Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Mødeaften, den 10. september 2012
I samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet.
49 personer deltog heraf 5 betalende gæster.

Tema: "Slægtsforskningsprogrammer på godt og ondt" ved cand.phil. Svend-Erik Christiansen, Aarhus.
Af Otto Geisler, sekretær.

Formanden bød velkommen. Den valgte sang blev: ”Marken er mejet”.

Formanden ønskede velkommen til denne sæson 2012-13 og omtalte den netop gennemførte sommertur i det gode selskab samt gjorde opmærksom på det nyetablerede bibliotekssystem, hvor alle udlån kan forberedes på forhånd med titel og beskrivelse på foreningens fortræffelige hjemmeside.

Ellen Wyke meddelte, at Arkivets håndbibliotek er under forandring, og opfordrede derfor ”lånerne” til at anvende de fremlagte røde plastkort. Stik det ind på den plads, hvor en bog er nedtages, for igen at placere bogen på samme plads.

På medlemmernes 10 min. fortalte Niels Thomsen (billedet) om sin farfader Christian Thomsen under overskriften: Niels Thomsen”Farfar bejlede til Folketinget”. 

Han sejlede med hele sin familie fra landskabet Angeln i det gamle danske rige, som nu var blevet tysk, til Sæby. Her fik vi historien om alle de genvordigheder de små samfund i henholdsvis Voerså, Sæby og Læsø havde med at opstille farfaderen i det lokale suppleringsvalg til Folketinget i 1901. Historien var fulgt op af en god slægtsforskningsfortælling og med billeder fra tiden. 

Formanden bød herefter Svend-Erik Christiansen (billedet til højre) velkommen, som først fortalte om mulighederne for at søge og finde slægtsforskningsprogrammer på internettet og henviste til DIS-Danmarks hjemmeside: ”Slægt og Data”, hvor ca. 20 forskellige programmer på det danske marked er til rådighed. Vi hørte blandt andet om programmerne ’Legacy’, ’Brothers Keeper’ og ’My Heritage’. Ingen programmer er bedre end andre.

Svend-Erik fortalte om programmet GEDCOM, om at kunne flytte slægtsforskningsdata fra et program til et andet.

Under: ”Udveksling af data” blev vi gjort opmærksom på Datatilsynets regler om personfølsomme data og udveksling til tredieperson og om eventuelle begrænsninger, når der flyttes slægtsforskningsdata via gedcom-filer blandt andet med æ-ø-å.

Vi hørte om fletningsproblemer, når der fra to sammenhørende slægter udveksles data mellem hinanden om enten at accepterer dobbelte oplysninger, at frasorterer dubletter eller at sammenligne, finde og slette dubletter.

Svend-Erik ChristiansenNæste overskrift var om: ”At lægge slægten på nettet” – det, der kaldes ’uploading’. Dertil kræves, at der allerede er oprettet en hjemmeside. Det blev anbefalet, at man samtidig anvender muligheden for at indsætte et password, så man selv bestemmer, hvilke personer, der får adgang – også af hensyn til personfølsomme oplysninger f.eks. på nulevende personer. Mange anvender denne mulighed, med at lægge slægtsforskningsdata på nettet, for at få udbygget sine egne muligheder med nye og måske ukendte data om sin slægt.

Der blev fortalt om: ”Netbaserede programmer” til præsentation af egne slægtsoversigter som kassediagrammer og halvmåner m.v. blandt andet gennem udtag med gedcom-fil. Nogle programmer har dette indbygget, andre fremstiller dem selv – måske med stort besvær. Om ’online-indtastninger’, hvor flere personer anonymt bidrager f.eks. gennem søgning på Google, fordi dette program kan søge i et utal af databaser.

Med hensyn til at samle data fra forskellige kilder på forskellige servere, kan det være en fordel at arbejde med to skærme (computere) samtidig, når der skal indtastes fra en ekstern server til eget program.

Søges der på et almindeligt forekommende navn, kan det være vanskeligt om dette navn lige netop er i ens slægt. Dertil findes programmer, som f.eks. ”SmartMatches i programmet ”MyHeritage” der kan tjekke om samme navn forefindes i andre databaser, som kunne være i ens slægt.

Når der lægges data på nettet, skal man være opmærksom på, at andre uhæmmet kan benytte disse data, hvorfor en rettelse – hvis det forekommer – faktisk ikke kan gennemføres, fordi man ikke har kendskab til, hvor langt ude ens data nu er synlige. Men der kan indsættes et ”copyright”, som delvis beskytter disse oprindelige data.
Vi fik oplyst, at når der oprettes en gedcom-fil går ens kildedata ikke tabt. Gedcom-filen virker som en kopi-fil, blot i et andet sprog, der gør det muligt globalt at indsætte ens data i et andet tilsvarende program.

Formanden takkede Svend-Erik Christiansen for et meget levende foredrag og gjorde samtidig opmærksom på at tilmeldingsfristen, til ”Slægtshistorisk Weekend” arrangeret af SSF og Folkeuniversitetet på Nørgaards Højskole i Bjerringbro den 5. – 7. oktober, er udsat til den 15. september. Nærmere oplysninger hos formanden.

Forsamlingen

              Udsnit af den lyttende forsamling.


Tilbage til Referatoversigt eller Gamle referater.