Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori U: Virksomhedshistorie
Titel & ForfatterIndholdPlacering
500 år, Københavns Universitet 1479-1979
Rosenkilde og Bagger
Københavns Universitets udgivelser gennem forlaget og boghandlen ”Rosenkilde og Bagger”
U01

Asiatiske, Vestindiske og Guineiske handelskompagnie

J.O. Bro-Jørgensen og AA. Rasch (1969)
Opslagsværk over de arkivalier, der er bevaret fra de handelskompagnier, som drev handel på og fra de danske tropekolonier i Indien, Guinea, Vestindien og fra faktoriet i Kina. Samt fra det kongelige guvernement, som efter 1777 administrerede de indiske kolonier.U02
Carl Becker
Tina Bruun Larsen (2001)
Det Kongelige Døvstummeinstitut og -skoler og en historie om den døve Carl Peter Richard Becker (1871-1942), der forbedrede vilkårene for samtidens døve. Formand for Døvstummeforeningen gennem 32 år.U03
Carlsbergfondet 1979.
Frederiksborg museet - Årsskrift
Niels Petri (1979)
Årsskrift om, hvad Carlsbergfondet har ydet til dansk kulturliv og til videnskabelige understøttelser i året.U04
Fast ansat ved mysteriet.
Den Alm. Danske Jordemoderforening 1902-2002
Helen Cliff (2002)
Jubilæumsskrift om foreningens historie som organisation, som eksponent for et kvindefag og som forkæmper for de gravides og de fødendes ve og vel.U05
Geworbne krigskarle
Karsten Skjold Petersen (2002)
Hærens organisation fra 1774-1803. Om hvervning og hvervede soldater i Danmark; deres tjeneste og sociale forhold. Desuden om garnison og byer og deres forpligtelser.U06
Hvis man ikke selv har oplevet det
Inge Marott Post (1999)
Indsamlede erindringer – om at pynte og pukle i butik og kontor op gennem århundredet – fra HK-forbundet.U07
Kolding Omegns Landboforening 1862-1962
Karsten Iversen (red)
Generel statistisk indledning om landbrugerhvervets udvikling samt fyldig gennemgang af Koldingegnens landbrugsudvikling vedr. mark, stald, maskiner og bygninger.U16
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli 1843-1968
Alfred Jeppesen (1968)
København omkring 1840 og om personen Georg Carstensen og hans etablissement TIVOLI.U08
Latinskolens religionslærere 1853-1903
Erik Nørr (1981)
Personalhistorisk opslagsværk over religionslærere på Latinskolerne i Danmark. (Stats- samt private og kommunale skoler)U09
Mundgodt - sukkervare- og chokoladeaebejdere i 100 år (1896-1996)
Søren Federspiel (1996)
Festskrift fra stiftelsen af: ”Sukkervare-, Chokolade- og Bisquitarbejdernes Forbund” og historier om arbejdet og branchen gennem 100 år.U10
Svendborg Handelsskole 1879-1979
Benny Brinch (1979)
Festskrift om skolens historie i anledning af Handelsskolens 100 års jubilæum med en samtidig historie om Svendborg bys udvikling i samme periode.U11
Veile Amtsraad 1842-1970
Formænd og Medlemmer
Harald Blichfeldt (1985)
Vejle amt og Amtsrådets oprettelse og sammensætning med biografier og portrætter af formænd og medlemmer 1842-1970.U12
Aarbog for det danske post- og telegrafvæsen
E. Bohn (1936)
Mange postale oplysninger samt personalia over mange af P&T’s daværende ansatte. Biografier over kendte mænd i P&T og om postbefordringer og radiotelegrafiens historie.U13
J. F. Nielsen’s Sønner,
Bistade og Vokstavlefabrik, Assendrup St. (1930-1966)
Torben Nielsen (1967)
Assendrup mellem Århus og Odder med tidsbillede fra 1885.
En historie om denne virksomheds udvikling ved at se på forløbet på baggrund af samfundets generelle udvikling i perioden inden for biavl. Personregister.
U14
Det Danske Postvæsen
Udgivet af Generaldirektoratet for Postvæsenet
Det Kongelige Danske Postvæsen gennem 300 AAr 1624 - 1924U15