Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori X: TSF-bibliotek  (Ej til udlån – kan kun benyttes på læsesalen)
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Familienkundliche Nachricrichten
Mitteilungen-Literatur-Rundfragen-Empfelungen:
Bd. 3: 1973-1975
Bd. 4: 1976-1979
Bd. 5: 1980-1983
Verlag Degener & co. D-91403 Neustadt/Aisch
Informationshæfter i årgangsorden der informerer om familiemæssige genealogiske efterretninger, om spørgsmål som andre slægtsforskere har stillet. Samt hjælp til og med svar på henvendelser/forespørgsler. Desuden information om nye eller sjældne genealogiske bøgers fremkomst.
Tysk-sprogede.
X01
Familienkundliche Nach-ricrichten
Mitteilungen-Literatur-Rundfragen-Empfelungen:
Bd. 6: 1984-1986
Bd. 7: 1987-1989
Bd. 8: 1990-1992
Verlag Degener & co. D-91403 Neustadt/Aisch
Informationshæfter i årgangsorden der informerer om familiemæssige genealogiske efterretninger, om spørgsmål som andre slægtsforskere har stillet. Samt hjælp til og med svar på henvendelser/forespørgsler. Desuden information om nye eller sjældne genealogiske bøgers fremkomst.
Tysk-sprogede.
X02
Familienkundliche Nach-ricrichten
Mitteilungen-Literatur-Rundfragen-Empfelungen:
Bd. 9: 1993-1995
Bd. 10: 1996-1998
Bd. 11: 1999-2001
Verlag Degener & co. D-91403 Neustadt/Aisch
Informationshæfter i årgangsorden der informerer om familiemæssige genealogiske efterretninger, om spørgsmål som andre slægtsforskere har stillet. Samt hjælp til og med svar på henvendelser/forespørgsler. Desuden information om nye eller sjældne genealogiske bøgers fremkomst.
Tysk-sprogede.
X03
Slægtsforskningsforeninger
- Forskellige medlemsblade -
Spredte numre fra:
Slægts- og lokalhistorie: Katalog 1984/85.
ARVE-Nyt (Arkiver i Vejle Amt): 2001-2004.
MOLFEN: august 2009.
Sønderjylland: Program 1997-1998.
Frederikshavn: Program 2. halvår 1997.
Hjørring og Omegn: 25 års jubi-skrift 2004.
Haderslev: Program 1. halvår 2007
Odder: Program for efteråret 2001.
Forening for Thy: Program 2. halvår 2005.
Amager: Jubilæumsskrift 1993-2003.
Århus: Jubi-skrifter 1957-1997; 1957-2007.
Storstrøms Amt: Diverse 1997/98 – 2007.
Jernløse: Arkivposten december 2008.
Randers: Hvad arbejder vi med? – Bidrag fra medlemmerne, efterår 2008.
X04
Slægtsforskningsforeningers medlemsblade:
Slægtshistorisk Forening - Vestsjælland.
Nordsjællands Slægtshistoriske Forening
Spredte numre fra:
Vestsjælland: Nr. 84, juli 2007 til Nr. 89, december 2009.
Nordsjælland: Nr. 19, marts 1997 til Nr. 65, marts 2008 med indlagte sæsonprogrammer.
X05
Slægtsforskningsforeningers medlemsblade:
Roskildeegnens Selskab for Genealogi og Personalhistorie
Spredte numre fra:
Roskilde: Årsskrift 1997 til Årsskrift 2011.
X06
Slægtsforskningsforeningers medlemsblade:
Bornholms Slægts- og Lokalhistorisk Forening (Anetræet)
Spredte numre fra:
Anetræet: Nr. 2, august 2001 til Nr. 1, februar 2012.
X07
Slægtsforskningsforeningers medlemsblade:
Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn
Spredte numre fra:
Slægt & Stavn: Nr. 1, 1981 til Nr. 2, MAJ 2002.
X08
Slægtsforskningsforeningers medlemsblade:
Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn
Spredte numre fra:
Slægt & Stavn: Nr. 1, februar 2003 til Nr. 4, november 2010.
X09
Slægtsforskningsforeningers medlemsblade:
Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn
Spredte numre fra:
Slægt & Stavn: Nr. 1, februar 2011 til 3. august 2011 (udbygges efterhånden).
X10
Slægtsforskningsforeningers medlemsblade:
Koldinghus forening for Slægtsforskere
Spredte numre fra:
Min Slægt – Din Slægt: Nr. 1 september 1989 til Nr. 55, 2007 : 2
X11
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)Spredte numre fra:
SLÆGTEN: Nr. 1 1990 til Nr. 19, januar 1999.
X12
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)Spredte numre fra:
SLÆGTEN: Nr. 21, januar 2000 til Nr. 44, juli 2011
X13
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)Spredte numre fra:
SLÆGTEN: (I beredskab - afventer indhold)
X14
Trekantområdets Slægtshistoriske Forenings medlemsbladeSlægts-Tidende:
Nr. 1, september, Sæson 2004/05 – nye medlemsblade indsættes fortløbende.
X15