Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
 
Stat- og stadsarkiver
ArkivalierOnline
– nok den vigtigste Webside for slægtsforskere, idet man her finder samtlige danske kirkebøger op til 1892 og folketællinger
http://www.arkivalieronline.dk
Det Danske Udvandrerarkiv
394.000 udvandrere for årene 1869 til 1908 kan findes i Den danske udvandrerdatabase, udarbejdet af Det danske Udvandrerarkiv i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv på grundlag af Københavns Politis Udvandrerprotokoller. Det betyder at databasen indeholder det store flertal af udvandrere, der har købt en oversøisk billet af en dansk rejseagent - men ikke de, der har købt billet i udlandet, eller slet ikke har købt billet (fx. sømænd)
http://www.emiarch.dk/home.php3?l=da
Dødsboer i Statstidendehttp://www.aneguf.dk/
http://www.statstidende.dk/default.aspx
Hovedstadsarkiver
– en hjemmeside med et væld af oplysninger, såfremt man har aner i København
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm
Københavns Stadsarkivhttp://www.ksa.kk.dk/finddinslagt/kom-godt-i-gang
Københavns Stadsarkiv
- med et bredt indhold af muligheder
http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/map.htm
Københavns Stadsarkiv
Politiets registerblade 1890-1923
Begravelsesprotokoller 1861-1912
Erindringer ca. 1890-2017
https://www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/sog-efter-din-slaegt-pa-tvaers-af-flere-kilder?
utm_source=MailPlatform&utm_medium=email&utm_campaign=Historiske+Dage+og+Nyt+fra+Kbh.+Stadsarkiv
Politiets register København
 - Enkekassen (Etatsansatte) 
http://www.fogsgaard.org/
Politiets Registerblade:
Find dine københavnske forfædre her
http://www.politietsregisterblade.dk/
Slægtsforskning over Øresund
Slægtsforskning i Sverige og Danmark
http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/slaegt/index.htm
Statens Arkiver ,”DAISY”:
Søgning i Arkivdatabasen.
Dansk Arkivalieinformationssystem – Adgang til Statens Arkiver, som kan bestilles og hjemtages til et stadsbibliotek eller stadsarkiv. Udførlig vejledning
http://www.sa.dk/daisy
Statens Arkiver om Folketællinger
 – en vejledning
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/sadan_bruger_
du_de_mest_brugte_arkivalier/folketallinger_-_en_vejledning
Statens Arkiver om Lægdsruller og Søruller
 – en vejledning
http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/sadan_
bruger_du_de_mest_brugte_arkivalier/lagdsruller_-_en_vejledning
Statens Arkiver – Rigsarkivet
Erhvervarkivet. Dansk Data Arkiv samt Landsarkiverne
http://www.sa.dk