Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Medlemsmøde, den 10. februar 2014
36 medlemmer deltog.

Af Niels Thomsen, sekretær.

Meddelelser
Foreningen har modtaget La Cour`s ”Danske Gaarde” 1`samling, der omfatter gårde på Sjælland og Bornholm.
J.C.B. la Cour udsendte 1906–18 tre samlinger Danske Gaarde, hver på fire svære bind. Værket giver en skildring af alle landets større og mellemstore landbrug. De er normalt illustreret med et foto af gården. Et værk der er værd at kende! – Men da det samlede værk består af 12 tykke bind og det kan ses på folkebibliotekerne i Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle, vil dette enkeltbind ikke blive indlemmet i vores bibliotek
En røst fra salen meddelte, at ovennævnte bøger i dag findes på nettet. Det ser ud til kun at være nogle enkelte tilfældige bind. Gå på folkebiblioteket, hvor de har det hele!

Formanden erindrede om, at der er generalforsamling d. 10. marts. Vi modtager gerne forslag til nye medlemmer i bestyrelsen.


Medlemmernes "10 min."
Jesper havde i en arkivæske fundet et stykke pap, formentlig anvendt som adskillelse mellem arkivalier, hvorpå der var en del af en annonce fra en dansk agent for et udvandrerselskab, der formidlede emigrationsrejser til (USA og) Canada. Rejsen og indrejsebetingelser til Canada var omtalt. Fri transport og forplejning på rejsen til bestemmelsesstederne i Canada, som er et land med et klima der ligner vores!
I tilknytning til aftenens emne oplyses, at »Forlaget Odense bys museer« har udgivet 3 bøger om skandinaviske efterkommere i USA.

Og så aftenens clou: Foredragsholderen, Torben Tvorup Christensen, cand,mag., Det danske udvandrerarkiv, Aalborg, dukkede ikke op. Det er ikke oplevet tidligere.
Jesper havde sidste gang for en uges tid siden henvendt sig til ham pr. mail, men ikke modtaget noget svar. En henvendelse fra Folkeuniversitetet havde heller ikke givet resultat.

Forsamling med HenningHvad gør man så? Henning Karlby (yderst til venstre i billedet) kunne heldigvis ryste et lille foredrag ud af ærmet om DAISY, blandt andet nogle af de sidste nyheder.

Henning gennemgik en søgning efter en person på lægdsrullerne. Rullerne er for de flestes vedkommende nu på nettet. Nedenfor er vist Hennings forklaring på en søgning.
Som eksempel har jeg benyttet min farfar Hans Christian Thomsen, der er født 18. marts 1855. Forventes at være indskrevet i lægdsrulle i 1873 i Albæk sogn i Vendsyssel. Hans fars navn er Hans Heinrich Thomsen.

Sådan søger man i lægdsruller på nettet
Åbn: www.sa.dk (Statens arkivers forside).
Vælg i øverste menulinje: Mest brugte arkivalier.
Vælg: Lægdsruller.
Rul (langt) ned til: Hjælpemidler, klik på: Hjælpemidler til lægdsruller. Under: Fra sogn til lægd klikkes på Sognefortegnelsen (pdf).
I ”Lægdsruller, Sognefortegnelse 1789 – 2012” findes det aktuelle sogn, hvor den unge mand i sit 18. år er optaget i lægsrullen.

Notér sogneregistrets oplysning om udskrivningskreds / - distrikt samt lægdsnummer.
– i dette tilfælde: Albæk sogn.  1862-1913, 5. udskr. Lægd 464.

Vend tilbage til siden lægdsruller (lægdsruller og søruller – en vejledning under ”Mest brugte arkivalier”).

Rul (langt) ned til: Find lægdsruller via Arkivalieronline, klik på Find lægdsruller via Arkivalieronline.

Under Arkivalieronline  klikkes på: Find lægdsruller her.

Der dukker nu en oversigt over arkivalieronlines indscannede lægdsruller op. Det var 5. udskr. kreds, der skulle bruges. Klik på: Lægdsruller (landruller), 5. udskrivningskreds 1860-1931.

Her er 377 fysiske enheder. Rul ned til året hvor Hans Christian er 18 år, altså 1873.

Finder: 5.U-66 1873 Y Tilgangsrulle 332 til 1873 Y Tilgangsrulle 580 (altså 5. udskrivningskreds, enhed nr. 66, året 1873, lægd nr. 332 til 580. Klikker på: Læs arkivalier her.

I yderste kolonne til venstre kommer: 1873; Y Tilgangsrulle; 332 - 1873; Y Tilgangsrulle; 580.
Min farfar findes under opslag 291. Hans nr. er Y 37.
Yderligere oplysninger: Fødested: Preussen (født i Sydslesvig), fødselsår og -dag: 1855 d. 11/3. Det passer.

Grønlandske kirkebøger
Der kom et spørgsmål om, hvad man kan se af grønlandske kirkebøger. Hertil kan foreningens hjemmeside hjælpe. Gå ind under Links, klik på ”Kirkebøger og gravsten”
Klik under "Grønlandske kirkebøger". Her fås hjemmesiden for Grønlands nationalarkiv. Nederst på siden i rubrikken ”Kirkebøger på nettet” kommer man frem til kirkebøgerne.

Magasinopstillingskoder og forventede ekspeditionstider
Der vil på DAYSI-bestillingen stå en magasinopstillingskode.

For LA Fyn betyder koden: Jb eller Ny at det er nærmagasin.

For LA Nørrejyllans betyder VGl, VNy eller VEk at det er nærmagasin. (VEk ingen ekspedition på lørdage).

For LA Sønderjylland betyder Ahm og AGm at det er nærmagasin.

For Rigsarkivet betyder Rig at det er nærmagasin.

Øvrige arkivalier ligger på fjernmagasin.

Ved bestilling på DAISY vil man få vist forventet ekspeditionstid til arkivalierne ligger på læsesalen. For arkivalier på fjernarkiv er ekspeditionstiden mindst 1-7 hverdage. Er arkivalierne på nærmagasin, vil de kunne fås samme dag. Det vil altid være en fordel også at bestille nærmagasin-arkivalier via DAISY, så ligger de der, når man kommer.

Ved bestilling bør man bestille arkivalierne til at være på læsesalen et par hverdage inden man selv kommer. Afvent altid bekræftelse fra det pågældende arkiv om, at arkivalierne ligger klar på læsesalen, inden du tager af sted.

Der kan nu bestilles op til 15 hold arkivalier pr. besøg på landsarkiverne.

 

Tilbage til referatoversigt