Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Mødeaften den 14. januar 2019
11 deltagere
Af Jesper Ratjen, formand

Tema: Spørgekassen og slægtsfortællinger v/ Formanden

Indledningsvis sang vi: "Den danske sang"

"Spørgekassen" indeholdt 2 spørgsmål:
1) Jeg vil gerne forske lidt i min morfar og evt. finde ud af, hvem der var min oldefar.
    Er det Christian Ravnsbæk, som min oldemor blev gift med i begyndelsen af 1930'erne?
    Min morfar hedder Kaj Rudolph Pedersen og er født 16.sept 1907 i Kalundborg, Skibbrogade 1.

Spørgekassen havde fået oplyst, at fødslen var nævnt i 3 kirkebøger: Fødselssognet: Kalundborg (Vor Frue); dåbssognet: Skjellebjerg – begge i Holbæk amt og moderen, Ane Margrethe Petersen,'s opholdssogn på 10-månedersdagen: Slagelse (Skt. Mikkel) i Sorø amt.
Barnefaderen nævnes ikke. Det er ham vi eftersøger!

Er han nævnt i lægekredsens jordemoder- / fødselsprotokol. Opslag viste: Nej! (Det er de aldrig)
Moderen, Ane Margrethe Petersen (f.1887) opspores, men forsvinder for os i Slagelse for først at dukke op, da hun i 1932 i Lomborg, Ringkøbing amt, bliver gift med Christian Ravnsbæk. Han var enkemand og hans (sidste) kone var død 1927 i Ohio, USA.

Spørgsmålet havde antydet Christian Ravnsbæk som en mulig oldefar – så ham fulgte vi (med assistance fra "Family Search") fra et ægteskab i Stege med 2 børn til udvandring til Californien i 1908; konen fulgte efter i 1909 med børnene. De fik 2 børn mere inden skilsmisse. Amerikansk statsborger i 1914. Ny ægteskab i Ohio i 1919 og 1922 (2 gange!?) med samme svenske enke, (som han tilsyneladende havde fået barn med i New York 1909!. En tredie kone kom rejsende fra Slagelse i 1923, men døde i 1927 – hvorefter han er rejst hjem til Lomborg, hvor han blev gift med sin fjerde kone, spørgerens oldemor. Christian Ravnsbæk har været om sig, men er næppe den søgte
oldefar. (Han døde på et fortov i Horsens i 1952).

Sidste chance for at finde barnefaderen var, at Ane Margrethe Petersen havde anlagt en alimentationssag. Det havde hun tilsyneladende ikke! – Men vi så på nogle af amternes alimentationssager – og hvordan man finder dem!

Efter kaffen:

2) Hvor kan jeg finde tilbage til et register over patenter som min mors far havde 1940 - 1945/46?
    Han havde opfundet en Ajlevinge til Ajlebeholdere.

Spørgekassen fik med Folkebibliotekets og Det kgl. Bibliotek, Aarhus (tidl. Statsbiblioteket)'s hjælp hjemlånt en række voluminøse bind af "Dansk Patenttidende", men først efter at en avisomtale i 1948 (via Mediestream) var fundet i »Bornholms Avis«, kunne "Patent- og Varemærkestyrelsen" finde frem til "Patent Nr. 68610 – Anordning ved roterende ajlepumper" erhvervet i 1949 af bestyrer Kristen Hansen, Rinkenæs. – Spørgerens morfar.

Slægtsfortællingen var om en råbuk-opsats, som Jesper har hjemme på stuevæggen. Den samme ses på væggen hos Jespers oldefar omk. 1898 (Familiefotografiet vist øverst tv. på foreningens hjemmeside). Oldefaderen var jernbaneassistent, og ikke jæger. Det var tip-oldefaderen, som ganske vist blev skovrider (men ikke krybskytte på et kongeligt distrikt), heller ikke. Men vi læste i den ansøgning, han i 1830 havde sendt til Rentekammeret om at "vorde ansat ved det Kongelige Forstvæsen", at han omk. 1824-25 havde været jagtelev hos en skovrider. Råbuk-opsatsen, som er gået i arv i familien Ratjen, er sandsynligvis et trofæ fra denne tid. Måske hans første nedlagte buk? For nok er opsatsen en stor, flot seksender, - men som påpeget af Henning Karlby: Ikke perfekt med sine noget ulige lange forsprodser. Altså, oprindelig ikke noget at gemme på, hvis den ikke havde en særlig historie – Er det den, vi nu har hørt antydet?


 
Tilbage til referatoversigt