) samt en stor samling pressefotos.

Derudover rummer 1.sal reoler med hundredvis arkivæsker med papirdokumenter (såkaldt A-fonds) som f.eks. regnskabsprotokoller fra private firmaer, fabrikker, butikker samt foreningsprotokoller. Da Lokalarkivet ikke er et "stadsarkiv" haves kun private arkivalier. De kommunale institutioners arkiver befinder sig på Rådhuset. – Dog bliver Fredericia byggesagsarkiv efterhånden afleveret til Lokalarkivet, da kommunen indscanner papirdokumenterne til deres sagsbehandling.

Efter turen rundt, hen og op og ned ad trapper til arkivbygningens krinkelkroge fra fugtplaget kælder til 1.sal, var det tid til vores kaffepause.

Fra den særlige arkivaliesamling benævnt "privatarkiver", som er arkivalier knyttet til en navngiven person, fremlagde Lisbeth Lykke en samling skudsmålsbøger, som arkivet har op mod 100 eksemplarer af. Skudsmålsbøgernes historie og funktion (1833-1921) blev gennemgået under kaffepausen og derefter var der lejlighed til at se og blade i de ca. 30 eksemplarer, Lisbeth havde fundet frem. Da skudsmålsbøgerne var helt personlige dokumenter, som stort set alle konfirmerede unge på landet havde brug for, er der udstedt mange 100.000 af slagsen, men naturligvis er kun et forsvindende fåtal endt på et lokalarkiv i forbindelse med en frivillig aflevering i stedet for forbrænding i "småt brændbart". (Sin anes skudsmålsbog kan man derfor snarere finde i sin egen kommodeskuffe end på et lokalarkiv). I de afleverede skudsmålsbøger kan være indlagt attester, breve og andre personlige papirer. Man har derfor mulighed for at se hvordan forskellige typer attester så ud. En "Dåbsattest", et "Pas", en "Kokoppe-Indpodnings-Attest", et "Utjenstdygtighedspas" o.m.a. Jeg sad f.eks. med en skudsmålsbog med en indlagt lille dagbog, af et par sammensyede blade, hvor en lille pige bl.a. havde skrevet personlige bekendelser om sin opførsel i en periode. F.eks.:"var uartig mod min madmoder, som blev meget vred. Jeg græd hele natten. Næste dag var jeg god igen." Skudsmålsbogens indehaver havde været i vel en snes pladser 1902 - 1914 – så tiden mellem konfirmation og giftermål var fyldigt beskrevet for denne person, men chancen for at finde tilsvarende for en ane er som nævnt forsvindende.

Vores lokalarkiv har specielt en del slægtstavler og slægtsbøger, som blev udgivet af "Anearkivet" v/ Kurt Lind Frandsen, Skærbæk i 1980erne - beg. 1990erne. De kan ses på arkivet og må efter aftale med udgiveren kopieres til privat brug.

Arkivet har også en stor kortsamling. Bykort fra forskellig tid, matrikelkort og topografiske kort.
Der blev også henvist til Geodatastyrelsens visning af kort på "Historiske kort på nettet" (www.hkpn.gst.dk) (Læs f.eks. om brugen i "Slægts-Tidende" nr. 44 og 45).
På fredericiakort.dk kan vælges vist forskellige temaer på kort i Fredericia kommune; – bl.a. matrikelnumre og adresse på kommunens ejendomme. (Ses nemmere på krak.dk elle ois.dk – som omtalt i ovennævnte numre af Slægts-Tidende). Foruden kort haves også en samling af flyfotos.

Ejendomsregistret udarbejdet af Eduard Nissen og Gunnar Qvist over ejere gennem tiderne, blev også nævnt og man kan rette forespørgsel til arkivet på adresse med ejerliste.

Arkivets arkivaliebeholdning er registreret og lagt ud på lokalarkivernes fælles platform: "arkiv.dk" (www.arkiv.dk – læs nærmere i Slægts-Tidende nr.46) som henholdsvis Billeder og Dokumenter.
Billederne kan være vist som miniature, men nyere billeder må p.g.a. håndhævelsen af forskellige ophavsrettighedsregler ikke mere vises.  EU's restriktive persondatalov forbyder sågar visning af konfirmationsbilleder < 50 år, da de sladrer om personernes religiøse tilhør!!!

Trods alt kan man på "arkiv.dk" finde oplyst, at arkivet har billeder eller dokumenter af interesse. Disse bestilles pr. mail til arkivet, som også kan sende billeder i høj opløsning. Vores lokalarkiv i Fredericia yder denne service gratis. Andre arkiver kan forlange betaling.

En særdeles givtig mødeaften fornemt formidlet af vores arkivleder.

 
Tilbage til referatoversigt