Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Mødeaften den 11. februar 2019

I samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet
37 deltagere

Af Jesper Ratjen, formand

Tema: Kriminelle aner - Eksempel: Den forsvundne tjenestepige, ved Leif Sepstrup.

Vi sang "Det er hvidt derude" (for at få lejlighed til at mindes "gamle dages" vintervejr omkring Kyndelmisse)

Indledningsvis havde Henning Karlby bedt om ordet og holdt et indlæg, som betonede nødvendigheden af, at nogle medlemmer stiller op til valg til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling. NB! Uden bestyrelse med hænder og ideer kan vores forening ikke overleve ud over indeværende sæson.

Vi blev præsenteret for en sprudlende fortælling om en kriminalsag fra 1885 i vores nærområde. Et kvindelig var blevet fundet flydende i en mergelgrav ved Østedgård. Vi fik forbilledligt med kortudsnit og nutidige fotos fra lokaliteterne refereret sagens præmisser på basis af de datidige kilder og de overvejelser man dengang gjorde sig og hvad man evt. nu må mene.
SepstrupForedrag

Historien kan ses refereret på http://kriminalhistorie.dk. Der er links til pdf-filer med de scannede og transkriberede kilder. 

Her vil referenten bare fremhæve metoden: Rigtig gedigen slægtsforskning!

Kriminalforskergruppen på 5 personer skaffer sig viden om hændelser og personer ved brug af kilder på Statens -, Stads- og Lokalarkiver. Da det er kriminalhistorier, der er udgangspunktet, udgør tingbøger, politiprotokoller og fængselsprotokoller basis i kildematerialet. Gerningsstederne og de til historien knyttede lokaliteter studeres på ældre kortblade og derudover opsøges de ved "åstedsbesøg" for at fotografere, – og nok for mærke en form for autenticitet?
Leif Sepstrup
Leif Sepstrup (billedet th) sluttede med en opfordring: "Arkiverne bugner, så det er bare med at gå i gang, hvis du har kriminelle aner idin slægt!" De involverede hovedpersoner 
                Tegning: Alice Sachse


Tilbage til referatoversigt