Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Mødeaften den 9. oktober 2017
34 deltagere

Tema: Til evig ihukommelse v/Karsten Merrald Sørensen, ph.d., arkivleder, Fredericia.
Af Niels Nybo Jakobsen, sekretær
 
Karsten MerraldKarsten Merrald Sørensen (billedet), leder af lokalhistorisk arkiv i Fredericia og konstitueret museumsleder, fortalte om Fredericias tidlige historie med fokus på købstadskirkerne, hvor også Kolding og Vejle blev inddraget. Dette som en udløber af den aktuelle særudstilling på Bymuseet.

Frederiksodde blev grundlagt 1650 som en militær nødvendighed; men forudsætningerne for en købstad var dårlige. Derfor måtte der en række særlige initiativer til for at få vækst i handelslivet: Fristadsret, asylret o.a. privilegier, ligesom huguenotter blev hentet ind 1719.

Begge kirker (Trinitatis og Michaelis) blev oprindeligt opført i træ h.h.v. bindingsværk; men 1691 blev Trinitatis Kirke genopført i sten.
Økonomien var bedre her end i Michaelis sogn, og det vedblev den at være i mange år frem. Trinitatis var borgerskabets samlingssted, og det kom til at præge bygningen og interiøret, såvel som den generelle økonomi. I det 18. århundrede havde man gode renteindtægter ved pengeudlån foruden indtægter fra begravelser, stolesæder m.m. Meget af interiøret blev skænket af borgere, som på denne måde forsøgte at skaffe sig en fordel i evigheden: Alterdug, lysekrone, messehagel; toldforvalteren skænkede altertavlen og fik til gengæld en muret begravelse. Også epitafier blev sat op til minde om de godgørende velhavere. Det er selviscenesættelse på højt plan.


På samme tid er situationen mere alvorlig i Kolding, hvor folketallet også er lavere end i Fredericia, og på et tidspunkt er det på tale at lukke Vejle ned; det var resultaterne af fjendtlige (og ”venlige”) hæres gentagne hærgen af de to byer.

Michaelis var primært militærets og magistratens kirke. I det 18. århundrede blev der begravet 5 generaler i kirken; gravfanerne er siden gået tabt. Økonomien var dårligere end for Trinitatis, og på et tidspunkt, hvor bindingsværket er ved at rådne op, skaffes nogle af de nødvendige midler til veje gennem en landsindsamling. Ved udskiftning, en mur ad gangen, lykkes det efterhånden at opføre en grundmuret kirke.
Foruden epitafierne er af særlig slægtshistorisk interesse stolestadelister og kirkeregnskaber, som kan findes i menigheds-, provste- og amtsarkiver.

Tilbage til referatoversigt