Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Medlemsmøde den 11. november 2013.
24 medlemmer deltog.

Af Niels Thomsen, sekretær.

Tema: Spørgekassen og bogauktion.

Der var først besvarelse af spørgsmål fra ”Spørgekassen” og dernæst en bogauktion over bøger, der er doneret til foreningen af medlemmer.
Udover de anførte bogtitler, der fremgik af foreningens hjemmeside, var nogle bøger på forhånd udtaget til foreningens bibliotek.

JonnaVi startede med medlemmernes 10 minutter, hvor Jonna Qvortrup (billedet) berettede om en god oplevelse i forbindelse med en weekend i Frederiks sammen med efterkommere af kartoffeltyskere. Dem har Jonna slægtsrelationer til (slægterne Hermann og Breüner). Jonna fik bl.a. et lille skrift ”Hvad mor fortalte”, hvor fortælleren var hendes morfars storesøster (født i 1893). Arrangementet omfattede også en tur rundt i området, hvor lokalkendte udpegede lokaliteter, der havde relation til de oprindelige kartoffeltyskere. Det var et godt initiativ, hvor relevante personer kunne mødes og udveksle informationer om deres aner.


Spørgekassen.

Formanden Jesper Ratjen startede aftenen med at gennemgå de 3 spørgsmål, der var i spørgekassen.

1.
Her gik spørgsmålet på tydning af en udskrift fra en dåbshandling fra Vidstrup kirkebog (Vennebjerg Herred, Hjørring amt). Fødselstidspunkt var 6. juli 1843. Dåben findes i kirkebogen for perioden 1814-1864, opslag 21 nr. 150. Kopien på Arkivalieronline fra kirkebogen er dårlig, er meget vanskelig at tyde. 
Man kan så med fordel anvende den nye mulighed, der er kommet med mormonernes nye affotograferinger af (foreløbig de fleste) danske kirkebøger. Disse affotograferinger ligger på nettet. Ved at gå ind på foreningens hjemmeside www.trekanten-slaegt.dk og Links/Kirkebøger og gravsten/mormon-film, kan man komme ind på mormonernes hjemmeside (FamilySearch) ved at klikke ude til højre. Så vælges ”Browse through” og man kan nu vælge amt, herred og sogn. Affotograferingerne er af en meget fin kvalitet. Det eneste problem er, at man må søge lidt for at finde det rette opslagsnummer, da de ikke svarer til numrene fra de danske affotograferinger.
Her finder vi dåben under opslagsnummer 26, og her er tydningen ulige lettere end i Arkivalieronline.

2.
Et hjemstedsbevis, hvad er det, og hvad var formålet med det? Det aktuelle dokument var et hjemstedsbevis fra 1884, der bekræftede, at Jeppe Hansen var forsørgelsesberettiget i Erritsø kommune.
Vi gik ind på foreningens hjemmeside/Links/Information/Spørg om alt. Her dukker forlaget Grifo op. Klikkes der på "H" for hjemstedsbeviser fås forklaringen. Indehaveren af et hjemstedsbevis har med dette dokument bevis for, at være forsørgelsesberettiget i Danmark.
Formålet med beviset var at vise at personen, ved rejse/ophold i udlandet, var forsørgelsesberettiget her i landet. Man måtte ikke komme til at ligge det fremmede land til last.

3.
Sidste spørgsmål var en parallel til fjernsynets ”Sporløs”. Jesper Ratjen redegjorde for opgaven med udgangspunkt i følgende oplysninger:

En amerikansk danskfødt mand, Poul, har bedt sin grandkusine om hjælp til at finde sin danske far.

"Poul er født i 1943 i Slagelse. Da var hans forældre flyttet fra hinanden og i 1949 drog han med sin mor til USA, hvor hun giftede sig igen. Jeg kender hans fars fødsel og dåbsdata og hans forældres vielsesdato; alt sammen i Slagelse. Ved Pouls dåb står hans far som reservebetjent, men ved ikke hvor. Poul mener, at hans far tog til København, at han giftede sig igen og fik nogle børn."
Er der noget som helst, jeg kan gøre? spørger grandkusinen »Spørgekassen«.

Ja, da!

Først må vi bringe os selv på omgangshøjde med spørgeren:

1) Ved et barns fødsel/dåb nævnes forældrenes navne i kirkebogen.
Hvad véd vi: Slagelse. 1943.  Poul. Far: Reservebetjent.
Slå op i kirkebogen (arkivalierOnline). 2 sogne i Slagelse: Skt.Mikkel og Skt.Peder. Vi finder i Skt.Peder kirkebog: Fødte Mandkøn 1943.
1943, 13. Sept.  Poul Jørgensen. Far: Reservebetjent Erik Emil Jørgensen født 5. januar 1919; Mor: Else Christensen født 7. marts 1919. I anmærkningsrubrikken: Forældre frasep. 1.marts 1943 – Viede i Hospitalskirken 5. Dec.1941

Nu kender vi faderens navn og fødselsdato.
Forældrenes vielse slås også efter:
Den står i Slagelse Skt.Mikkel, selv om vielsen var i Skt.Peder (?)
Her står Erik Emil Jørgensens fødselsdato som: 15. januar 1919

Er Erik Emil Jørgensen født den 5. eller 15. januar 1919?
Slagelse Skt.Peder:  Fødte Mandkøn 1919:
Erik Emil Jørgensen, født 15. januar 1919.

Tog reservebetjent Erik Emil Jørgensen til København?

2) (Mands)personer bosiddende i København kan i mange tilfælde findes i vejvisere eller telefonbøger.
Post&Tele museet har lagt indscannede KTAS-telefonbøger 1910-1965 på nettet. Link til disse: TSF's hjemmeside; – links; – København (specielt).
I KTAS telefonbogen findes: Erik E. Jørgensen O.pol.betj.  Grænsevej 4 (tlf) SØ 8193

3) Lever han endnu?
Med Navn, fødselsdato, fødested, adresse på et tidspunkt (helst efter 1968, hvor cpr-registret blev oprettet) kan man spørge sit lokale Folkeregister. Det oplyses, at Erik Emil Jørgensen er død 11.juni 1970 på adressen: Søndersøvej 15, Gentofte.

Hvilket sogn ligger denne adresse i?
TSF hjemmeside; -Links: -Kirkebøger og gravsten;- Sogneportalen
Søndersøvej 15, Gentofte ligger i Jægersborg sogn, Sokkelund herred, Københavns amt.

Desværre er kirkebøgers døde kun indscannet til og med 1969 (Fødte, konfirmerede, viede kun til og med 1960), så der må findes alternetive kilder for at få mere at vide:
Dødsannoncer i lokale aviser, opslag i den ikke scannede del af kirkebogen og Gentofte Skifteret (begge på Landsarkivet - kræver adgangstilladelse).

Bogauktionen
De modtagne bøger var opført på lister med angivelse af forfatter, titel, årgang og billigste antikvariatpris. Der var 84 udbudte numre.
Som startpris benyttedes en fjerdedel Bogbordet131111af antikvariatprisen.
Der blev solgt bøger for 880 Kr., som går i foreningens kasse.
De bøger, der ikke blev solgt, sælges ved henvendelse til bestyrelsen. Det drejer sig bl.a. om eksemplarer af "Vejle amts Årbøger", udgivet af Vejle amts Historiske Selskab.
Jesper auktionarius                                                                                                                                                                                    Jesper var auktionarius

Tilbage til referatoversigt    Tilbage til gamle referater