Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Medlemsmøde den 10. november 2014.
I samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet.
34 medlemmer deltog.

Tema: Kort- og Billedsamling på Det kgl. Bibliotek ved Henrik Dupont, forskningsbibliotekar, cand.scient., Det kgl. Bibliotek.

Af Niels Thomsen, sekretær

Aftenen indledtes med ”Venner ser på Danmarks kort”
Formanden omtalte 3 bøger, der var kommet i vort bibliotek. (Se hjemmesiden)

Foreningen har købt et lille oplag af en vejledning til ”DAISY, ArkivalierOnline Beta og Lægdsruller” af Ulrich Alster Klug. Vi sælger det for 40 kr.

Desuden omtaltes lørdagens udstilling, hvor foreningen, i forbindelse med ”Arkivernes dag”, havde sin opstilling med slægtsforskningsplancher her på Lokalarkivet. Jonna Qvortrup, Jens Christian og Bodil Bruun-Toft og Jesper Ratjen var til stede og fortalte og agiterede. Der var stor interesse for at høre nærmere om mulighederne på arkivet, og også hvad Slægtshistorisk Forening kunne byde på.
Lokalarkiverne i bl.a. Smidstrup, Kauslunde og Middelfart havde lignende arrangementer.

Henrik DupontHerefter blev Henrik Dupont (billedet) budt velkommen.
Henrik Dupont redegjorde kort for Det kgl. Bibliotek, Danmarks Nationalbibliotek, som forvalter den nationale kulturarv. Biblioteket har til huse i ”Den sorte Diamant” på havnefronten i København. Her bor også ”Dansk Folkemindesamling”, der i dag er en del af det nationale bibliotek.
 
Der var i foredraget mange henvisninger til Det kongelige Biblioteks hjemmeside med mange detaljer, som ikke fyldestgørende kan nævnes her. Man henvises til at gå ind på Det kongelige Biblioteks hjemmeside som er www.kb.dk. Desuden henvises til Henrik Duponts Power Point præsentation, som der kan linkes til her. Se det og få inspiration herfra.

Siden 1697 har der været pligtaflevering til Det Kgl. Bibliotek (KB) af alle tryksager, bøger, aviser, kort, plakater og m.m. Derfor vil det KB, og siden 1902 også Statsbiblioteket i Aarhus, være i besiddelse af alt trykt fra Danmark.
Det kgl. Bibliotek har udover sine bogsamlinger også en kort- og billedsamling, der er emnet for aftenens foredrag, hvor foredragsholderen primært kom ind på følgende 3 områder: Billedsamlingen, Luftfotosamlingen og Kortsamlingen.

Billedsamlingen:
Der er ikke pligtaflevering af billeder, men en engageret medarbejder i KB (Bjørn Ochsner) startede på en systematisering af billedsamlingen. Samlingen starter helt tilbage ved kobberstikkene og frem til i dag med nutidens teknik.

Samlingen omfatter også avisfotos, også fra nogle nu lukkede aviser. Disse avisers billedarkiver er overladt til KB. De ældste billeder kan være på glasplader.

I portrætsamlingen er private fotografers glasplader og negativer. De kan søges på nettet under KB´s Portrætregistrant ved angivelse af data for personen. Ca. 25.000 billeder af personer, der døde før 1935 er digitaliseret. Det omfatter omkring 110.000 billeder
I den topografiske samling (regionalt opdelt) er omkring 500.000 billeder fra Danmark og udlandet. 10 % af disse er digitaliseret og kan søges i Den Nationale Billedbase.
En postkortsamling findes også.

Luftfotosamlingen:
KB har ca. 5.500.000 enheder i denne gruppe. Se under digitaliserede luftfoto. Først på glasplader så på film.
KB´s digitalisering ses på ”Danmark set fra Luften - før Google”
De bedst kendte luftfotofirmaer er Sylvest Jensen, Aalborg Luftfoto og Odense Luftfoto. Sylvest Jensen benyttede nogle index-bogstaver L (Leica kamera), H (Hasselblad kamera) og B (byoptagelser).
KB har over årene fået nogle donationer, der har gjort dem i stand til at digitalisere luftfotos fra nogle egne af Danmark. I 2012 blev Fyn digitaliseret ca. 250.000 billeder kom på nettet.
I 2013 var det Bornholm og Kattegat-øerne. Her i 2014 er det områder af Vestjylland, man er i gang med at digitalisere og lægge ind på deres rette placering. KB mangler imidlertid hjælp til at lokalisere de mange billeder. Et billede er som bekendt ikke meget værd, hvis der ikke er angivet person/lokalitet og årstal for billedet.
Man kan hjælpe Det kongelige Bibliotek med stedfæstning/navngivning af luftfotos fra især Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Skive, Ikast-Brande, Lemvig og Struer kommuner. Gå ind på http://www.kb.dk/danmarksetfraluften som er digitaliseringsprojektet "Danmark set fra luften - før Google". På kortene er anført røde/grønne balloner ved de lokaliteter der er billeder af. Ved rød ballon er KB usikker på navn/placering. Der findes et brugerforum der retter/supplerer med oplysninger. Så er man lokalkendt i de nævnte områder, så er det bare om at fange an. Det drejer sig om ca. 200.000 fotos, der foreligger for hele det vestjyske område.

Kortsamlingen . . .
i Det kongelige Bibliotek sorterer i dag under Geodatastyrelsen (www.gst.dk), der tidligere hed Kort- og Matrikel Styrelsen (KMS) og endnu tidligere Geodætisk Institut (GI).

Af unikke kort, findes her et af de største og kendteste eksemplarer af kort, nemlig Frederik den Femtes Atlas. Frederik den Femtes kortsamling omfatter 5000 kort.
Dansk Folkemindesamling der arbejder med almindelige menneskers erindringer, traditioner, sange og musik har også en egen billed- og kortsamling. Denne samling er ikke på nettet.

Man er velkommen til at kontakte Kort- og billedsamlingen på Det kongelige Bibliotek.
Adresse er: KOB, Det kgl. Bibliotek, postboks 2149, 1016 København K.
Telefon: 91324308 hverdage mellem 13 og 14.
E-mail: kob@kb.dk

Der er ophavsret på et billede indtil 70 år efter opretshaverens død, hvis motivet opfattes som et kunstværk. Er det håndværk, er copyrighten 25-30 år. For fotografier (avisbilleder) er ophavsretten uafklaret. De billeder, som KB lægger på nettet, er der ingen ophavsret på. De må frit bruges til ikke-kommercielle formål.
 
Tilbage til referatoversigt