Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Mødeaften den 11. september 2017
I samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet.
30 deltagere
Tema: At skrive slægtsbog – sådan kan de gøres, ved Kathrine Tobiasen, bibliotekar, forfatter, Dis-bestyrelsesmedlem, Randers.

Af Niels Nybo Jakobsen, sekretær


Medlemmernes 10 minutter:

Henning Karlby, medlem af TSF:
Med udgangspunkt i et konkret eksempel (sit eget) opfordrede Henning os til at skrive vor personlige historie – til gavn for vore efterkommere.
Der var desuden et eksemplar til biblioteket af en ny bog om fotografen, Rathsach, som Henning Karlby har anmeldt til ”Slægtsforskeren” tidligere på året.

Kathrine TobiasenKathrine Tobiasen fra Randers (billedet) udfyldte resten af tiden med sit foredrag om at skrive slægtsbog. Hvordan kroner vi bedst det store slægtsarbejde med et læseværdigt værk til familie og efterslægt – eller måske andre slægtsforskere?

Mange aspekter blev behandlet; alle med det fokus, at gøre slægtsbogen lækker for læseren: Omkostninger og kvalitet ved forskellige former for trykning og udgivelse, evt. e-bog.

- Anvendelse af slægtsprogrammer og tavler for aner og efterslægt.
- Opsætning og skrivestil – tænk på læserens forudsætninger.
- Typografier og anvendelse af billeder og tabeller, registre, kildehenvisninger og bilag.
- Og ikke mindst en opfindsom titel, som ikke signalerer kedsomhed!

Kathrine omtalte mange kilder, som vi kan anvende for at gøre nogle af anernes personlige historier mere spændende. På biblioteker, lokalarkiver og internettet findes et hav af materiale, som man (næsten) frit kan øse af: Fotografier og postkort, portrætter, malerier og stik (f.eks. en bygning eller et bondebryllup), sognehistorier (med gårdhistorie), beskrivelse af erhverv, billeder og beskrivelse af kirken, gamle kort fra Geodatastyrelsen, o.s.v. Husk at angive kilderne.
Vær dog varsom med materiale fra internettet, som kan være omfattet af ophavsret!

Måske kan man underkaste en anes underskrift (f.eks. fra kirkebogen) en grafologisk analyse!
Vi bliver aldrig færdige med arbejdet med slægten; men arbejd hen imod at udgive en slægtsbog indenfor en overskuelig fremtid; til gavn for nulevende og kommende slægtsled.

Tilbage til referatoversigt