Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Mødeaften den 12. februar 2018
15 deltagere

Tema: "Spørgekassen og slægtsfortællinger"
Af Jesper Ratjen, formand

Der var ingen, som havde noget at "slægtsfortælle", så vi åbnede straks "Spørgekassen", som rummede 3 spørgsmål:

I) "En vanskelig opgave". Hvor bliver Sidsel Marie Pedersdatter af?
1) Hvad véd vi om hende?
a) Sidsel Marie Pedersdatter bliver født den 20. februar 1823 i Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt; døbt 31. marts 1823 Datter af "bøndergaardsfolk fra Lund" Peder Pedersen og hstr. Mette Laursdatter.

b) Konfirmeret 1837 i Tamdrup

c) Føder 23. december 1846 en "uægte søn" Peder Pedersen, som døbes 17. januar 1847 i Horsens Vor Frelser. Udlagt barnefader: Tjenestekarl Christen Pedersen.

Kan ikke ikke finde hverken Sidsel eller Peder i FT 1850!

Men Peder ses optaget i lægdsrullen for Horsens købstad 1861 og flytter 1863 til Skanderborg købstad og derfra i 1866 efter flyttepåtegningen til et lægd i Ringkøbing amt (som dog efter 1861 ikke eksisterer som udskrivningskreds!). At følge Peder videre må derfor opgives. – Tanken var, at Sidsel og Peder måske fulgtes ad?

2) Hvad finder vi ud af?
Sidsel / Zidsel Pedersdatter søges i FT 1850 via ddd.dda.dk i alle amter. Uden resultat. Hun ses ikke på til- og afgangslisten, som kun føres til 1851 og ses heller ikke død.

Ved "manuel" gennemlæsning af folketællingsskemaerne fra Horsens købstad 1855 ses Sidsel M. Pedersen 30 år født i Tamdrup som tjenestepige hos garveribestyrer
Johan Poul Møller. Sønnen Peder har 
hun ikke hos sig.

Tilsvarende findes hun i folketællingen 1860 som tjenestepige hos samme Johan Poul Møller, – men så er det også slut med at finde hende i folketællingerne. Johan Poul Møller har også forladt Horsens. Sidsel ses heller ikke viet eller død i Horsens.

I et skifte efter forældrene må Sidsel Marie være nævnt med opholdssted.

Forældrene ses i folketællinger som daglejerpar i Vrønding, Tamdrup sogn. Moderen dør i 1852. Skifteprotokollen meddeler, at enkemanden Peder Pedersen ønsker at
sidde i uskiftet bo. Han ses i FT 
1855, men i FT 1860 er han væk. Han ses ikke på afgangslisten 1855-1860. Er han død? Tamdrup kirkebog kontraministerialbog 1853 - 1862 har desværre lakune i »Døde Mandkøn« 1849-1858 incl.

Døde mandkøn-manglen søges afhjulpet ved at gennemse »Navneregister til Voer-Nim herreder skifteprotokol« 1850-1857 og 1857-1863. Ingen af de 13 nævnte Peder Pedersen er den rette og scanningerne af skifteprotokoller er ikke kommet længere, så eftersøgningen på nettet må holde inde. – Men kan fortsættes på arkivet i Viborg!

Vi fandt Sidsel Marie som tjenestepige i Horsens 1855 og 1860, men så forsvandt hun for os. – ligesom hendes far Peder Pedersen.

II) Var redaktør Helms i Varde gift med en dame født af en negerslavinde på St.Croix?
– Dette antydes i en biografisk roman »Det vi vil« af forfatteren Ove Madsen, som vi hørte foredrag af ved mødet 8.januar 2018.

Efter en rigtig "slægtsforsknings-tour de force" gennem 21 kildeopslag begyndende med Det kgl. biblioteks portrætregistrant og fortsættende med et omfattende
krydstogt gennem danske 
og vestindiske kirkebøger og folketællinger samt vestindiske skibslister og undervejs et stilfærdigt opslag i en Kraks vejviser, kom vi til det
resultat, at: Nej!


Redaktør Rudolph Helms's hustru Emilie Petronelle Pelsevine Veronique Bølling, var ganske rigtigt født på St.Croix (i 1824), men både hendes mormor og hendes mor var frifødte og havde (ugifte) fået børn med hvide mænd. Emilies danske far havde været guvernements-fuldmægtig. Emilie var som ung sendt til København til sin farbror.
Her blev hun også konfirmeret (i 1840). Hun angav at være blevet 
gift med en Adolph Sodtmann, som var død inden hun 19 år gammel sejlede tilbage til St.Croix, hvor hun hos sin moder, fødte en søn: Adolph Sodtmann-Bølling. Hun rejste (1848) med sønnen tilbage til Danmark, hvor hun (1852) blev gift med en anden farbror, som var købmand i Assens. Han døde efter 3 år (det ægteskab blev ikke siden omtalt) og enkemadam Emilie Bølling kunne for 3. gang gifte sig: Nemlig i 1859 med redaktør og avisudgiver Rudolph Helms i Varde, som hun fik 2 børn med inden han døde i 1878. (Emilie Helms fortsatte udgivelsen af Ribe Amtsavis/Varde Avis indtil sønnen Adolph i 1882 tog over; han døde i 1886 som nyvalgt landstingsmand og hans enke Mettine fortsatte udgivelsen indtil hun i 1898 solgte avisen). Emilie Petronelle Pelsevine Veronique Helms f. Bølling døde 77 år gammel den 20. februar 1901 i sit hjem hos svigerdatteren i Varde.

Ove Madsen har efterfølgende på sin hjemmeside (www.ovemadsen.dk) lagt en beklagelse af sin misforståelse i bogen »Det vi vil«.

III) Lægdsrulle 5.udskr.kreds Tilgangsrulle  Lægd no. 190 (Holstebro købstad) T  (1895)
Hvordan kommer jeg videre? Der er ingen henvisninger.

Lægdsrulle for jenOplysningerne om, at Jens Marius Andreasen, født 21/12-1872 i Gauerslund, søn af husmand Christoffer Andreasen i året T (= 1895) er indskrevet i lægdsrullen i lægd no. 190 (= Holstebro købstad) med nyt nummmer: 57.  – Og at vedtegningen fortæller, at han er ankommet fra 5 - 51 - O - 21 = 5. udskr.kreds, lægd 51 (=Herning), hvor han i året O (= 1890) var indskrevet i lægdsrullen som nr. 21, er forstået. I 1896 ses, at han blev konstateret platfodet, men hvordan skal det efterfølgende 1-E-5, forstås?
Spørgekassen måtte bede Jørgen Green om hjælp og fik en link til "Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler. Sessionskoder til lægdsruller". Heraf fremgik det, at "I" [romertal] betyder: "Uegnet til enhver form for krigstjeneste. "E" står for "Legemsfejl, Sygdom og svaghed" og de efterfølgende tal markerer hvor fejlen er lokaliseret. "5" peger på deformitet af foden.
"Uds Pas" skal derfor nok læses som "Udygtighedspas" således, at han slettes af rullen, hvilket også er markeret af udstregningen af fødselsdata.Tilbage til referatoversigt