Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori R: Tidsskrifter
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Fortid og nutid 1973.
Bind XXV, Hæfte 3/4

Dansk Historisk Fællesforening
Folketællingen 1801 på Fur – case-study.R02
Fortid og nutid 1974.
Bind XXV, Hæfte 5/6

Dansk Historisk Fællesforening
Siderne 513 – 700. Indhold: Kommentarer. Artikler. Debat. Anmeldelser. Historiske noter. Erfaringer fra et biblioteks arbejde med lokalhistorien. Museerne i forventningens tegn. Etnologi og samfund. Skolehistorisk litteratur 1955-65. Lensregnskaberne, samt mange interessante og korte anmeldelser.R03
Indholdsfortegnelse, Personalhistorisk tidsskrift 1880-1990
Poul Steen (1992)
Systematisk bibliografi med forfatter- og titelregistre:
Bibliografi. Genealogi i almindelighed. Beslægtede områder. Kilder og materialesamlinger. Almindelig biografi. Speciel biografi. Nekrologer. Anmeldelser. Registre. Forfatter-register. Titel-register. Titel-register for anmeldelser.
R05
Kulturminder 1939
Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Eiler Nystrøm: Tivolipantomimens Oprindelse. H. P. Hansen: Hr. Stafens Regnskabsbog 1672-1712. K. F. Plesner: Jordskælvet i Lissabon 1755, set med danske Øjne. Georg Galster: Det kgl. Myntcabinet efter Johs. Wiedewelts Tegninger 1781. Ejnar Thomsen: Fra Litteratus og Toldinspektør Peder Horrebow Hastes Stambog (1793-1818). Christian Elling: Pavillonerne i Kronprinsessegade. Billedfortegnelse.R06
Kulturminder 1940-1941
Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Ragnar Josephson: Olaus Magmus om den nordiska konsten. Hugo Matthiessen: Halvor Zangenberg. H. Zangenberg: Haandværkerlavenes Herbergsskilte. Fortegnelse over H. Zangenbergs Skrifter, ved Victor Hermansen. Torben Krogh: Bag Barokteatrets Kulisser. Georg Galster: Ulfeldts Pyramide og dens Sidestykke. Margrethe Hald: For Lud og koldt Vand. Christian Elling: Bergs Hus i Læderstræde. Billedfortegnelse.R07
Kulturminder 1942-1943
Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Chr. Axel Jensen: Jørgen Olrik. Otto Andrup: Gottorper Malere paa Frederiksborg Museet. J. V. V. Hermansen: Gamle danske Spillekort. Otto Norn: Om et Herregaardskapel fra Renaissancetiden. Margrethe Hald: Nælder og Nældetøj. Vilh. Lorenzen: Fra Baroktidens Byplanlægning i Danmark. Christian Elling: To Rokoko-Billedhuggere. Harald Langberg: Hos Wessels Værtinde paa Graabrødretorv. Torben Krogh: Den kgl. Ballet før Aug. Bournonville. Fortegnelse over Jørgen Olriks Skrifter, ved Victor Hermansen. Billedfortegnelse.R08
Kulturminder 1944
Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Lauritz Nielsen: Danske ”Nytaarsgaver”. Otto Norn: Bygmester Anders Kruse. Eiler Nystrøm: Dyntzfelts Pantheon. Christian Elling: Peder Als paa Skillevejen. Gotfred Skjerne: Thorvaldsen og Musiken. Christian Elling: Peter Cramer som Kronikør. Billedfortegnelse.R09
Kulturminder 1945-1947
Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Axel Linvald: Hans Knudsen. Else Kai Sass: En grøn Portefeuille. H. Grüner-Nielsen: Din Skaal og min Skaal. Bredo L. Grandjean: Nogle senbarokke Stuklofter i Danmark 1700-1730. Torben Krogh: Christian VII’s franske Hofaktører. Selskabet for dansk Kulturhistorie 1936-1946. Billedfortegnelse.R10
Kulturminder 1952
Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Mindeord for dr. Phil. Lauritz Nielsen. Henny Glarbo: Fonden ad usus publicos. Bjørn Kornerup: Fra Ambrosius Stubs sidste Aar. Frits Eibe: Et dansk Mozart-Portræt. Axel Steensberg: Et Husmandshjem paa Røsnæs. Gotfred Skjerne: Søren Kierkegaard og Tobakken.R11
Kulturminder 1955
Ny række – Bind 1

Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
K. F. Plesner: H. Grüner-Nielsen. Gudmund Boesen: Otto Andrup. Victor Hermansen: Christian den Fjerdes Trompetere spiller op. Kirsten Weber-Andersen: Christian d. Fjerdes farvekammer. Bjørn Kornerup: Biskop Peder Herslebs Visitats på Herlufsholm 1745. Robert Neiiendam: Fra Biskop Mynsters Ungdom. Georg Galster: Ole Devegge og Jens Baggesen. Bredo L. Grandjean: Hans Christopher Ondrup. Niels Breitenstein: Hans West.R12
Kulturminder 1957
Ny række – Bind II

Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Torben Krogh: Godtfred Skjerne. K. F. Plesner: Ejnar Thomsen. Gudmund Boesen: Et guldhorn fra den udvalgte prins Christians hof. Jørgen B. Hartmann: Omkring Canova og Thorvaldsen. Robert Neiiendam: Et stykke Pressehistorie. Victor Hermansen: Johan Bülow som Samler. Mogens Kai Nørregaard: Aargang 1804 fra Christiani’s Institut paa Vesterbro.R13
Kulturminder 1960
Ny række – Bind III

Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Christian Elling: Hugo Matthiessen. Sigurd Jensen: Bjørn Stisgaard Kornerup. Victor Hermansen: Den udvalgte Prins og Rariteterne. Kirsten-Elisabeth Jessen: Den franske teatertrup i København 1748-1753. Kai Uldall: Om St. Kongensgadefabrikens biskopboller, biskop og lignende drikke. Bredo L. Grandjean:  Roepstorffs Puncheboller.R14
Kulturminder 1961
Ny række – Bind IV

Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Selskabets medlemmer 1936-1961. Anders Bæksted: Victor Hermansen. Axel Steensberg: H. P. Hansen. H. D. Schepelern: Ole Worms Philoteca eller Stambog. Georg Galster: En italiensk fruentimmer-lås. Anders Bæksted: Jan Baptists datter Barbara. Gudmund Boesen: Glaskræmmere og glassnidere. Kai Uldall: H. C. Andersen på Lykkesholm. Mogens Kai Nørregaard: Vedrørende fem portrætter i Pastel af Maleren Hornemann.R15
Kulturminder 1965
Ny række – Bind V

Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Selskabets medlemmer 1936-1965. Otto Norn: Vilhelm Birkedal Lorenzen. Georg Galster: Edvard Gotfredsen. Sigurd Jensen: Svend Bregendahl Aakjær. Kai Uldall: Bærestole og rosbårer. Otto Norn: ”Som David saa Bathseba i det bad”. H. D. Schepelern: Griffenfelds Fætter, Willum Worm i England og Holland 1652-54. Jan Steenberg: Fredensborg og Modena. H. D. Schepelern: En Axel Garboe-Bibliografi 1911-1964.R16
Kulturminder 1969.
Ny række – Bind VI
Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Selskabets medlemmer. Albert Fabritius: Axel Linvald. Daniel Preisz: Robert Neiiendam. Otto Norn: Knud Frederik Plesner. Olaf Olsen: Anders Bæksted. Bjørn Ochsner: Frithiof Brandt. Gerog Galster: Niels Breitenstein. Egill Snorrason: Hwo som er bekumreth i sin lunghe. Astrid Tønnesen: Billedskæreren Johannes Granssog og Kronborg. Knud Banning: Reformationen. Hans Stiesdal: Granslev kirkes tårnur. Povl Eller: Auro pretiosior. Klaus Neiiendam: To anonyme teaterskrifter fra det 18. århundrede.R17
Kulturminder 1973.
Tredje række – Bind 1
Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Maïr Stein: Mars og Venus. H. D. Schepelern: Christian den Fjerde som bygmester. Klaus Neiiendam: Holberg og Rom. Christian Waagepetersen: Gudmoders billede. Grundtvig på grundlovsbilledet. 
Nekrologer: Torben Krog. Jan Steenberg. Aage Rasch. Paul V. Rubow.
R18
Kulturminder 1979.
Tredje række – Bind 2
Selskabet for Dansk Kulturhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Charlotte Paludan: Matthias Lundings rejsedagbog 1787. Christian Waagepetersen: ”En grand corps” et bidrag til forståelsen af det 18. århundredes dameportrætter. Christian Waagepetersen: ”Gudmoders Billede” et par tilføjelser.
Nekrologer: Christian Elling. Albert Fabritius. Alf Henriques.
R19
Personalhistorisk Tidskrift
Hans H. Worsøe (1989)
Fortegnelse over vejledende artikler samt slægtsartikler i Personalhistorisk Tidsskrift 1979-1989.
R01
Personalhistorisk Tidsskrift
Hans H. Worsøe
Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk tidsskrift 1991-2000R04
Personalhistorisk Tidsskrift 1967
1. binds 2. hæfte
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: A. Foldspang: Navneloven af 1961. F. S. Grove-Stephensen: Fra katolsk til luthersk præsteskab i Sundeved. Tage Kaarsted: Admiral Henri Konows barndomserindringer. Hans Konow: Frederich Ludewig Konows bibeloptegnelser.
Små meddelelser: Slekten Mathiesen. Bachmann – en oplysning og en berigtigelse. Tilføjelse til artiklen om borgmester Trellund i Kalundborg.
Nekrolog: Thomas Otto Achelis (Olav Christensen).
Anmeldelser: Johan Hvidtfeldt: Slægtshistoriske studier i Sønderjylland. Einar Bager: Malmöhistoria i sten. II. Else Kai Sass: Thorvaldsens portrætbuster I-III. (Hans H. Worsøe): Lokalhistorie-Rigshistorie og andrer artikler fra Fortid og Nutid. (Hans H. Worsøe): Historisk Samfund for Ribe Amts småskrifter. (K. P.): Vaabener benyttet i Slægterne Fabricius og Fabritius i Danmark. (Aage Bonde): Ny litteratur om sønderjyske lærere. (Albert Fabritius): Jacob Fabricius den Yngres optegnelser 1617-1644. (Albert Fabritius): Glahn-Samfundet VI, 3. Troels G. Jørgensen: En familieskildring. Tage Kaarsted: Admiral Henri Konows erindringer 1-2. Andreas Øster: Andreas Øster: Barn i Herrnhuternes Christiansfeld.
Niels Friis: Dødsfald i Danmark 1965.
R20
Personalhistorisk Tidsskrift 1967-1968
3. hæfte.
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: (Albert Fabritius): Nekrolog over Kammerherre, hofjægermester Hans Lensbaron Berner Schilden Holsten.
Kurt G. Trägårdh: Alexander Traegaard – Dansk-tysk guld- och silversmed på 1600-tallet. Asta Paulsen: Kromand i Them Sievert Thomsen og hans slægt – ”Grå”, ”Grønne” og ”Blå” Lunds fælles aner. H. F. Garde: Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste efterkommere.
Anmeldelser: (Hans H. Worsøe): Familiengeschichtliche Bibliographie Bd. XI. (Hans H. Worsøe): Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger indtil ca. 1872. (F. S. Grove-Stephensen): De nørrejyske landdistrikters rets- og politikredse indtil 1956. Emanuel Sejr: Århus-mosaik. Joseph Valynseele: Le decendance naturelle de Napoléon Ier. (Knud Prange): Kalender över ointroducerad adels förening 1967.
Niels Friis: Dødsfald i Danmark 1966.
R21
Personalhistorisk Tidsskrift 1967-1968
4. hæfte
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Erling Petersen: To præster – Nogle oplysninger om hr. Jens Foss i Vallensved, hans eftermand og deres nærmeste slægt. K. Albertsen: Anesammenfald og aneforskydning – Sewall Wrights indavlskoefficient, en biologisk relevant beregningsmetode. Vello Helk: Slesvigske studenter – nogle kritiske bemærkninger i anledning af Ths. O. Achelis’ matrikel. Knud Bierfreund og E. Juel Hansen: En slægt Faaborg (Højen-slægten). Carsten Teilman Hald: Oversigt over de adelsdiplomer, der er tildelt borgmester Niels Jacobsens descendenter eller disses ægtefæller. Collin - Mathiesen-Moth seglets stampe. P. Porse: Slægtshistorisk Forening Århus 1957-1967. Rasmus Other og Ambrosius Stub. Storm. Trellund. Apoteker i Christiansted P. E. Benzons dagbøger og breve, nogle bemærkninger. Glud i Kalundborg. Rettelser og tilføjelser til Aage Dahl: Femerns præstehistorie til 1864.
Register.
R22
Personalhistorisk Tidsskrift 1969
3. binds 1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Leo Wad: Et godsejerpar fra tiden omkring 1800. Vello Helk: Oluf Hansen Slangerup og hans stambog fra årene 1616-24. Henning Paulsen: Et dateringsproblem. Slægten Nandrup.
Anmeldelser: (Hans H. Worsøe):Manuskripter og arkivalier i danske samlinger. Harald Jørgensen: Nordiske arkiver. Johan Jørgensen: Skifter og testamenter. (Hans H. Worsøe): Bornholmske kirkebøger. (Vello Helk): Acta nationis Germanicæ artistarum 1616-36. (Helle Linde): Borgere i byens råd – medlemmer af Århus borgerrepræsentation og byråd 1838-1968. Harald Thunæus: Märkliga Bryggare. (Olav Christensen): Ny personalhistorisk litteratur fra Sønderjylland. Jens Kruuse: De uforberedte. (Finn H. Blædel): En højskolevinter – en elevdagbog fra provisorieårene. Harald Møller: Lidt om Carl Aug. Petersen og Maren Marg. Rasmine Nielsen deres forfædre og efterslægt. P. PÅoulsen: Søskendeflokken fra Svenstrup. Fr. Teist: På afstand.
Niels Friis: Dødsfald i Danmark 1967.
R23
Personalhistorisk Tidsskrift 1969
3. binds 2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: K. Albertsen: Befolkningsgenealogi. Ernst Haderup: Ankersmedeslægten Lund. Henning Heilesen: John Gudmundsen Effersøe. Sven Houmøller: Utrykte genealogiske arbejder – en opfordring. Hans H. Worsøe: Det personalhistoriske materiale i amtsarkiverne og dets udnyttelse. Palle Gravesen: Illum studier – om beboerne af øen Illum og deres efterslægt.
Små meddelelser: Ridefoged Christen Knudsens efterkommere. Rettelser og tilføjelser til ”Candidati og examinati juris 1737-1936”.
Anmeldelser: (Sven Houmøller): Litteratur om Søllerød kommune. E. Essen-Möller: Familial Interrelatedness in a Swedish Rural Population. (Sven Houmøller): Slægten Hiort i Danmark og Norge. Carl Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens. (Hans H. Worsøe): Biskop Rasmus Møllers slægt.
Register.
R24
Personalhistorisk Tidsskrift 1970
4. binds 1. halvbind.
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Ole Degn: Det personalhistoriske materiale i de ældre dele af det kongelige danske landhusholdningsselskabs arkiv. E. Ladewig Petersen: Hans Speil til Juelskov – Børge Rosenkrans til Ørup – Niels Pedersen Galt til Ingelstad. Studier over virkningerne af den adelige gældsstiftelse omkring 1600. Olav Christensen: Grene af omslagsforvalter, rådmand i Haderslev Gottfried Schrøders efterslægt. Vello Helk: Holger Pax’ rejsedagbog. F. Hellborn: Nogle bemærkninger om borgmester på Christianshavn HansSørensen (1607-1674). Finn H. Blædel: Efterladte optegnelser af sognepræst, dr. Theol. Ernst V. Kolthoff. Kurt G. Trägårdh: Danskar som utvandrat till Kapprovinsen från slutet av 1600-talet til böjan av 1800-talet.
Små meddelelser: En gådefuld Tycho Brahe forsker.
Anmeldelser: Heinz F. Friederichs: How to find my German ancestors. J. Elklit: Folketællingen 1845. Eli Ansteinsson: Teater i Norge. Aage Dahl: Ejdersted Provstis Præstehistorie til 1864. S. Otto Brenner: Nachkommen Gorm des Alten I. (Sven Houmøller): Fundats for Casper Peter Bügels familiestiftelse. Harald Møller: Forskellige slægtshistoriske arbejder. Preben Krarup: Hans Christensen Juhl og hustru. Ole Wivel: Martin A. Hansen I-II. Grethe Heltberg: Erindringer I-II. Aage Marcus: Den lange vej. H. G. Olrik: Erindringsbilleder. Jens Otto Krag: Ung mand fra trediverne. Gunnar Sandfeld: Dreng i Holte.
R25
Personalhistorisk Tidsskrift 1970
4. binds 2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Jørgen Nybo Rasmussen: Kræmmernes oldermand Jørgen Mathiesen (?1656) og hans børn. Valdemar Andersen: Feltmarskal Poul Würtz og hans arvinger. Børge L. Barløse: Lærerne fra Sydslesvigs danske skoler i byerne 1850-1864. Urban Schøder: Jens Sørensen Nørnissoms meddelelser om sit levned. Egill Snorrason og Fritz Teichel: Tønderskarpretteren Johann Christoph Stöcklers slægtskabsforbindelser. Thøger Rugholm: Slægten Bergenhammer.
Små meddelelser: Mystik om en Hunseby-degnekone. Tilgængeligheden i de sønderjyske landrådsarkiver. Rettelser og tilføjelser til Illum studier 15, rk. III bd.
Anmeldelser: P.C. Matthiessen: Some Aspects of the Demografic Transition in Denmark. Landsarkiver for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse. Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland. Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark. Faldne i Danmarks Frihedskamp. Hans Øllegaard: Jens Bloch. Ulf Gad: Præsteslægten Gad. Karl Bjarnhof: Tango jalousi.
Register.
R26
Personalhistorisk Tidsskrift 1971
5. binds 1. halvbind.
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: E. Reitzel-Nielsen: Irmingers optegnelser om Frederik VII. Palle Gravesen: Illumstudier III – Hans Olufsen og hans efterkommere.
Små meddelelser: Rettelser og tilføjelser til A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsens ”Candidati og Examinati juris 1736-1936” I-IV.
Anmeldelser: T. H. Hollingsworth: Historical Demography. Anna Louise Alstrøm: Lær slægtsforskning. Soraner Biografier 1901-1960. Hans Bendix: Urolig sommer. Kai Holm: Fra Lemvig til Thalia. Poul Møller: Mennesker og meninger. Otto Didrik Schack: Grænsesind. Inger Bøgh: H. C. Andersen og Nicolaj Bøgh. Valdemar Andersen: Den jyske hedekolonisation. Hans Konow: Stamtavle over etatsråd A. N. Hansens efterkommere, 2. udg. Johannes Lind: Foreløbig rapport om min efterforskning vedrørende nogle af anerne til Carl August Lind.
R27
Personalhistorisk Tidsskrift 1971
5. binds 2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Knud Prange: Slægt, miljø og samfund. Kai Albertsen: Slægtskabsberegning. C. J. Pape: Familien von Hatten fra Holsten. Paul G. Ørberg: Rektor Thomas Andrup og Sæby latinskoles endeligt. Vello Helk: Oplysninger vedr. danskere i Fritz Roths Auswertungen. H. F. Garde: Samboinden Charlotte Amalie Bernard og hendes efterkommere indtil 5. led – Et bidrag til de dansk-vestindiske øers personalhistorie.
Anmeldelser: Pontus Möller: Svensk släktforskarförteckning. Börje Furtenbach: Släktforskning för alla. Sven Tito Achen og Ole Rostock: Bibliografi over heraldisk litteratur i Danmark og om Danmark 1589-1969. Bibliografi og Ikongrafi 1864. Københavnske lavsarkiver – Sjællandske og Lolland-Falsterske lavsarkiver. Danmarkshistoriens blå bog. Aage Dahl: Husum provstis præstehistorie til 1864. I. J. I. Bergholt: Pligtens vej J. N. H. Skrumsager: Ane Marie Skrumsager. H. V. Gregersen: Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i København. Samme: Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i Sønderjylland.
Register.
R28
Personalhistorisk Tidsskrift 1972
6. binds 1. halvbind

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Gudmund Kelstrup: Anders Andersen Viborgs slægtsoptegnelser. Vello Helk: Digteren Conrad von Hövelen (1630-89). Olav Christensen: Patricierslægten Schumacher fra Haderslev. Palle Gravesen: Illumstudier IV - Iver Hansen og hans efterkommere. Rettelser og tilføjelser til Illumstudier I-III.
Små meddelelser: Johann Ludwig von Erlach.
Anmeldelser: Pierre Durye: La généalogie. Von Kirchenbuchverkartung zum Ortsippenbuch. Sv. Houmøller: Biografiske tidsskriftartikler. Arkivalier over borgerskaber og næringstilladelser. Godsarkiver i ryttergodser. Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700. Gunnar Sandfeld: Komedianter og skuespillere. Niels Friis: Orgelbygning i Danmark. Familiehistorie – Slesvig-Holsten. Hans Christian Andersen and the Romantic Theatre. Poul Andersen: Kaperkaptajn Ole Andersens efterkommere. Johanne Marie Worsøe: Fra Bestemor Heibergs tid. Grethe Heltberg: Vi. Ole Bjørn Kraft: En konservativ politikers erindringer. Esbjørn Hiort: Etatsråd E. M. Møller og hans efterslægt.
R29
Personalhistorisk Tidsskrift 1972
6. binds 2. halvbind

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: K. Albertsen: Konsangvinitetstavlen. Kirkebøgernes afskaffelse. Svend Jacobsen: Slægten Bojesens afstamning. Palle Gravesen: Illumstudier V - Peder Ipsen Mall og hans efterkommere. VI - Hans Jacobsen og hans efterkommere. J. Nybo Rasmussen: Jørgen Mathiesen og hans børn II.
Små meddelelser: Paul G. Ørberg: Små Dragenberg studier. C. J. Pape: Rettelser og supplerende oplysninger til familien von Hatten fra Holsten. Studiegruppe vedr. Thøger Jensen Løvenbalk.
Anmeldelser: A. Strange Nielsen: Lokalhistoriske arkiver. Landhusholdningsselskabets arkiv: Registratur og journalregistre I. 1769-1807. Quattuor centuriæ epistolarum – Provst Johannes Postorius’ brevsamling 1541-1605. Århus-Årbog 1972. Birte Andersen: Adelig opfostring. L. S. Ravn: Tyskuddannede lærere ved danske kommunale skoler i Sønderjylland 1920-63 - Danskuddannede folkeskolelærere i Nordslesvig under preussisk styre – Lærerne under sprogreskripterne 1851-1864. Kristian Hvidt: Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark 1868-1914. Eva Lund: Jydske almuefolk I og II. Benny Boysen: En Hardsyssel-slægt. J. B. Strandbygaard: Ane- og slægtskabstavle for Mette Elisabeth og Jenge Pernille Strandbygaard. Thomas Dinesen: Boganis. Huno v. Holstein Af livet rigt benådet. Erhard Jacobsen: Politik blandt mennesker. Hanne Poulsen: Jes Jessen – Maleren fra Åbenrå. Povl Sabroe: Mit gyldenblonde liv. Kai Holm: Så smid dog de vestjyske træsko.
R30
Personalhistorisk Tidsskrift 1973
1. binds 1. halvbind

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: H. F. Garde: Breve fra H. C. Knudsen, St. Croix, til J. G. Adler. Finn H. Blædel: Den dansk-norske slægt Rosted. Siegumfeldt og Gøtsche. Rosenqvist. Hans H. Worsøe: Fortegnelse over almindelig biografi og stater 1948-1972 med tillæg: Skolejubilæumsskrifter 1948-1972.
Nekrolog: Niels Friis (1904-1973). (Sven Houmøller)
Anmeldelser: Bente Pedersen: Dansk historisk årsbibliografi 1967 – Introduktion til historie. Faglitteratur. Poul Thestrup: Methodological problems of a family reconstitution study. Sten Carlsson: Att byta samhällsklass. Benny Brinch: Befolkningsudviklingen på Fur 1801-1834. Västsvensk genealogi och personhistoria. Familienarchive in öffentlichem und privatem Besitz. Fyns stifts kirkebøger. Rasmus Pedersen Thestrups stambog ved Helge Søgaard. Festskrift til Povl Bagge. Mogens Seidelin: Den seidilinske slægtsbog III. Kai Holm: Jyden han æ stærk aa sej. Familien Hornhaver i Frederiksværk 1756-1830. Chr. Weinreich: Niels og Sidse og deres efterslægt. Viggo Starke: Trumf eller fiasko? Karl Bjarnhof: Støv skal du blive - På spor af Niels Steensen. Ole Wivel: Romance for valdhorn. Fra Povl Pop til Poul Pagh – af Svend B. Olesen.
R31
Personalhistorisk Tidsskrift 1973
1 binds 2. halvbind

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: K. Albertsen: Slægternes uddøen – Et matematisk-statistisk problem. Erling Petersen: De ældste led af slægten Danholm. Vello Helk: Laurentius Quenslovius – En svensk student som dansk og norsk huslærer i begyndelsen af 1600-tallet. Hans H. Worsøe: Genealogiska föreningen, Riksförening for släktforskning fylder 40 år.
Små meddelelser: (Gregers Hansen): Rettelser og tilføjelser til Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og skoleholdere. (S. Otto Brenner): Lejlighedsfund om danske i udlandet. (Finn H. Blædel): Vedrørende slægten Rosted.
Anmeldelser: Eckart Henning og Wolfgang Ribbe: Handbuch der Genealogie. Hvem forsker hva i norsk genealogi? Oversigt over udskrivningsarkivalier 1700-1788 i Landsarkivet for Nørrejylland – De nørrejyske købstæders og landsognes lægdbetegnelser 1789-1970. Sven Tito Achen: Identification af anonyme våbenskjolde. De danske ministerier: Et hundrede politisk-historiske biografier – Af Svend Thorsen. Teologisk Stat – Kirkelig håndbog 1972. Mikael Venge: Christian 2.s fald. Peter Christiansen: Afsked med en fortid. Otto og Valdema-r Jonasen: Vor baggrund I-II. Holger Munk: Mindets lyse spil.
Register.
R32
Personalhistorisk Tidsskrift 1974
2. binds 1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Hans H. Worsøe: Fortegnelse over slægtslitteratur 1948-1972. Gregers Hansen: En bryggerfamilie på Nørregade. D. G. Monrad og hans 32 aner.
Små meddelelser: (Gregers Hansen): Johanne Ludovica Werløs og hendes slægt. (Leo Wad): Rasmus Nellemann: I. Rasmus Nellemanns signet. – II. Rasmus Nellemann som supplikant.
Anmeldelser: Bente Pedersen: Dansk historisk årsbibliografi 1968. Magistratsarkiver indtil 1868 i Landsarkivet for Fyn. Louis L. Hammerich: Duo.
R33
Personalhistorisk Tidsskrift 1974
2. binds 2. halvbind

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Franz-Josef Heyen: Slægtsforskning i dag - Bemærkninger fra en arkivars synsvinkel. Carsten Teilman Hald: Lautrupslægten i Estrup. Henning Jensen: Kendte danskeres anetavler II – Niels Neergaard og hans 32 aner. Landsarkivet for Sjællands samling af kirkebøger for feltpræster og lignende. Urban Schrøder: Nogle optegnelser i en salmebog af Caspar Claudius Rosenhoff. Svend Balslev: Landmålere – en opfordring. K. Albertsen: Slægternes uddøen – en supplerende oplysning. Gregers Hansen: Købmandsslægten Wandel i Sakskøbing og Nykøbing F. Hans H. Worsøe: Tillæg til fortegnelse over slægtslitteratur 1948-1972 med supplement til fortegnelse over almindelig biografi og stater.
Små meddelelser: (Finn H. Blædel): Tilføjelser og rettelser til H. Hjort-Nielsen: Danske prokuratorer, samme: Danske sagførere og A. Falk-Jensen og H. Hjort-Nielsen: Candidati og examinati juris. (Gregers Hansen): Anne Gregersdatter, en bryggerdatter i den lærde Foss-familie.
Anmeldelser: (Hans H. Worsøe): Københavnske kirkebøger I og II – Foreløbige arkivregistraturer udg. af Landsarkivet for Sjælland m.m. (Hans H. Worsøe): Nordslesvigske præstearkiver I – Foreløbige arkivregistranter udg. af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele. Henning Hasle: Skyggen fra syd – Erindringer. Olaf Ussing: Jeg vidste uden at vide – Erindringer. E. A. Wrigley: Identifyring people of the past. Ole Bjørn Kraft: Frem mod nye tider. Erik Ninn-Hansen: Syv år for VKR. Johan Sonne Lindblom: Sonneslægten fra Hoglebjerggaard. Elsa Pontoppidan: Supplement til Den Yngre Slægt Pontoppidan udg. af Axel Pontoppidan 1931. Erich Leverkus: Nordelbische Pastorenfamilien und ihre Nachkommen - Lebensbilder aus der Valentinerschen Ahnentafeln. Huno von Holstein: Dømmer ikke. Louis L. Hammerich: Duo, Clara og Louis Hammerichs erindringer. Sophie Hedevig Utke f. Heilmann og hendes efterkommere.
Register.
R34
Personalhistorisk Tidsskrift 1975
3. binds 1. halvbind

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Viggo Glud Konradsen: Biografier af forstanderne, fra 1958 rektorerne ved Danmarks seminar og Lærerhøjskolen. Olav Christensen: En nordslesvigsk slægt: Bruun. Finn H. Blædel: Rebslager i Hamburg Matthias Kolthoff’s agnatiske descendens i Danmark. Per v. Hirsch: En slekt Voigt fra Holsten I. J. P. Jacobsen: Slægtsregistret. Poul Steen: Danmarks pædagogiske Bibliotek. Navnelovgivningen og slægtsforskerne.
Små meddelelser: (J. Nybo Rasmussen): Slægtsforskernes eget personkartotek. (Karen Mette og Edvard Andersen): Familien Brochmann. (Finn H. Blædel): Slægten Rosted.
Anmeldelser: (Harry Christensen): Danske opslagsværker. Red. Axel Andersen. Gunnar Sandfeld: Erindring og udforskning. (Hans H. Worsøe): Lokalhistorisk vejviser. Sven Tito Achen: Danske adelsvåben – En heraldisk nøgle. Kraks Blå Bog 1974. Morten Kamphövener: Borgerskabet i Åbenrå 1686-1867. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1948-1973 – Fortegnelse over slægtsbøger udgivet af Dansk Slægtsforskning i Fredericia i årene 1950-1972. Sven Houmøller: Kjæden laa i Mulm begravet. Victor Brockdorff: Lidt om riddere, væbnere og advokater omkring Østersøen. Mette Fastrup: En trillebør på fattigdommens alter. Slægten Le Sage de Fontenay i Danmark – ved Madeleine de Fontenay i samarbejde med Rudolph Bertouch. Marie Oldenburg: Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg - Første del: Oldenburg.
R35
Personalhistorisk Tidsskrift 1975
3. binds 2. halvbind

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Per v. Hirsh: En slekt Voigt fra Holsten II. Lise Lund: Forfatteren Poul Martin Møllers anetavle (Kendte danskeres anetavler III). Jette Kjærulff Tuxen: Den danske civile centraladministrations embedskorps 1766-1797, en analyse af dets sammensætning.
Små meddelelser: Hr. Maturin Pedersen Endorph samt Stadil-bøndernes klokkeringning. Rettelser og tilføjelser til Alfred Larsen: Lolland-Falsters degne og skoleholdere.
Anmeldelser: Københavns Stadsarkiv: Oversigt og vejledning. Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexicon. Liv Jensson: Teater i Drammen inntil 1840. Finn Friis: Les Suisses au Danemark á travers les âges. Johannes Boolsen: De taler til os. Lars Børge Fabricius: Træk af dansk Musiklivs Historie – Omkring Etatsråd Jacob Christian Fabricius’ Erindringer. Benny Boysen: Søren Hampens saga. Chr, Degn: Die Schimmelmanns im atlantischen Dreieckshandel. Manfred Spliedt: Sådan en dum knægt. Lise Julie Tutein: Slægten Tutein. Hans Chr. Johansen: Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede. David Gaunt: Family Planning and the Preindustrial Society: Some Swedish Evidence. Erna Lorenzen: Folks tøj i og omkring Århus ca. 1675-ca. 1850. D. J. Steel and L. Taylor: Family History in Schools. Torben Glahn: Soranerbiografier 1747-1800. Tage Kaarsted: Ove Rode I og II.
Register.
R36
Personalhistorisk Tidsskrift 1976
4. binds 1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Knud Prange: Indfødsretten – en analyse af embedsstandens og adelens nationale rekruttering før og under enevælden. Finn H. Blædel: 2 slægter Find. Poul Bondesen: Hvad en navneklud kan fortælle (Den genealogiske opbygning af en navneklud). Gregers Hansen: De 6 ældste led af Maribo-slægten Reimer. Vello Helk: Diplomaten Gottlieb Schütze (ca. 1722-84) og hans stambog.
Små meddelelser: Broder Thøger Jensen og slægten Løvenbalk. Rettelser til Wibergs præstehistorie vedr. Svend Willumsen Lynge.
Anmeldelser: Lotte Jansen: De fynske godsarkiver, en introduktion. Registratur over arkivalier m.m. i Møntergaarden pr. 1.2.75. E. Ladewig Petersen: Veritas et honor regis. Bondekær eller tyran? ved Mikael Venge. Svend Balslev og Hans Ejner Jensen: Landmåling og landmålere, Danmarks økonomiske opmåling. Breve fra Chr. Engelsen til H. Krabbe og B. Bang 1884-1906; Breve fra Carl Mæhl til Harald Krabbe 1886-1916 – udg. af Ivan Katic. Hans Bendix: Lun vinter. Herbert Hirschsprung: Arven; En forlæggers erindringer. Ole Bjørn Kraft: Danmark skifter kurs; En konservativ politikers erindringer 1947-50. Per Krarup: Fra mit livs rejse; Erindringsglimt og refleksioner. Ruth og Kaj Sieverts: Das Stallergeschlecht Sieverts in Eiderstedt. Teologisk stat-kirkelig håndbog 1975. Bo Bramsen: Huset Glücksborg i 150 år I-II. William Nielsen: En Frøstrupslægt fra Vendsyssel.   
R37
Personalhistorisk Tidsskrift 1976
4. binds 2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Sven Houmøller: Kongelig ordenshistoriograf, dr. Phil Albert Fabritius – Nekrolog. Albert Fabritius: Tre foredrag: Adelige frøkenklostre, Våbenanetavler og Danske kongekroninger. Tillæg: Nogle bemærkninger om ridderkapellet i Frederiksborg slotskirke og om ridderbiografierne. Gehejmekonferensråd Jonas Collins efterkommere. Henry Frænkel: Lidt baggrundshistorie for jødiske slægter i Danmark.
Små meddelelser: Om Dorotheas troværdighed. Yderligere lidt, især om Rasmus Other. Slægten Rosted.
Anmeldelser: W. Ribbe og E: Henning: Tas-chenbuch für Familiengeschichtsforschung, begr. Von Fr. Wecken. 8. vollständig neu bearbeitete Auflage. Katalog for genealogisk forskning vid Landsarkivet i Göteborg. Hans Chr. Bjerg: Dansk Marinehistorisk Bibliografi 1500-1975. Elever i Hunderup skole 1900. Svend Cedergreen Bech: Brev fra Dorothea – af Charlotte Dorothea Biehls historiske breve. Thomas Dinesen: Anne Margrethe; Dage og nætter i oldemors liv. Joseph Valynseele: Les Laborde de Monpezat et leurs alliances. J. Jeppesen Jensen: Slægten Obel med særlig tilknytning til Ålborg. Helge Skovmand: Et hjem – en skole – et blad. Knud Thestrup: Mit livs gågade. Forgotten Fragments of the History of an old Jewish Family, by Louis and Henry Frænkel.
Register. 
R38
Personalhistorisk Tidsskrift 1978
6. binds 1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Harald Jørgensen: Retsbetjentarkivernes betydning for den personalhistoriske forskning. Elith Olesen: 3 Brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt – Første del. Margit Mogensen: Det danske landsbysamfund ca. 1660-1870; Social og økonomisk struktur.
Små meddelelser: Personnummerering i anetavler. En balscene. Christian Birchs stambog 1779-86. Godsforvalter Nicolai Clausen d. ældres hustru Catharina Clausen f. Steenbech, Trøjborg.
Anmeldelser: Gotisk skrift – læsestykker samlet af Georg Simon. Foreløbige arkivregistraturer udg. af Landsarkivet for Sjælland: Københavnske politi- og domsmyndigheder IV: Skifte- og overformynderiarkivalier. Landstings- og kommissionsdomstolsarkivalier. Gerhard Kraack: Die Flensburger Geburtsbriefe. Harald Jørgensen: I rigsarkivets tjeneste – nogle erindringsblade fra årene 1934-62. Kristian Carøe: Den danske lægestand 1479-1900, og andre reprotryk. Birthe Børgesen: Grosserer Skjold C. G. E. Børgesen og dr. Phil Frederik C. E. Børgesens slægt.    
R39
Personalhistorisk Tidsskrift 1978
6. binds 2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Thelma Jexlev: Hvorledes kan man følge sin slægts eller sin gårds historie bagud fra Christian 5.s matrikel? Åke Thott: Två skånska arvskriften under 1300-talet. Erik Borch: Stamtavle over familien Rosborg fra Rosborggård i Mønsted sogn.
Små meddelelser: Rettelser til Margit Mogensen: Det danske landsbysamfund ca. 1660-1870, og til Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkr. 1695 og hans efterslægt. Elith Olesen: 3 brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt II (fortsat). Inge Carlsen: Nye oplysninger om slægten Toxværd.
Anmeldelser: Gerald Hamilton-Edwards: In Search of Ancestry. Danske domme 1375-1662 – de private domssamlinger ved Erik Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger I. 1375-1553. Vejledende Arkivregistraturer XXI: Københavns Universitets Arkiv 1479-ca.1910. Ejvind Slottved: Lærestole og lærere ved Københavns Universitet 1537-1977. Vibeke Nielsen: Lokalhistorisk Vejviser 1978. Jul. Margolinsky: Jødiske dødsfald i Danmark 1693-1976. Georg M. Facius: Slægtsmappe for slægten Facius. Sognepræst, konsistorialråd Sørten Peter Lassen - slægtsregister ved Jens A. Lassen. Otto Grunth Posselt: Slægten Posselt fra Reformationstiden til vore dage. Undervisningsminister M. R. Hartlings erindringer.
Register.
R40
Personalhistorisk Tidsskrift 1979
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Jubilæumshæfte. Indhold: K. Albertsen: Opstillingsprincipper og personnummerering i konsangvinitetstavler. Finn Andersen: Sjællands stifts præstearkiver. Kirsten Elisabeth Canning: Matrikelarkivet og den personalhistoriske forskning. Personalhistoriske kilder i grønlandske arkiver. Ole Degn: Hærens arkiv set i forhold til slægts- og personalhistorie. Rigsarkivets og landsarkivernes kildepublikationer og arkivoversigter af personalhistorisk interesse. Arkivadresser i Norge og Sverige. Ole Fenger: Slægten og retssystemet. Vello Helk: Pastor Aage Dahls præstehistoriske samlinger i Rigsarkivet. Henning Jensen: Borgerskabets mønstringsruller 1583-1639. Arkivadresser i Finland, på Færøerne og Island. Tage Kaarsted: Et udvortes tegn på erkendt borgerværd - om ordenskapitlets ridderbiografier. Finn H. Lauritsen: Personalhistorie i Erhvervsarkivet. Slægtsforskning i udlandet – nogle adresser og hjælpemidler. Knud Prange: Slægtshistorie/Lokal-historie. Louise Skak-Nielsen: Provstikirkebogskontorerne inden for den nordelbiske luthersk-evangeliske kirke. Byernes brandtaksationer og deres kildeværdi for genealogisk og lokalhistorisk forskning. Eigil Skall: Slægtsforskeren og Københavns Stadsarkiv. Henric Sollbe: Genealogisk mikrofilm – svenske synspunkter. Ole & Jette Kjærulff Tuxen: Studenterjubilæumsskrifter som personalhistorisk kilde. Hans H. Worsøe: Nogle betragtninger om børn født uden for ægteskab. Fortegnelse over anmeldelser. Genealogisk og heraldiske kongresser 1980.   R41
Personalhistorisk Tidsskrift 1980
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Samfundet for dansk genealogi og Personalhistories 100-års jubilæum. Sven Houmøller 15.12.1916-13.10.1979. Paul G. Ørbjerg: Nærlæsning af nyere kirkebøger. Vonsild tillysnings-bog, en efterskrift. Fritz Schönwandt: Hans Bang i Bogense 1560, med et afsnit om den ældre Bang-slægt i Vends herred. Olav Christensen: Slægten Eichel fra Nordslesvig. Knud Prange: Middelaldergenealogi og heraldik, belyst ud fra 4 nyafdækkede våbener i Kværkeby kirke. Ib Ostenfeld: Fritz Jürgensen (1818-63), humor og melankoli. Rettelser og tilføjelser til Ole Bjørn Krafts anetavle. Gregers Hansen: Kendte danskeres Anetavler: Professor Harald Westergaards anetavle. Vello Helk: Rigsarkivets nyere registraturer over privatarkiver.
Små meddelelser: Laurence Gronlund alias Laurits Andreas Grønlund.
Anmeldelser: Dansk kunsthåndværker Leksikon I-II. Foreløbig arkivfortegnelse: De ældre Nordslesvigske byarkiver. Dito: Privatarkiver: Amtslæge, dr. med. H. Lausten-Thomsen, hans fader gårdejer Hinrich Thomsen, Roost, og forfædre i Roost. Christian Callmer: Svenska studenter i Wittenberg. Album Academiae Carolinae, Lunds universitets matrikel 1732-1830. Henrik V. Ringsted: Erfaringer II. Jørgen Mathiassen: Kopisten. Wilhelm von Antoniewitz: Danske Patricierslægter II.   
R42
Personalhistorisk Tidsskrift 1980
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Gregers Hansen: Tre skotskfødte Stubbekøbing-køb-mænd i 1600-årene og deres nærmeste efterslægt. Aksel Nellemann: Hans Nelleborg og Rasmus Nellemann. Erling Petersen: Slægten Brysting fra Sydvestsjælland. Verdenskonferencen i Salt Lake City 12.-15. august og 14. Congres Genealogica et Heraldica i København  25.-29. august 1980. Fritz Schönwandt: Christoffer Bang i Odense (1599) og den ældre Bang-slægt i Assens. Jørgen Slettebo: Familier Stöckler i Sønderborg. Tilføjelse til professor Harald Westergaards anetavle. Hans H. Worsøe: Kendte danskeres anetavler VI: Skuespillerinden Bodil Ipsens anetavle. Vello Helk: Danske og slesvig-holstenske studenter i Bourges.
Anmeldelse: De danske Ministerier: Et hundrede politisk-historiske Biografier – 3. bind. Georg Søndergaard: Bogen om personnavne – Oprindelse-Historie-Brug. Henning Jensen & Ebba Thorkelin under samvirken af Rita Jensen: Arkivhåndbog Nørrejylland. Bo Bramsen og Kathleen Wain: The Hambros 1779-1979. Poul Harris: Marselis-slægten – Blade af dens historie. Jørgen Klindt: På sporet af de første Kofod’er. Svend Bergsøe: & søn ”Erindringer”. Lars Nielsen: Optegnelser om mig selv. N. H. Frandsen: Krybskytten fra Nederskoven. Dansk Biografisk leksikon, 3. udg. Slægten Resen/Resen - Indsigelse til en anmeldelse.
Register.
R43
Personalhistorisk Tidsskrift 1981
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Thelma Jexlev: Middelalderlige testamenter som personalhistorisk kilde. På sporet af vore aner , en vandreudstilling. Finn H. Blædel: Garver-slægten Rosted. Nyt fra Norden. Gregers Hansen: Købmændene på Lolland-Falster ved midten af 1700-årene. Jan Bak Harder: Magister Jørgen Harder fra Brunsbüttel, præst i Hollænderbyen på Amager 1640-82. Svend Jacobsen: En sønderjysk slægt Bruun i 4 generationer. Harald Jørgensen: Et liv gjenoplevet i Erindringen; Et bidrag til et berømt memoireværks tilblivelse. Åke Thott: Arvskiftet 19. marts 1397 mellan Niels Ågesens (Galen) barn. Chr. Gandil: Da Bournonville rejste til Norge med jomfru Fjeldsted. Hvordan opbygger man sit slægtsarkiv, et forslag af Ib Priskorn og Iver Moslund.
Anmeldelser: Leo Tandrup: Ravn 1-2. Ottfried Neubecker: Heraldik, kilder, brug, betydning; Oversat og bearbejdet for Skandinavien af Niels G. Bartholdy. Svenska Släktkalendern 1980. Svenska Släkter I: 1.
A. Kann Rasmussen og B. Hvidbjerg-Hansen: Slægten Kann i Danmark, 2. udg. Per Winge: Mathias Winge, Guldsmed i Vejle 1764-94. Etatsråd Holger Hammerich: Mit Levnedsløb. Bjarne Nielsen Brovst: Livet i Vedersø præstegård; Om Lise og Kaj Munk. Henrik V. Ringsted: Erindringer III. Palle Oluf de Bang: Oluf Lundt de Bang 1731-1789. Samme: Cathrine Amalie Henriette de Bang, f. Callisen 1779-1878, til Sparresholm. Henrik Nielung: Mindesmærker i Fredericia. Dansk biografisk leksikon. 3. udg. Harald Jørgensen: Thi kendes for ret; Studier i de civile københavnske domstoles historie i perioden ca. 1660 til 1919.  
R44
Personalhistorisk Tidsskrift 1981
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Torben Kisbye: Slægtsnavne og patronymer. Jon Monrad Møller: Vajsenhuspræsten Ewalds slægt i København på 1700-tallet. Gregers Hansen: Agnes Henningsen og hendes 32 aner. A. Troels Møller: Hvor vejene mødes. Familien Stöckler, et supplement. Åke Thott: Uppgörelsen efter dråpet på Munkeholm vid Falsterbo 1354. 1728 – er en måned en måned eller blot 4 uger? B. V. Adsersen: Personbetegnelse i slægtstavler. K. Albertsen: Genealogi og databehandling. Finn H. Lauridsen: Gottfried Becker. En københavnsk hofapoteker 1767-1845. Torben Glahn: Moth – Tanch.
Anmeldelser: Karl Johan Roslund: Släktforskning i nordvästra Skåne och datorn som medium. Bennett Dyke og Warren T. Morrill: Genealogical Demography. Vello Helk: Stambøger i Det kongelige Bibliotek før 1800. Liv Jensson: Biografisk skuespillerleksikon. L. S. Ravn: Træk af folkeskolens historie i Nordslesvig 1864-1920. Registrerede revisorer. Erik Nørr: Præst og administrator. Kommunearkiver. Registraturer, Skovbo, Holmegård og Rønnede kommuner. Alfred Rubarth: Das Geschlecht Volkersen in Dänemark und Deutschland.
Register.   
R45
Personalhistorisk Tidsskrift 1982
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Dorthe Gissel: Fortegnelse over dansk slægtslitteratur 1973-1979. Finn Andersen: Svensk af fødsel. Personalhistorisk kildemateriale opstået som følge af udenrigspolitikkens konsekvenser for dansk lokaladministration 1808. Gregers Hansen: De 5 ældste led af slægten Sletting. Aksel Nellemann: Fotograf Valdemar Eugen Liisbergs anetavle. Carl Albert Zeuthen: Anvendelse af 2-talsystemet ved nummerering i slægtstavler.
Anmeldelser: Brev fra Amerika – Danske udvandrerbreve 1874-1922. Kulturminder. Danske domme 1375-1662. De private domssamlinger - ved Erik Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger. Mogens Jerver: Mordet i Sønder Økse. G. A. Hagemann: Landmandsslægten Hagemann gennem 400 år. Teologisk stat, Kirkelig håndbog 1981. Lærerstanden i Sydslesvig fra reformationen til 1864. Slægtsforskning, en bogliste fra biblioteket.   
R46
Personalhistorisk Tidsskrift 1982
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Harald Jørgensen: En kongelig familiehistorie. Frederik VI og Frederikke Dannemand. Gregers Hansen: Familien von Mandern. Tyske begravelser i Danmark. Vello Helk: Studerende fra Danmark-Norge og Slesvig-Holsten i Geneve 1559-1878. Stambøger fra tiden før 1800. Jens Lampe: Urmagere og ure i Faaborg. H. Erik Olesen: I. C. Christensen og hans 32 aner. Tilføjelse til Agnes Henningsens anetavle. Leo Tandrup: Om historikeren, uroplevelsen og historien om, hvad en 5-krone kan betyde for skabelsen af en historisk biografi. Knud Prange: Jens Engbergs oldeforældre eller slægtshistorie og Danmarkshistorie.
Anmeldelser: Erik Nørr: Latinskolens religionslærere. J. Dencker: Nekrologer og biografier over officerer o.l. Godsarkiver: Registraturer, Krenkerup og Lerchenborg godser. Fynske godsarkiver: Registraturer. Juridisk økonomisk stat 1981. Palle Lauring: Dronninger og andre kvinder i Danmarkshistorien. Martin Berg: Et billede. Dansk biografisk leksikon, 3. udg. Gregers Hansen: Bispen og betleren. Guelfo Guelfi Camajani: Genealogy in Italy. Birthe Børgesen: Carsten Petersen, klokker ved Trinitatis kirke, lærer ved søetatens underofficerskole. Samme: Carsten Petersen og provst H. F. Petersen.
R47
Personalhistorisk Tidsskrift 1983
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: H. F. Garde: Gamle Knudsens andet ægteskab – 4 francesser og deres slægt. Nyt om en præstehustru. Esben Grangaard: Polsk musketér, dansk husmand. Hans H. Worsøe: Erik Holm Madsen 1924-82. Gregers Hansen: Politikens redaktør J. H. G. Taubers anetavle. Aksel Nellemann: Lidt personalhistorie fra Rydgård og Vedø på Djursland. B. V. Adsersen: En svogerskabstavle. Jena-Ivar Mørch: Realitet og mulighed i slægtsforskning ”på EDB”. Curt Eugen Tarnowski: Om Spadeslægten Tarnowski og dens afstamning. Sv. Bang: Viet på Svendstrup. Knud Prange: Adelsårbogens fremtid. A. Troels Møller: Præster i Lyngå-Skjød sogne. Peter K. Richard & Finn Andersen: Slægten Richard I.
Anmeldelser: Elisabeth Jeppesen m.fl.: Den danske lægestand 1965-1982. Den Seidelin-ske slægtsbog. Anders Enevig: Cirkus i Danmark 1-3. Finn H. Blædel: Tilføjelser og rettelser (tillæg 2) til H. Hjorth-Nielsen ”Danske Prokuratorer 1660-1869”. Klaus Steen og Ebbe Kornerup: Kornerup-slægten 1644-1982.
Register 1982.
R48
Personalhistorisk Tidsskrift 1983
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Erik Nørr: Personalhistoriske og befolkningsmæssige oplysninger i skole- og fattigarkivalier før kommunalanordningen af 1841. Finn H. Blædel: Niels Larsen Siersteds agnatiske descendens. A. D. Danhuus: Den danske Hornemannslægts oprindelse. Gregers Hansen: Kendte danskeres anetavler X: Karen Blixens anetavle. Gregers Hvidkjær Hansen: Slægten Getreuer. F. P. Dahlkild: Et bidrag til analysering af komplicerede anetavler.
Anmeldelser: Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dens benyttelse, I bd. 1-2. Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt, 1-2. Grethe Ilsøe: Dansk arkivbibliografi 1889-1981. A. Andreasen: Den gamle landmåler fortæller. Genealogiska Föreningen 1933-1983: Jubilæumsskrift. Jens Danielsen (1868-1942): Erindringer om barndom og ungdom. Per Clemensson og Kjell Andersson: Släktsforska! Steg för steg.   
R49
Personalhistorisk Tidsskrift 1984
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Villads Villadsen: Fra Christian Rasmussen til Thomas Gynthersen. Gregers Hansen: Politikeren Christopher Hage og hans 32 aner. Mine aner! Dine aner! Jon Monrad Møller: Postmester Limschous familiesilhouet. Vello Helk: Andreas Jaschky og hans stambog fra opholdet i Danmark 1621-23. Elise Holck Pape, Erik Holck & C. J. Pape: Soldaterslægten Holck. Efterlysning. Åke Thott: Sambandet mellan Naes-grenen och Härlövgrenen av ätten Thott. Kai Albertsen: Generationsnummerering. B. V. Andersen: En svogerskabstavle.
Anmeldelser: Knud Prange: Våbenanetavlen, perskektiv og exempler. Dansk-Fransk genealogi. Stammbücher als kulturhistorische Quellen. Frants Jørgen Hvass: Supplement II til samling af meddelelser om personer og familier af navnet Hvass. Frants Jørgen Hvass: Stamtavle vedrørende de successionsberettigede i den von Schiebell-Arentorffske familiestiftelse. Peter Lichtenstein: Genealogie der Familie Lichtenstein aus Hamburg og Peter Lichtenstein: Berichte, Dokumente, Briefe und andres aus einer 300 Jahre alten Familie. Michel Gaudart: Généalogie des families de l’Inde fraçaise. Elisabeth Birkeland: En miskendt thybo. Malthe Conrad Bruun: Liv og levned. Volkmar Weiss: Psychogenetik. Gustav J. Nyholm: Stamtavle over navnets bærere og spindeliniernes første led. Aksel Nellemann: Jens Peter Nellemanns aner. Georg Brøckner-Mortensen: Vores gade. En milieuskildring fra Fredericia i 1890’erne. Die Ahnenlisten-Kartei.   
R50
Personalhistorisk Tidsskrift 1984
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Agnes Laustsen: En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred. Carl Langholz: Slægten Outzen/Rostgaard fra Roost gennem 400 år. Gregers Hansen: Kendte danskeres anetavler XII: Biskop C. F. Balslevs anetavle. Tilføjelse til Karen Blixens anetavle. Bent Bergsøe & Mogens Rosenløv: Den bornholmske slægt Dich. P. Hampton Frosell: Et slagsmål blandt adelsfolk i Helsingør. J. Teisen: Rettelser og tilføjelser til T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1832. K. Albertsen: Slægterne TRA…… i Frankrig. 3. december 1915-4. maj 1984, nekrolog over Finn H. Blædel.
Anmeldelser: Hans H. Worsøe: Slægtshistorie – en vejledning. The Philimore Atlas and Index of Parish Registers. Elo Harfot: Trævlerødder - alternetiv slægtshistorie. The dictionary of National Biography 1961-1970. Torsten Balle: Tingsbogsekstrakter fra Thy. Kraks Blå Bog 1984. Danske Søofficerer 1933-1982. Danske Forstkandidater 1920-1982. Acta Nationis Germanicae iuristarum 1650-1750. Hvem forsker hvad 1984. Jean-Pierre Pélissier: Demographie, Généalogie, Micro-Informatique. Hans Metzon: Jødiske begravelser i Danmark 1977-1983.   
R51
Personalhistorisk Tidsskrift 1985
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Finn Andersen: Serien ”Kendte danskeres anetavler”. Svend Jacobsen: Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsens 32 aner og øjenlægen, professor Jannik Bjerrums 32 aner. Georg Albeck: Overlæge Victor Albecks anetavle. Dansk biografisk leksikon. Carl Langholz: J. B. S. Estrup og hans 32 aner. Den nordsjællandske slægt Kynemundts oprindelse. Gregers Hansen: Historikeren Kr. Erslevs anetavle. Brødrene Frederik og Casper Paludan-Müllers anetavle. Professor H. N. Clausens anetavle. Torben Glahn: Siersted – Tvede. Erik Kann: De statslige arkivers publikationer 1982-1984, en oversigt.
Anmeldelser: Hvad finder jeg på Landsarkivet i Aabenraa? Folketællingen 1850 for Torslev sogn, Dronninglund herred, Register over Svendborgs indbyggere 1893, Svendborgs indbyggere 1903. Dansk biografisk leksikon 1-16. Familie- og Slægtsarkivet: Bull/Buhl forslægten, Buhlseje, Follerup og Buhlsminde. Mogens Lorck: Mogens Lorcks 32 aner. Viggo Bertram: En indvandreslægt. Slægten Bertram gennem 250 år. Mogens Seidelin: Slægten Seidelin fra Vejle amt. Ingvar Musaeus: Overtrompeter Phillip Musaeus og hustru Dorothea Tödten. Torben Glahn: Slægtebog over familien Glahn, Bind 2.   
R52
Personalhistorisk Tidsskrift 1985
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Gregers Hansen: En slægt Bachhausen på Lolland. Henning Kiilerich Frederiksen: Hvordan et slægtsnavn blev til. Grethe Ilsøe: Juridisk eksamen for ustuderede. Kollektiv biografi af 1. kandidatgeneration (eksamensårgangene 1736-65). Aksel Nellemann: Laura Nicoline Jespersen og hendes aner. Vello Helk: Dansk-norske studenter i Siena. Med supplement til Th. O. Achelis’ oversigt over slesvig-holstenske studenter. Gregers Hansen: Lægen Emil Hornemanns anetavle. Caspar Paludan-Müller/Emil Hornemann – en rettelse. Jens Rotne: Kommentar til Teisens rettelser (1984:2). Erik Reitzel-Nielsen: En landsbypræsts erindringer. Hans Jensen Nimb. Carl Langholz: Præsteslægten Hemmet i fem led, Søren Kierkegaards gejstlige forfædre og slægtninge. Erik Blom: Genealogisk og lokalhistoriske selskaber i USA, et hjælpemiddel ved søgning efter danske udvandrefamilier.
Anmeldelser: Hans H. Worsøe: Slægtshistorie i Sønderjylland, en vejledning, 2. oplag.
H. P. Jensen: Huset Johann Jacob Voetmann i Aabenraa 1835-1985. Erik Reitzel-Nielsen: Danske Domme. De private domssamlinger. Olaf R. Juhl: Reflections. Torvene, huse og mennesker i Thisted o. 1900. Sture Martinus: Peasant Destinies. The History of 552 Swedes Born 1810-12. Gert Oswald: Lexicon der Heraldik. Harald Jørgensen: Set og oplevet. Nogle erindringsblade. Efterskrift til anmeldelsen s. 96-87, Bull/Buhl forslægten.   
R53
Personalhistorisk Tidsskrift 1986
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Carl Jacobsen: Poul og Birgittha Karberg – far og datter. Vello Helk: Om Jacob Sørensen Bødker og Jacob Sørensen Glud. Johannes Lind: Fadderlisterne i slægtsforskning. P. Hampton Frosell: Lodsslægten Erlandsen fra Helsingør. Vello Helk: Danske studenter i Köln, Montpellier og Launingen. Vello Helk: Om den danske resident i Nederlandene, Johan Wilhelm Eding. Lydie Maurel: Franske reformerte, som udvandrede til Danmark. Hans H. Worsøe: Kai Albertsen 1930-1985 (nekrolog). Kai Albertsen: En ny dansk anetavlepublikation og Om publikation af anetavler. Hans H. Worsøe: Olav Christensen 1910-1986 (nekrolog).
Anmeldelser: Karl Erik Frandsen: Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Daniel Preisz: Breve fra og til Adam Oehlensläger - oktober 1829-januar 1850. Hans Chr. Wolter: Den Danske Hærs uniformering. Folketællingen 1850 for Understed og Karup sogne, Hørby sogn, Albæk sogn, Sæby købstad. Harald Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark. Niels Peter Stilling: Søllerødbogen 1985. Sønderjyske Årbøger 1984. Teologisk Stat 1985; Kirkelig håndbog. Hans Sode-Madsen: Ungdom uden arbejde; Ungdomsforanstaltninger i Danmark 1933-1950. Vardesyssel Aarbog 1985. Marie Oldenburg: Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg. International genealogisk-heraldisk kongres i Portugal september 1986. Kommentar til Teisens rettelser.
Register 1985   
R54
Personalhistorisk Tidsskrift 1986
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Sigvard Mahler Dam: Unkersønnerne – en fynsk adelsslægt, der slog sig på købmandshandel. Gregers Hansen: Højskolemanden og botanikeren Jakob E. Langes anetavle. Carl Langholz: Rettelser og tilføjelser til Slægten Outzen/-Rostgaard. Vello Helk: Dansk-norske og slesvig-holstenske studerende i Oxford. Jan René Westh: Et portræt på Frederiksborg Slot. Vanda Laursen: Den Estrupske anetavle og de indgiftede familier Engelstoft og Thorning. Villads Villadsen: Købmand og rådmand i Nakskov, Jørgen Jensens efterslægt i 3 generationer. Paul Steen: Forum for EDB i slægtsforskningen. Erik Kann: De statslige arkivers publikationer 1985, en oversigt. Anne Marie Lebech Sørensen: Tilføjelser til Agnes Henningsen aner.
Anmeldelser: Anna Louise Alstrøm: Lær slægtsforskning. Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd; Studier i det nyklassisistiske gravmæle i Danmark 1760-1820. Erik Gamby: Edgar Bauer; Junghegelianer, Publizist und Polizeiagent. Festskrift til Troels Dahlerup på 60-årsdagen den 3. december 1985. Dansk Historisk Bibliografi 1974-76 ved Ann R. Welling og Erling Kolding Nielsen. Engelholm Skifteprotokol 1775-1850, udg. af N. H. Frandsen. Hans H. Worsøe og Torben Holck Colding: Familien Jacobsen. Genealogical Research Directory 1985. Frits og Kirsten Hellborg samt Lisbet Wraa-Jensen: Carl Christian Gravesen og Johanne Friis. Birthe Holm: Et håndværkerhjem i Sønderborg 1905-20. Th. Th. Hove: Der var engang - Pennestrøg fra et langt liv. Allan Tønnesen: Helsingørs udenlandske borgere og indbyggere ca. 1550-1600. Mogens Holch: Landets sidste kgl. Borgmester. Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903 og Gymnasieskolens programmer 1903-1958 I-II. Lokalhistorisk småtryk, udg. af Lokalhistorisk Afdeling. Alf Løhde Mikkelsen: Spurvekvidder. Bertil Preisler: 500 Preislere i 500 år, eller den danske gren af slægten Preisler – mandslinien. Per Olov Bergmann, Ingemar Carlson, Bo Nilsson: Ordna ditt slägtsarkiv. Lykke Andersen og Karen Borglykke: Bibliografi over danske ”Stater” 1913-1981. N. H. Frandsen: Mordet på Store Hans. Søllerødbogen 1986. Kurt G. Trägårdh: Slägten Trägårdh från Köpenhamn. Ruth Andersen: Leg er ikke den kongelige Dragt; Festskrift i anledning af 250-årsdagen for oprettelsen af Vemmetofte adelige jomfrukloster, 10. juni 1985. Leo Tandrup: Drømmen om kærligheden og kejsertronen.   
R55
Personalhistorisk Tidsskrift 1987
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Hans Chr. Wolter: Hærens registrering af udskrevne og hvervede. H. F. Garde: Kontraadmiral T. V. Gardes anetavle. Vello Helk: Supplement til magisterpromotioner i København 1544-1585. Urban Schrøder: Til barsel på Mindstrup 1567; En optegnelse i en gammel bog. Gregers Hansen: Journalisten Henrik V. Ringsteds anetavle. Erik Kann: Mikrofilm i Landsarkivet, København, en vejledning. Erik Kann: De statslige arkivers publikationer 1986, en oversigt. Carl Langholz: Rettelser og tilføjelser til ”Præsteslægten Hemmet i fem led”.
Anmeldelser: Annegrete Dybdahl: Historisk vejviser. Jeg arbejder med…Dansk Slægtsforskningsfortegnelse, hæfte 1-8, 1978-1986. Slægtsforskertræf 1986. Aggersborg gennem 1000 år; Fra vikingeborg til slægtsgård; Red. af Felix Nørgaard, Else Roesdahl, Roar Skovmand. Genealogie der Grafen von der Wenge genant Lambsdorff. ”Hædersmænd. 45 Dannebrogsmænds levnedsskildringer” ved Tage Kaarsted. Ole Møller Jensen og Mogens Bendixsen: Den lange vej til
Glæden. Erling Vester Jacobsen: Thagaard i 12 generationer. A. Kann Rasmussen: Danske i Siam 1858-1942. Jørgen Nybo Rasmussen: Broder Jacob den Danske. Orla Rasmussen: Charlotte Hylleborg Storm (1727-1801); Peder Pedersen Malling (1712-1779) og deres efterkommere.
Register 1986   
R56
Personalhistorisk Tidsskrift 1987
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Harald Jørgensen: Den ulykkelige dronning Caroline Mathildes sidste leveår 1772-75. Knud Højrup: En konsangvinitets-betegnelse. Erik Kann: Nyt hjælpemiddel til efterforskning af aner fra udlandet. Lise Lund: Sognepræst Bjørn Christian Lunds aner og efterslægt. Knud Prange: En middelaldergenealogs glæder og problemer. Gregers Hansen: Johs. Kjærbøl, hans mødrene og fædrene aner.
Småstykker: Henning Jensen: Ingen torne – uden roser! Jørgen Stage Larsen: Et vildspor der endte som et sjældent tilfælde. Thorkild Kjærgaard: Dansk Biografisk Leksikon og de homofile. Sv. Cederdreen & Wilhelm von Rosen: Efterskrift – Kommentar. A. Marcussen: Gennemført systematik i Slægtsforskningen. Jørgen Wangel: En familie på Amager. DIS – Databehandling i Slægtsforskning.
Anmeldelser: ”Slægten Yde, - Jens Jensen Yde (1809-1886), ejer af Ydesminde og Kirkegaard i Hundborg sogn, hans forslægt og efterkommere med bidrag til slægterne Yde, Kirk, Fink og andre thyboslægters historie”. Birgit Bjerre Jensen: Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660-1730. Bjarne Nielsen Brovst: Jeppe Aakjærs 17 dage i Viborg Arrest 1887. Folketælling 1787 for Tybjerg herred, Præstø amt ved Kjeld W. Rasmussen og Helge Vangmark. Pantefortegnelse 1845, redigeret af Harald Winge. Slægten Hessellund fra Halling af Kaare Hessellund. Ejnar Hovesen: Lægen Ole Worm 1588-1654. Paul G. Ørberg: Når nøden er størst. Jørgen Mathiasen: Sprogforeningens Almanak, Register 1894-1993. Rune Kjellander: Familjen Hoyer i Schleswig-Holstein och Sverige.   
R57
Personalhistorisk Tidsskrift 1988
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Vello Helk: Christian 4.s stambogsindførsler. P. Hampen Frosell: Baron von Münnich; en frimurer i personalhistorikerens søgelys. John T. Lauridsen: Familien Berns’ slægtsforhold omkring 1600. Jørgen Skjerk: H. C. Andersen, en sand løgn? Carl Langholz: To slægter Zoëga. Hans H. Worsøe: Henric Sollbe 1901-1987 (Nekrolog). Gregers Hansen: Højskoleforstander Holger Begtrups anetavle.
Orientering: Nordisk Slægtskonference i 1988. Forespørgsel fra USA om Frederich Erhardt Niedt. DIS-aktivitet for begyndere i EDB. EDB og slægtsforskning – debatmøde.
Anmeldelser: Berna & Jørgen Møller Holst: Rødovre Kirkebog 1682-1814. Sven Poulsen: Tilfældet Meyer. En dansk læges skæbne. Erik J. Helm, Michael Helm & Morten Bang: Slægten Helm. Efterkommere af vinskænk Erik Jensen Helm, Sønderborg, født o. år 1600. Danske Domme 1375-1662; De private domssamlinger, udgivet af Erik Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger. Samling af meddelelser om personer og familier af navnet Hvas. Af F. Hvass; Supplement III af Frants Jørgen Hvass. Karl Christensen: Min spanske krig; Erindringer fra den internationale brigades luftbatteri ”Argument Dimitrov” 1936-37. Svend Balslev: Danske forstkandidater 1786-1860. Henning Jensen: Stamtavle over slægten Willemoës. Vello Helk: Dansk-Norske Studierejser fra Reformationen til Enevælden 1536-1660. Harald Ilsøe: 555 danske selvbiografier og erindringer – En kronologisk fører med referater til trykte selvbiografier, forfattet af personer født før 1790. Peter Jessen: Morten Wormskjold, den glemte opdagelsesrejsende. Det danske Missionsselskab; Privatarkiv nr. 10.162 udgivet ved C. Rise Hansen. Jens Kongsted Lampe: Skiveholm og Skovby sognes historie fra oldtid til nutid. T. Rug-holm, F. Aa. Winther & N.-E. Winther: Aarhus-Winther-Slægten – En materialesamling. Mennesker i Danmarks og Europas Middelalder;, redigeret af Brian McGuire. Hans H. Worsøe: Find dine rødder - Politikens håndbog i slægtshistorie. J.G.J. van Booma: Genealogisch onderzoek in Duitsland.   
R58
Personalhistorisk Tidsskrift 1988
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Gregers Hansen: Hochegune. Margrete Appel: Oberst Louis le Normand de Bretteville. Nils Frederik Beerståhl: Kring ett tredubbelt bröllop på Köpenhamns Slott 1617.  Tommy P. Christensen: Folketællingen 1801, pålidelig eller mangelfuld? Georg Albeck: En overraskende dattersøn i Stantemachers hus i Viborg. Anna Marie Lebech Sørensen: Anetavle for telegrafdirektør og forfatter Peter Christian Friederich Faber. Knud Højrup: En konsangvinitets-betegnelse II. Erik Kann: De statslige arkivers publikationer 1987, en oversigt.
Småstykker: Viet på Svenstrup, en tilføjelse af Karen Krogh Bonfils. Randi Ottosen: De fransk-reformerte i Danmark 1685-1801. Jørgen Beyer: Beyer - Valentin Hermansen Beyers efterkommere; Stamtavle 1904 ved H. Grandjean. DBL og de homofile, en kommentar af H. H. Bruun.
Orientering: DIS-Danmark.
Anmeldelser: Folketælling 1787 – Ringsted herred med Ringsted købstad ved Kjeld Rasmussen & Helge Vangmark. Kolding studenter indtil 1856; udarbejdet af Aksel Nellemann og Knud Moseholm. Samspillet mellem organisationer og stat; Studier inden for Indenrigsministeriets og Handelsministe-riets område 1879-1950; Administrationshistoriske studier nr. 13. Jesper Godvin Hansen: Dagligliv og arbejdsdag; Krig og nedgangstider – Egnshistoriske beretninger 21. Brød til Norge, Krigen mod England 1807-14 og Norges forsyning med brødkorn fra Nordjylland af Florian Martensen-Larsen. Brevene fortæller om Segelcke familien i Lønstrup; en slægtshistorie af Kirsten Rosenkrantz Segelcke Hesselgren. Erik Blom: Dansk Blom slægter; Oversigt over 25 slægter med mindst fire generationer i Danmark. Aarhus-Winther-Slægten; en materialesamling af T. Rugholm, F. Aa. Winther og N.-E. Winther. Ove Rode som Indenrigsminister (1913-1920) af Tage Kaarsted.
Register.   
R59
Personalhistorisk Tidsskrift 1989
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: H. F. Garde: Lizzie Miller – Adda Ravnkildes veninde; en vestindisk piges historie.  Kirsten Ammentorp: Om nogle beboere af Øgaard og Slægten Giersings Oprindelse. Hans Eyvind Næss: Dansker i Norge. Poul Verner Christiansen: En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede. Vello Helk: Juristen Erik Hammeleffs stambog fra hans udenlandsrejse 1796-99.
Småstykker: Dansk-norske studierejser 1536-1813 af Vello Helk. Peter Gregorius Fürst: En fattig skoleholder af Gregers Hansen. Om Unkersønnerne og Oluf Bager, en mulighed af Mats Persson. De fransk-reformerte i Danmark; et fælles-europæisk forskningsprojekt med en ”udløber” i Danmark af Randi Ottosen. De fransk-reformerte i Danmark; en litteraturliste af Randi Ottosen.
Orientering: DIS-Danmark. Rod i Odense af Lise Lund. Slægtsforskning, din Danmarkshistorie. Hvem forsker hvad 1988.
Anmeldelser: Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold udgivet af Jens Holmegaard. F. Michelsen og Jan Preisler: Fuglekongeskiver fra Næstved 1797-1846. Jørgen Papsøe: Folketællinger 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845, Frederiks sogn, Almind sogn, Karup sogn, Thorning sogn, Elsborg sogn, alle Lysgaard herred, Viborg amt. Holbergtidens Odense; En Perspektivtegning og vejviser fra 1761 af red. Finn Grandt Nielsen. Svend Erik Sørensen: Odense i 1000 år – Fortællinger af en bys historie. Løjt sogns historie sf red. Hans H. Worsøe.  Henrik M. Jansen: Valdemars Slot, en kulturhistorisk perle på Tåsinge.  John T. Lauridsen: Marseliskonsortiet; Et studie over forholdet mellem handelskapital og kongemagt i 1600-tallets Danmark. Sverre M. Halbo: Mine Slektninger, en Konsangvinitetstavle. Slægten Seidelin i Nørrejylland; En gren af præsteslægten Sadolin udarbejdet af Mogens Seidelin. Mylius Erichsen og Steen Steensen Blicher. Agnes Guldbrandsen: Jens Christian Holm; En guldaldermalers skæbne. Kirsten Melchjorsen: ”Peder Bøje” 95 år på en Kattegatø. Sigurd Jonassen: ”Vejen gaar min tro over Vesterbro”. Dorthea Beck Jensen: Beretninger fra det gamle Skovshoved. Chr. Refshøj: En gammel skolemester fortæller – Og Ellen Birkkjær Ullman: Skitser fra mine oplevelser 1902-1983. Erik Kroman: Dagligt liv i Marstal og på Ærø omkring år 1900. Agnes Schülein: Fasangården – husket af en fasankylling.
R60
Personalhistorisk Tidsskrift 1989
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Dion C. E. Maaneskjold: Peder Lauridsen Maaneskjolds anetavle. Knud Prange: Christian 4. og Rasmus Thestrup – Konge og købmand - to skæbner set i et genealogisk perspektiv. P. Hampton Frosell: Slægten von Seitzberg. Grete Ilsøe: De statslige arkivers publikationer 1988, en oversigt. Hans H. Worsøe: Fortegnelse over vejledende artikler samt slægtsartikler, herunder anetavler i Personalhistorisk Tidsskrift 1979-89.
Debat: Paul G. Ørberg: Personregistrering i Danmark – Et debatoplæg.
Orientering: Forespørgsler fra udlandet. Fortegnelse over publicerede folketællinger. ”Forbryderbilleder 1867-1870”.
Bognyt: Nogle udgivelser i anledning af Chr. IV året, 1988 af Tommy P. Christensen.
Anmeldelser: ”Pastoratsarkiver” (præste- og menighedsarkiver), Møn og Bogø, Arkivregistratur. Lars Bisgaard: Tjenesteideal og fromhedsideal; studier i adelens tænkemåde i dansk senmiddelalder. Kongemagt og samfund i middelalderen; Festskrift til Erik Ulsig på 60-årsdagen 13. februar 1988. Båtsmän, ryttare & soldater; Släktforskaren och de militäre källorna – Sveriges Släktforskar förbund – Årsbok 1988 – red. Bengt Hjord. Christian Callmer: Svenska studenter i Rostock 1419-1828 – Redigerad av Maj Callmer, förord av Sten Carlsson. Kraks Blå Bog 1989.  Erik Blom: Slægten fra Havnbjerg. Clara Lund: Fire jyske slægter - Bisgaard, Kreiler, Ove og Aarslev. Elsebeth Nørgaard Pedersen: A/S Ballin & Hertz, et firma og dets baggrund. Ove Hornby: ”Ved rettidig omhu”, Skibsreder A. P. Møller 1876-1965. Mogens Rüdiger: Gustav Bang; Historiker og socialdemokrat. Bjarne Nielsen Brovst: Jeppe Aakjær på Askov Højskole 1887-1888. A. E. Larsen: Henrik Pontoppidan – Liv og virke. Et landbosamfund for 100 år siden. H. C. Andersen: Erindringer. Erling Albrectsen: Fra hukommelsens myreture. Torben Kisbye: Almas børn.  Kirsten Folke Harris og Ditte Scharnberg: ”Christian Danskers Erindringsverden. Gerhardt Klindt: Baggårdsbarn i tyvernes København. Ove Bisgaard: En mælkemands erindringer fra det mørklagte København under besættelsen 1940 til 1945 og tiden der fulgte. Børge Nielsen: Det skete i de dage – Historien om et galskab og barndoms- og ungdomserindringer. Dagmar Rasmussen: Barndomsminder fra Vejleådalen, erindringer 1911-1921.
Register.
R61
Personalhistorisk Tidsskrift 1990
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Ejnar C. Larsen: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe; Slægten Lime. Gregers Hansen: En formue samles og spredes. Mogens Seidelin: Familieoptegnelser 1643-1771 vedrørende præsteslægterne Harlev-Framlev og Gyberg i Linaa-Dallerup. Agnes Guldbrandsen: Dyr- og Bataillemaler Jens Chr. Holm.
Orientering: Forespørgsler fra udlandet. Stambogsstudier. Hjemmeforskning, et supplement. Hvem Forsker Hvad 1989. SLÆGTEN – nyt tidsskrift.
Småstykker: Thomesen/Thomsen – Bähr/Behr.
Anmeldelser: Kommunearkiver Ringsted, Registratur – Kommunearkiver Fuglebjerg, Registratur. Litteratur om Frederiksberg, 4. udgave. P. I. Liebe og E. Borgstrøm: Litteraturfortegnelse til de danske hærafdelingers, samt militære korps’ Institutioners, Skolers, Arkivers og Museers Historie. Suno Scharling: Min slægt – Hvorfor, Hvordan, Hvornår. Mit navn er Jensen; En bog om slægtsforskning af Knud Prange. Fogtsdals Kunstleksikon, Bind 1 og 2, redaktion Peter Michael Hornung og Bjarne Jørnæs. Dansk Trylleeventyr, udvalgt af Bengt Holbek – Bearbejdet af Lisbeth Jensen, Bengt Holbek, Tolkning af Trylleeventyr. Jørgen Hatting: For Kongen og Staden. Oscar Udsholt og Bent Thestrup: Reerslevs sogns historie. Tage Heunecke og Jens Mollerup: Lærerstand på Langeland; Bidrag til Langelands Lærer- og skolehistorie. Ove Pedersen: Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år; Herningegnens lærerforening 1874-1974. Arkivarer skriver Breve; En antologi 1882-1959 ved Hans Kargaard Thomsen - Studier og kilder, bd. 6. A. E. Larsen: Lysestøber-Hørkræmmer-Borgersoldat; En kulturhistorisk skitse af en københavnsk købmandsfamilie i 1800-tallet, Høffding-familien. Ib Ostenfeld: Blicher-studier. Hanne Flor Sørensen: Johanne Krebs; Noget må der være, der har ens hjerte. Sigurd Rambusch: Jakob Scavenius, en moderne politiker i det gamle højre. Dyrekøbte erfaringer; Overretssagfører Otto Fabricius’ erindringer udgivet ved L. B. Fabricius. Viggo Klausen: ”Sådan var det på landet i tyverne”, erindringsserien ”Folk fortæller” nr. 1. Martine Løth: Slægtsminder, erindringsserien ”Folk fortæller” nr. 20. Dagny Jensen: En bange mus – en arbejderkvindes erindringer.
R62
Personalhistorisk Tidsskrift 1990
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Gregers Hansen: Kendte danskeres anetavler XXVII, forfatteren Jens Kruuses anetavle. Andreas Rude: ”Med følsom erkjendtligste Hjerte…” En indberetning til ordenskapitlet i 1811.
Medlemstilbud: Sigvard Mahler Dam: Jordbjerg-slægten – endnu engang. Henrik C. Finne: En studie i navneforskyvninger. Gregers Hansen: Udsnit af politiinspektør Jean Louis Dalgas Mariboes anetavle. Grethe Ilsøe: De statslige arkivers publikationer 1989, en oversigt.
Debat: F. J. Hvass: Slægt og gravsted, en opfordring.
Småstykker: Slekten Berns på 1600-tallet; et supplement af Per Seland. Studerende fra det danske monarki ved artisfakultetet i Padova 1553-1721 af Vello Helk. Dansk-norske og slesvig-holstenske studerende i Oxford af Vello Helk. Hans Jensen Nimb 1668-1721 af Jørgen Wangel. Korrektioner og tilføjelser vedrørende Topsøe-Jensen og Marquard: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932 af Chr. Gandil.
Forespørgsler fra udlandet: Efterlysning af beboere i Køge ca. 1780-1920 af Lisbeth Ulsøe.
Orientering: Nyt fra DIS-Danmark af Svend Erik Christensen.
Bognyt: Släkthistorisk Forum, årgang 9 nr. 1-2/1990 af Hans H. Worsøe.
Anmeldelser: Kommunearkiver Rønne, registrastur. Kommunearkiver Allinge-Gudhjem, registratur. Kommunearkiver Fakse, registratur. Register til sønderjyske Årbøger 1889-1988 ved Børge L. Barløse. Knud Prange: Lokal Historie, en håndbog. Slægtsforskernes opslagsbog, et hjælpemiddel for slægtsforskeren redigeret af Knud Rygaard. Casimir Sparre Lindhe: ”Variera Heraldiska Vapen Mera” Jørgen Hæstrup: Vildnis og ”Grundtvigsplan”, om finansieringen af modstandsbevægelsen. Thomas Riis: Should Auld Acquaintance Be Forgot … Scottish-Danish Relations c. 1450-1707, I-II. Dorte Falcon Møller: Fløjte, obo, clarinet & fagot. Finn Grandt-Nielsen og John L. Laurberg: Forbryderbilleder 1867-1870. Knud Gether: Middelalder-familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge; Et bidrag til Sønderjyllands personalhistorie. Carl Langholz: Anetavler for berømte danske, 1. samling, digtere og forfattere. En brevveksling mellem Jeppe Aakjær og Henrik Cavling ved Solveig Bjerre. Anders Linde-Laursen: Hugo Matthiessens kulturhistorie; belysninger og baggrunde. Birthe Hjorth: Skibsreder H. N. Jeppesen fra Dragør, hans slægt og hans skibe. Finn Slumstrup: Jørgen Bukdahl; En europæer i Norden. Steffen Heiberg: Christian 4. Monarken, mennesket og myten. Alfred Laur. Schmidt: Dragør-erindringer. Poul Nyboe Andersen: Det umuliges kunst - Erindringer fra dansk politik 1968-77. Anker Jørgensen: Bølgegang; Fra mine dagbøger 1972-1975. I smult vande; Fra mine dagbøger 1975-1977. Brændingen; Fra mine dagbøger 1978-1982. Erindringsserien ”Folk Fortæller” (Hans H. Worsøe).
R63
Personalhistorisk Tidsskrift 1991
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Ejnar C. Larsen: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe II; Slægten Krabbe. Gregers Hansen: Skoleholder Niels Jacob Slettings og møller Peder Slettings 32 aner. H. F. Garde: ”Vor flittige Modellerer” – F. L. Zuschlag (1759-1808). Villads Villadsen og Helle Villesen: Hr. Jacob Bunisøns syv børn fra Skivholme præstegård og deres forslægt. Bodil Clausen: Frigårdene Hudevad, Gymoes og Kragelund i Haderslev herred, 1507-1710, ejerforholdene set i ny belysning. P. Hampton Frosell: Slægten Ronander.
Småstykker: Søren Bølle af Gregers Hansen. Gert Madsen Brønsted, en oplysning og en berigtigelse af Gert Hviid. En tilføjelse til Peter Fabers anetavle af Anna Marie Lebech Sørensen. Om familien Johansen (Klabow-sky, Clabasch) af Vello Helk.
Orientering: Fortegnelse over publicerede folketællinger. Komiteen til uddeling af Christian Paulsen-prisen. Ny arkivlov, men med hvilket indhold? Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF). The 20th International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences. Love for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. Medlemstilbuddet på vej – Register til Kraks Blå Bog.
Bognyt: Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1990.
Anmeldelser: Kanceliets Brevbøger 1647 (Tommy P. Christensen). Jens H. Nielsen: Indbyggerne i Mjolden sogn 1840, etc. Små private personarkiver i Riksarkivets 4. afd. Henrik Bredmose Simonsen: Kampen om danskheden; Tro og nationalitet i de danske kirkesamfund i Amerika. Torben Svendrup: Socialdemokratiets århundrede, 9. kreds. Eskild Friehling: Borgersind i vor tid; Borgervennen af 1788, 1963-1988. Svend Balslev: Danske Skovfolk. Bjarne Henriksson: Prästmän på Åland under 500 år. Otto Jonasen: Drejø, ”øen midt i verden”. Ketty Lykke Jensen: Slægten Groth. Jesper Godvin Hansen: Hellebæk Klædefabrik 1870-1990. Kristof Glamann: Bryggeren J. C. Jacobsen på Carlsberg. Tage Kaarsted: Ove Rode, en politiker ved vejs ende. Finn Terman Frederiksen: Franciska Clausen i to bd. H. C. Andersen: Tre Hæfter tydet og kommenteet af Jørgen Skjerk. Rigmor Thor: Jeg har levet og elsket – Erindringer. Gregers Frerslev: Drengesind og Lærerluner – Skoleliv i København i tyverne.
Register: 1990
R64
Personalhistorisk Tidsskrift 1991
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Gregers Hansen: Aalborg-købman-den N. K. Strøybergs 32 aner (Kendte danskeres anetavler XXVIII). L. B. Fabricius: Omkring slægten Andersen Lindholm. Nils Frederik Beerståhl og Leif Hammer: Christian 4 som make och far. Grethe Ilsøe: De statslige arkivers publikationer 1990, en oversigt.
Småstykker: Kgl. Gartner Lars Rude, et supplement til kontreadmiral T. V. Gardes anetavle (Persh. T. 1987, s.25ff., nr. 52) af H. F. Garde. Anna Johansdatter Foss (Persh. T. 1990, s. 213) af Jørgen Wangel. Anna Jensdatter Schyttes ægtemand, en kommentar til skoleholder Niels Jacob Slettings og møller Peder Slettings 32 aner (Persh. T. 1991, s. 15ff., nr. 54-55) af Holger Hertzum-Larsen.
Anmeldelser: Kjærgaard Birks Tingbøger… Vester Horne Herreds Tingbøger…Skast Herreds Tingbøger (Margit Mogensen). Registraturer over kommunearkiver fra Landsarkivet for Sjælland; Kalundborg 1985, etc… (N. H. Frandsen). Harald Nissen og Monica Aase: Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim. Sølv og salte; Fotografi og forskning, red. af Tove Hansen. Kirsten Sørrig og Oluf Martensen-Larsen: Forstå dit ophav og bliv fri. Slægter – Skjolde – Steder; Festskrift til Knud Prange 6. juni 1990, red. Tommy P. Christensen, Jens Villiam Jensen, Vagn Skovgaard-Petersen og Allan Tønnesen.  Tamdrup – Kirke og gård – red. af Ole Schiørring. Søllerødbogen 1990. Dansk Veterinærhistorisk Årbog, bd. 34, 1990. Thomas Otto Achelis: Matrikel der Schleswigschen Studenten 1517-1864 – Nachträge und Berichtigungen von Vello Helk. Svend Jans: Søfolk fra Dragør under 2. verdenskrig. Jesper Laursen: Krybskytter i Danmark. Lars Chr. Nielsen: Skytte Lars, en krybskyttes erindringer 1874-1930. Krybskytteliv, Adolf Jensen Pioners erindringer. Annegrete og Vagn Dybdahl: Lærdom og kunst; Tre Århus-karakteristikker, J. K. Larsen, Jens Ølsgaard, Elias Ølsgaard. Ruth Schmidt: Den skæve rekrut fra Aalborg (1871-72). Elsa Plath-Langheinrich: Als Goethe nach Uetersen schrieb – Das Leben den Conventualin Agusta Louise Gräfin zu Stolberg-Stolberg. Pia Sigmund: Oldemor Erna; En beretning om en pioner og hendes tid. Ole A. Hedegaard: En General og hans samtid; General Erik With mellem Stauning og kaos. Tage Kaarsted: Admiralen; Andreas de Richelieu. Chr. Christiansen: Syv år blandt krigsfanger, erindringer 1942-48. Thorkil Kristensen: Erindringer.
Register.
R65
Personalhistorisk Tidsskrift 1992
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Johannes Mulvad: Rantzau-Asche-berg og Mingotti operaen; Hvorfor forlod Schack Carl Rantzau landet i 1756? Georg Albeck: Om Mette Marie Brown, født Sørensens herkomst. Poul Verner Christiansen: Et livsløb og dets auspicier. Niels Jensen Winthers selvbiografi i Kristrup-Hornbæk sognes Kirkebog 1666.
Orientering: Hvem Forsker Hvad 1991. Den nye Arkivlov.
Anmeldelser: Kancilliets Brevbøger 1648 (Tommy P. Christensen). Tage Kaarsted: For videnskab og kunst. Reerslev Kirkebog 1736-1856 (Hans H. Worsøe). Folketællingen 1787, 1801 og 1845 – Store Magleby sogn, Sokkelund herred, Københavns amt (Lisa Elsbøll). Kommunearkiver Rønne, registratur – Kommunearkiver Allinge-Gudhjem, registratur - Kommunearkiver Fakse, registratur – Kommunearkiver Tornved, registratur – Kommunearkiver Sakskøbing, registratur (Agnete Paaschburg). Henning Jensen: Gotisk skrift – Læsebog for begyndere. Ole Rostock: Nøgle til 808 skandinaviske skjoldholdere. Klaus Kjølsen: Det diplomatiske Fag. Presse og Historie: Festskrift til Niels Thomsen (Poul Steen). Lunds stifts Herdaminne från reformation til nyaste tid (Vello Helk). Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck, bd. 4-9 (Sv. Cedergreen Bech). Torben Tryde: Slægten Tryde 1990. Holger Hertzum-Larsen: Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup. Berna og Jørgen Møller-Holst: Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Trøjel. Viggo Mulvad: Mulvad-slægten. Hanne Engberg: En kærlighedshistorie. Jørgen Hæstrup: Far, folk og fisk. 
Register: 1992
R66
Personalhistorisk Tidsskrift 1992
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Hilsen til Hans den 11. november. Hilsener til Hans H. Worsøe.
Artikler: Tommy P. Christensen: Fra Abildsø til Worsøe; Slægtsnavne med efterleddet ø/oe/øe. Fl. Aagaard Winther og Chr. Sloth: Kristrup-Winther-Slægten. Anna Marie Lebech-Sørensen: Chr. Kurtz Nolds selvbiografi, omkring familiekredsen Kurtz Nold. John T. Lauridsen: Poul Klingenbergs selvbiografiske optegnelser. Grethe Ilsøe: De statslige arkivers publikationer 1991, en oversigt.
Småstykker: Bjerringgaard, Aalborg og brødrene Søren og Laurits Sørensen Bjerringgaard af Alice Nielsen. Kgl. Gartner Lars Rudes 2. ægteskab, supplement til kontreadmiral T. V. Gardes anetavle af H. F. Garde.
Orientering: Nyt fra DIS-Danmark (Svend-Erik Christiansen). Den nye Arkivlov.  Den nye Weilbach; en opfordring af Jesper Godvin Hansen. Overlæge Per Seland 1924-1991 af Hans H. Worsøe.
Bognyt: Paul Nedergaard: Dansk Præste- og Sognehistorie; (Kirkelig geografi) 1849-1949, Bd. 1-10, 1951-1991 af Hans H. Worsøe.
Anmeldelser: Jens H. Nielsen: Indbyggerne i Tinglev sogn 1845. Næsbyhoved lens regnskaber 1502-1511 (Tommy P. Christensen).  Erhvervsarkivets arkivoversigter, bd. 1: Virksomheder fra landbrug, industri og håndværk m.v. (Hans H. Worsøe). Dansk kulturhistorisk Opslagsværk (Jens Fleischer). Arkivernes Informationsserie, 11 hæfter (Jørgen Mikkelsen). Skole - Dannelse - Samfund, festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen (Viggo Larsen). Jens Vellev: Asmild Klosterkirke i 900 år. Flemming Georgsen: Den fynske udvandring til Småland. Jesper Godvin Hansen: Hellebæk Klædefabrik 1870-1990. Inger Kjær Hansen: Kastrupfiskerne og havnen. Ole A, Hedegaard: Johanne Luise Heiberg og krigen 1864. Gitte Kjær: Kunst og konserves. Jørgen Hæstrup: En af de mange. Carl Jacobsen og Sophus Møllers ture 1857-1873 (Kirsten Prange). Tyge Krogh: Et lille stykke Kulturhistorie. Jes Peter Caspersen: Sådan var det; erindringsbilleder. Lise Nørgaard: Kun en pige. Tager Kampmann: Skolegang i Hellerup 1924-1936 og cykelvilkår i Gentofte 1940-1943.
R67
Personalhistorisk Tidsskrift 1993
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Sigvard Mahler Dam: Strangesønnerne, en nørrejysk høvdinge-æt. Henrik C. Finne: Den danske gren av borgerslekten Tiran/Tiranne fra Hamburg.  Anna Marie Lebech-Sørensen: Matthias Böckmann; En tysk gartner i Danmark i det 17. århundrede. H. F. Garde: Peter Bentzon; En vestindisk guldsmed. Inge Mejer Antonsen: Bevarede arbejder af Peter Bentzon. Inge Mejer Antonsen: H. F. Garde 1910-1992 in memoriam.
Orientering: Personalhistorisk Tidsskrift 1880-1990, en nøgle. Hvem Forsker Hvad 1993.
Bognyt: De danske aviser; en kilde for slægtsforskeren af Tommy P. Christensen.
Anmeldelser: Inger Hartby: Folketælling for Søllerød sogn 1787, 1801, 1834, 1840. Leif Mether: Sukuhakemistro – Släktregister, Family Index. Underdanigst Pro Memoria! Indberetninger til amtmænd på Sjælland med Møn, Lolland-Falster, Bornholm 1720-1860 – Registratur og sagregister (Hans H. Worsøe). Søg – og I skal finde – Veje til Kvinders Historie i Arkiver og Samlinger – Red. Karen Hjort, Grethe Ilsøe, Birgitte Possing. Nete Balslev Wingender: Arven efter Martha Wærn - Pigeopdragelse i 1800- og 1900-tallets Wærnske Institut med fortegnelse over Det Wærnske Instituts og Mariaforbundets arkiver. Hans Metzon: Jødiske begravelser i Danmark 1984-1990. Vello Helk: Dansk Norske Studierejser 1661-1813, bd. I-II, Odense 1991. Forskning i Statens Arkiver; Bibliografi over bøger og afhandlinger af arkivarer (Tommy P. Christensen). Erik Helmer Pedersen: 50 år i den lokale histories tjeneste. Søllerødbogen 1991 (Sv. Cedergreen Bech). Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1989, 1990 og 1991 (Jørgen Mikkelsen). Fund og Forskning, Bd. XXX og XXXI (1991 og 1992) (Poul Steen). Tage Kaarsted: De danske ministerier 1953-1972. Anton Jepsen: Det kgl. Møbelmagasin og københavnersnedkerne. Holger Byrbye: Hugo Matthiessens Odense. Esben Graugaard og Rigmor Lillelund: Naur Sogn 1600-1900; Portræt af et vestjysk sogn og dets mennesker fra enevælden til andelstid. Benedicthe Fonnesbech-Wulff: Ulkerup,- Historien om en nedlagt skovlandsby i Odsherred. Helge Jensen: Ritzau privat; Liv og død i efterladte papirer. Gustav Henningsen: Heksejægeren på Rugård. Den Kellerske slægtebog ved Aage Heiken. Poul Andersen: Mads Lange fra Bali og hans efterslægt Sultanerne af Johor. Claus Bjørn: Den gode sag; En biografi om Christian Ditlev Frederik Reventlow. Birgitte Possing: Viljens styrke. Natalie Zahle. Jørgen I. Jensen: Carl Nielsen - Danskeren. Janni Andersen: Mylius; Portræt af en myte. Gitte Kjær: Svend Poulsen Gønge – i virkeligheden. En Lykkens Pamfilius; Glimt af Holger Hansens Liv og Levned, red. af Sophus Seidelin og Kirsten Refn. Bertel Petersen: Som jeg husker det, erindringer fra en amagergård. Poul Meyer: Nederlag; Politiske erindringer 1932-1947. En Skuespiller; Nicolai Neiiendams erindringsblade (Sv. Cedergreen Bech).
R68
Personalhistorisk Tidsskrift 1993
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Indhold: Hans H. Worsøe: Falden kvinde eller enlig mor? de ugifte mødre og deres sociale placering, ca. 1700-1960. Ole Bech Knudsen: Separations- og skilsmissesager; En arkivvejledning. Grethe Ilsøe: De statslige arkivers publikationer 1992, en oversigt.
Orientering: Släktforskardagarna i Kuleå 12.–15. august 1993 af Birgit Flemming Larsen. Indtastning af kilder på EDB - Kildeindtastningsprojekt - og dets perspektiver af Elsebeth Paikin. Koldinghus Birketing 3.12.1748-1.9.1761; en justitsprotokol på diskette af Johs. Lind. Fremragende hjælpemidler af Knud Prange. Dansk Slægtsgårdsforenings arkiv på Gl. Estrup; en orientering af Ejgil Overby. Mogens Seidelin 1913-1993 af Hans H. Worsøe. Svend Erik Sørensen 1923-1993 af Hans H. Worsøe.
Småstykker: ”Brødrene Thestrups døtre” en rettelse af Knud Prange.
Debat: En skuespillers erindringsblade – og retten til deres benyttelse i forskningen.
Anmeldelser: Arkivvejviser 1993 af Tommy P. Christensen. Foreningsarkiver fra Århus amt; registratur og oversigter (Knud Prange). Vemmetofte Kloster; Arkivregistratur (Knud Prange). INDSIGT. Håndskriftafdelingens arkivregistrator ”Americana” (Birgit Flemming Larsen). Skifter fra Køge 1597-1655 (Jørgen H. Barfod). Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41 (Knud Prange). Ministermøder 1900-1901; Ministermødeprotokol 1901-1905 – Ministermødeprotokol 1905-1908 (John T. Lauridsen). Michael Bregnsbo: Gejstlighedens syn på samfund og øvrighed 1775-1800, belyst ved trykte prædikener og taler. Fynske Årbøger 1992 (Tommy P. Christensen). O. J. Rawert: Bogtrykkerne i København og deres virksomhed ca. 1600-1810. Jørgen Kjeldsen (red.): I Guld og Himmelblaat. En bog om frimureriet i Danmark i fortid og nutid (Hans H. Worsøe). – Det skete – Modstandsbevægelsen på Skaarup Statsseminarium under 2. verdenskrig (Jørgen H. Barfod). Hanne Willert: Store familier i små huse – 77 hus-familier i 1800-tallets Kyndby. Frants Jørgen Hvass: Den von Schiebell-Arenstorffske familiestiftelse. Olaf Boserup Kirstein: Stamtavle over slægten Kirstein i Danmark. Kay Sparre-Ulrich: Stamtavle over efterkommere efter Justitsråd Georg Chr. Ulrich. Kurt Jacobsen: Aksel Larsen, en politisk biografi. Hvorup-Iowa tur/retur (Birgit Flemming Larsen). Bjarne Nielsen Brovst: Jægeren Kaj Munk; Mennesket, digteren og præsten. Erik Hvidt: Liva; En biografi.
Register til årgang 1993 (Poul Steen).
R69
Personalhistorisk Tidsskrift 1994
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Jens Ingvordsen: Bidrag til den Vedel’ske personalhistorie (1542-1807). Esben Graugaard og Rigmor Lillelund: Wad til Øgelstrup og Stenumgård; En vestjysk storbondeslægt ca. 1750-1850.
Orientering: Et dansk invandrermuseum i Amerika af Birgit Flemming Larsen. Genealogical Research Directory. National & International 1993 af red. Kongres i Luxembourg af Niels G. Bartholdy.
Debat: Et essay om historisk biografi - indsigt og erkendelse af Birgitte Possing. Enhjørningen Corfitz Ulfeldt og modreformatorisk konspiration? en kommentar til Steffen Heibergs seneste bog af Vello Helk.
Anmeldelser: Poul Steen: Indholdsfortegnelse – Personalhistorisk tidsskrift 1880-1990. Elisabeth Thorsell och Ulf Schenkmanis: Släktforskning, vägen till din egen historia. Steen Ousager: Over Øresund, En vejledning for slægtsforskere/Över Öresund, En handledning för släktforskare. Bengt Hjord: Bland bergsmän och bruksfolk; Sveriges Släktfor-skarförbund, Årsbok 1991. Bengt Hjord: Migration; Utvandrare och invandrare i Gångna tider, Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1992. Florian Martensen-Larsen m.fl.: De kongelige amtsmænd; En erindringsbog om amtmænd og amter før 1970. Carl Dalgas: Svendborg amt beskrevet 1837. Jacob Aall Hofmann (Bang): Odense amt beskrevet 1843, Bd. I-II. John T. Lauridsen: Klatterup, Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990. Poul Steen: Gæld, kapital og rente; Præstøborgernes låneaktivitet 1695-1801. Ole Mørkegaard: Søen, slægten og hjemstavnen (Tommy P. Christensen). Ulla Dahlerup: Smedens søn og andre historier; Danske beretninger fra århundredets første halvdel. Jørgen H. P. Barfod: Barfod Sagaen; En beretning om de personer, der har båret navnet Barfod, Barfoed eller andre stavemåder af navnet. Peter Jørgen Otto: Hans Otto og Ellen Christendatter for- og efterslægt. Mogens Bendixsen: Uld og Handelsblod; Krøjgaard-brødrene; et tricotageeventyr i Herning. Signe Mellemgaard: Distriktslægen og læsøboerne; En medicinsk topografi fra 1859 og dens forudsætninger. Holger Rasmussen: En husmand i Treårskrigen 1848-50; Underjæger Hans Pedersens optegnelser fra 1849 og hans visesamling. Helle Blæsild og Benno Blæsild: Marinemaleren Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893). Jens Chr. Manniche: Damen der skød på doktoren. Birthe Børgesen: Oberst Hans Larsen Krarup, vagtmester på Bornholm 1660 og hans antagelig skotske hustru. Wilhelm Christmas-Møller: Christmas 1-2. Ole Sohn: Fra Folketinget til celle 290; Arne Munch-Petersens skæbne. Niels Finn Christiansen: Hartvig Frisch; Mennesket og politikeren – En biografi. Hemming Hartmann-Petersen: Carl Madsen, en glad kommunist. En levnedsskildring af vores far Benedict Nordentoft 1873-1942 ved Anna-Vincentia Bacher og Hans H. Nordentoft. Anna Sophie Seidelin: Barndommen, de lange år. Lise Nørgaard: De sendte en dame; Erindringer 2. N. P. R. Oppermann: Oplevelse og Tanker på vejen; Nogle tidsbilleder af personer og begivenheder.
R70
Personalhistorisk Tidsskrift 1994
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Ole H. Jensen: Natmænd og rakkere i Vendsyssel; Nogle af mine forfædre og deres bestilling som natmænd. Steffen Hove: Et lejlighedsfund, eller 3 gange Mimerich. Egill Snorrason: Helstatens skarprettere og deres skiftende ægteskabsforbindelser i 1600- og 1700-tallet. Bødler, rakkere og natmandsfolk; en selektiv bibliografi af Tommy P. Christensen. Lisbeth Ulsøe: Vaccinationernes velsignede bivirkninger, for slægtsforskere. Grethe Ilsøe: De statslige arkivers publikationer 1993, en oversigt.
Småstykker: Skamstøtten ved Sæd af Lone Nørmark; Danmarks-Kort, P1, DR. Halv-kusine af Chr. Gandil.
Debat: Enhjørningen Corfitz Ulfeldt; en kommentar til Vello Helk.
Anmeldelser: Lars Stevnsborg: Danmarks Riges Medaljer og Hæderstegn; The Decorations and Medals of Denmark 1670-1990. Finn Grandt-Nielsen: Danske Billetter; Lokale nødpengesedler fra Napoleonskrigenes tid 1807-16, Danmark, Hertugdømmerne og Færøerne. Nete Balslev Wingender: Gammel og fattig; Skøn og ret i den tidlige alderdomsforsorg 1891-1922. Jette Macintosh: Danskere i Midtvesten; Elk Horn-Kimballton Bosættelsen 1870-1925. Bodil Møller Knudsen og Ole Schiørring: Fra grubehus til grillbar; Horsens i 1000 år. FinnAndersen m.fl.: Køge Bys Borgere 1753; En kollektiv biografi; Festskrift til Landsarkivar Grethe Ilsøe i anledning af 60 års-dagen den 21. maj 1993. Alken Bruns: Lübecker Lebensläufe aus neun Jahrhunderten. Niels H. Kragh-Nielsen: Sønderjyder i den store krig 1914-1918; Sønderjyske billeder 4. Jens Larsen: Slægtsbog for Familien fra Amdal (Nørrebroen). Niels P. Larsen’s Aner og Efterslægt (Hans H. Worsøe). Leif A. Henriques: Mine damer og herre – nej – mine kære slægtninge. Peter Hall: In the Web. Tage Kaarsted: Godt klaret, Sofie! 12 historiske fortællinger. Hanne Engberg: En frigørelseshistorie; Margrethe Vullum 1846-1918. Inger Byrjalsen: Asta Nielsen – filmens dronning. Mikael Jalving: Mellem linierne. Thorkild Hansen som historie-fortæller (Jens Henrik Tiemroth) Finn Stendal Pedersen: Landmandsliv 1815-1855. J. A. Hofman (bang)s erindringer og breve. Solvejg Bjerre: Længe siden; Erindringer. Aage Nørfelt: Usportslige veje; Erindringer. C. D. O. Lunn: I Fredens Tjeneste. Jørgen Jespersen: Afdeling KK; Årsskrift 1993 for Frihedsmuseets Venner. Øvrige bøger, årsskrifter m.m. modtaget i 1993/94.
R71
Personalhistorisk Tidsskrift 1995
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: ”Døbt i Vonsild”; Om skik og brug ved dåben i 1600-tallets Vonsild. Ejnar C. Larsen: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe; III. Del; Slægten Vandel.
Orientering: Tage Kaarsted 1928-94 af Knud Prange. Hvem Forsker Hvad.
Småstykker: Finn Grandt-Nielsen: De ældste led af familien Geltzer. Niels Qvist: Forbindelsen mellem slægterne Beenfeldt og Meyland ved år 1700; Inger Margrethe Pedersdatter Hammel og Johan Meyland.
Anmeldelser: Lars N. Henningsen: Personarkiver i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Lars N. Henningsen: Danske Kirkebøger i Sydslesvig. Johanne Maria Jensen: Gennem lys og skygger; Familiefotografier fra forrige århundrede til i dag. Dansk Historisk Bibliografi 1970-1973, bd. 1-2. Bengt Hjord: Skurkar och vanligt folk; Brott och straff i släktforskningen; Släktforskarförbundets Årsbok 1993. Bengt Hjord: Arkivskatter; Riksarkivet och Släksforskaren; Släktsforskarförbundet Årsbok 1994. ZISE: Told- og Skattehistorisk Tidsskrift, 16. årg. Nr. 2 og 3, 1993, 16. årg. Hans Chr. Johansen, Per Madsen og Ole Degn: Tre danske kystsamfund i det 19. århundrede. Karl-Erik Frandsen: Okser på vandring; Produktion og eksport af stude fra Danmark i midten af 1600-tallet. Kai Christensen: Kammermusikforeningen i 125 år; Udgivet af Kammermusikforeningen 1868. Marianne Alenius m. fl.: Clios døtre gennem hundrede år. I anledning af historikeren Anna Hudes disputats 1893. Sidsel Eriksen: Søster Silfverbergs sorger. Severin Brøndum: - til Sydamerika; Dagbogsnotater om emigrantskibet Arlanza i 1924 og danskernes forhold i Argentina. Varinka Wichfeld Muus: Fra solskin til tusmørke; Erindringer. Henning Rohde: Noget Lykkedes… Erindringer. Anker Jørgensen: Fra Christianshavn til Christiansborg; Erindringer 1922-1972. Helle Virkner: Hils fra mig og kongen; Erindringer.
Register: 1994
R72
Personalhistorisk Tidsskrift 1995
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Tommy P. Christensen: Tag over hovedet? Hans H. Worsøe: Skiftemateriale i amtsarkiverne. Grethe Ilsøe: Arkivers publikationer 1994, en oversigt.  John T. Lauridsen: Det kongelige Biblioteks publikationer 1994; en oversigt med henblik på personalhistorien.
Orientering: Hvem Forsker Hvad 1994. Nordisk Konference for slægtsforskning og edb for slægtsforskere. Slægtsforskertræf i Kolding.
Småstykker: Birgit Flemming Larsen: Omkring Niels Peter Schourup 1838-1887; En dansk fotograf i New Zealand. Tommy P. Christensen: Fortryk af folketællinger. Ole Bech Knudsen: Egill Snorrasons skarprettere. Tommy P. Christensen: Bødler, rakkere og natmandsfolk – tilføjelser til en selektiv bibliografi.
Anmeldelser: Jacobsen, Hans Henrik: Fynske Årbøger 1994. Per Boje: m.fl.: Odensebogen 1993. Karl Peder Pedersen, Grethe Ilsøe og Ditlev Tamm: På given foranledning…En antologi om dansk forvaltningskultur. Erik Nørr: Skolen, præsten og kommunen; Kampen om skolen på landet 1842-1899. Olaf Lind og Jonas Møller: FolkeBolig BoligFolk; Politik og praksis i boligbevægelsens historie. Jan Møller: Strandvejens Fiskelejer; Træk af Øresundskystens kulturhistorie. Gunnar Ryge Petersen: Agtrup danske skole 1946-1981. Jørgen Selmer: Fromseier; En københavnerplantage i Vestjylland. Hans Henrik Jacobsen: Fynske digtere. Sys Hartmann: Weilbach; Dansk Kunstnerleksikon; Første, Andet og Tredje bind. Ole Bergh: Aalborg-Nørresundby Advokatforening i 100 år. Willy Dähnhardt og Birgit S. Nielsen: Exil in Dänemark; Deutschsprachige Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller im dänischen Exil nach 1933 + samme: Geflüchtet unter dänische Strohdach; Schriftsteller und  bildende Künstler im dänischen Exil nacn 1933; Katalog. Chr. Weinreich: Slægten Weinreich fra Bjergsted; bd. 1, 3, 5 og 9. Johannes Christiansen: Familien Rønnenkamp fra Flensborg; en slægtsfortælling fra helstatens dage; Tekst- og billedredaktion ved Lars N. Henningsen. Arne Losmann: ”I Grevernas tid”, en Brahe-historia genom 400 år”. Peter Zeeberg: Tycho Brahes ”Urania Titani”, et digt om Sophie Brahe. Ole Sohn: Der var bud efter dem; Fire skæbnefortællinger fra 30’ernes revolutionære miljø. Erik Housted: Fattig-Holm; Tre guldalderskæbner. Mogens Weitemeyer: Breve mellem front og hjem 1864; Breve til og fra Waldemar Weitemeyer under felttoget 1864. Erik Guldager: Mellem herskab og bonde; En godsforpagter på Boller i det 18’ århundrede. Troels Andersen: Asger Jorn; En biografi; Årene 1914-53. Ellen Damgaard og Esben Graugaard: Vestjyde og verdensmand. Viggo Sjøqvist: Nils Svenningsen; Embedsmanden og politikeren; En biografi; Redaktion Kristian Hvidt. Andersen, Poul Nyboe: Thorkil Kristensen; En ener i dansk politik. Tage Kampmann: Et jævnt og muntert liv; Seminarieliv i 1950’erne. Børge Martin Jeppesen: Røde faner og liste C; Et funktionærliv. Claus Bryld: Hvilken befrielse; Fortælling fra en opvækst i nazismens og retsopgørets skygge. Mehmet Umit Necef: Jeg vil ikke være en simpel fremmedarbejder som min far. Øvrige bøger, årsskrifter m.m. modtaget i 1994/95.
R73
Personalhistorisk Tidsskrift 1996
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Esben Graugaard og Rigmor Lillelund: Linde-Friedenreich; historien om et tvivlsomt adelskab. Robert Ørsted Jensen: ”The old war-horse”, om fynboen Jens Hansen Lundager. E. Ladewig Petersen: Anne Rosenkrans´og Franz Rantzaus bryllup 1584; adelig statuskonsumption og social prestige.
Orientering: Københavnske præster i Folkekirken 1850-1950; et ændret værktøj for slægtsforskere af Lisbeth Ulsøe. Sælgtsforskerens arbejdsbord, strøtanker i anledning af tilgængeliggørelsen af Wilhelm Seidels slægtshistoriske samlinger i Landsarkivet for Sjælland af Erik Kann.
Småstykker: Georg Agerby: William Curling på Suderø; en utrolig historie fra Færøerne. Jørgen Wangel: Vidunderbarnet Haas. Carsten Katballe: E. Tang Kristensen og den ”omvandrende” døbefont. Vello Helk: Danske og norske studerende ved universitetet i Halle 1692-1741. Tommy P. Christensen: Bødler, rakkere og natmandsfolk – en lille tilføjelse.
Anmeldelser: Kancelliets Brevbøger 1650 – vedrørende Danmarks indre forhold ved Jens Holmgaard. SAXO: Kulturhistorisk Årsbok för Skåneland 1994. Inger Kjær Jansen: Til Ullerup; Landsbyliv og bygningsregistrant. Svend Esbech: Ølstykke – til alle tider. Søllerød i sort og hvidt 1940-1945; Besættelse; Befrielse; red. Niels Peter Stilling. Charlotte S. H. Jensen: Røverhistorier; Sagn og Virkelighed. Adda Hilden og Jytte Larsen: Når baner brydes; et pilotprojekt om 1920’erne til Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Birgit Kirkebæk: Da de åndsvage blev farlige. Axel Andersen: Assistens kirkegård; Fortegnelse over nogle bemærkelsesværdige grave. + Ole Bøgh: Assistensia; udgivet af Foreningen Assistens Kirkegårds Formidlingscenter. Stamtavle vedrørende de successionsberettigede i Den von Schiebell-Arenstorffske familiestiftelse ved Frants Jørgen Hvass. Erik Haast: Frikorpsfolk; Frikorps Danmark på Østfronten 1941-1945. Aase Myhr og Rita Naabye: Gråsprængte Herrer; elleve livsforløb i det tyvende århundrede. Gorm Henrik Rasmussen: Hvo intet vover; Emil Jennerjahn og hans mor. Poul Reichhardt; Folkelig – og helt sig selv; en biografi af Carsten Borch. Kristof Glamann: Øl og Marmor; Carl Jacobsen på Ny Carlsberg + Din hengivne Jacobsen; bryggerens breve til sin søn; redigeret af Kirsten Glamann. … Gør din pligt – Gør jert værk; John Christmass Møllers dagbøger 1941-1945; udgivet med noter og dokumenter ved Erik Thostrup Jacobsen. Poul Hess Larsen: Som årene gik.
R74
Personalhistorisk Tidsskrift 1996
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Susanne Lykke Vølzgen Nielsen: Hiellp gudt; Birgitte Brahe (1576-1619) – en biografisk skitse og en bogreol. Grethe Ilsøe: Statens arkivers publikationer 1995, en oversigt. John T. Lauridsen: Det kongelige Biblioteks publikationer 1995; en oversigt med henblik på personalhistorien.  Hans Jørgen Marker: Danske demografiske kilder på computeren.
Orientering: Hvem Forsker Hvad 1997. Nordisk Samarbejde.
Småstykker: Tor E. Røssaak: Myten om ”vidunderbarnet Haas”. Wangel versus Personalhistorisk Tidsskrift – Pressenævnets kendelse. Sv. Cedergreen Bech: Tilføjelse til datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon 1984-1995.
Anmeldelser: Posthuse øst for Storebælt; en arkivregistratur ved Niels Strandsbjerg; red. Erik Nørr og Niels Strandsbjerg. Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604 ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Skriften og det gamle landbosamfund; Bol og By; Landbohistorisk Tidsskrift 1995:2; red. Bjørn Poulsen, Bo Fritzbøger og Jens Villiam Jensen. Anders Enevig: Cirkus og gøgl i Odense 1640-1825. Jørgen Hegner Christiansen m.fl.: Historien om et teglværk; Hakkemose Teglværk 1847-1895.  Morten Thing: Portrætter af 10 kommunister. Friedrich Hammer Herwarth v. Schade: Die Hamburger Pastorinnen und Pastoren seit der Reformation, ein Verzeichnis I-II. Ulla Dahlerup: Dengang familien var alt; danske fortællinger om erhverv, som er forsvundet. Per Boje og Hans Chr. Johansen: En iværksætter; historien om Mads Clausen og Danfoss. Heinrich W. Schwab: Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen (1761-1817); Stationen seines Lebens und Wirkens. Jens Kudsk Jensen: En Sømands Oplevelser i Fred og Krig; Maritim Kontakt XVII, red. Erik Gøbel og Jens Lorentzen. Ida Dybdal: I genskæret fra Amaliegade; Johan Frederik Topsøe’s breve fra 1830’ernes København. Birthe Nordentoft Feilberg: Kære Far + Tage M. Larsen: Minder fra en svunden tid + Poul Kjeldgaard: Student i fyrrerne. Arild Hvidtfeldt: I fred og krig; erindringer indtil 1945.
Register 1996
R75
Personalhistorisk Tidsskrift 1997
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Ejnar C. Larsen: Biskop i Ribe Iver Iversen Hemmet (1564-1629) og nogle af hans descendenter. Birgit Kaiser: Humílitas og Luxúria; normer og social kontrol i 1600-årenes Vonsild. Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen 1740 i Ribe Stift, Ringkøbing, Holstebro, Lemvig og Varde latinskolers sidste år. Paul G. Ørberg: P. C. Christensen; Jegers historier. J. P. Skou: Braads saga.
Orientering: Hvem forsker Hvad 1997. Nyt fra Norden ved Birgit Flemming Larsen.
Småstykker: Vello Helk: Danske borgerskaber i Riga 1711-1786.
Anmeldelser: Släktforskarnas årsbok ’95; Sveriges Släktforskarförbunds årsbog för år 1995. Arv och Anor; Årbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1996 (Hans H. Worsøe). Hermod Lannungs 100 års dag, redigeret af Thorkild Møller og Henning Nielsen. Erik Brejl: Skanderborg Rytterdistrikt, uddrag af samtlige bevarede 3.002 skrifter 1680-1765.
Ruth Andersen: Den rapmundede muse; ti års danmarkshistorie i skillingsviser fra Matthias Seests bogtrykkeri. Dansegilde og mordbrand; vejledning om retsbetjentarkiver ved Niels H. Frandsen. Knud Højrup: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hendes Slægt. Ruth Bentzen: Ung sprogforsker på rejse; breve fra og til Holger Pedersen 1892-1896. Vibeke Schrøder: Dæmoni og dannelse – Johanne Luise Heiberg. Jutta Juncker: Værnepligt. Ditlev Tamm: Konseilspræsidenten Jacob Brønnum Scavenius Estrup 1825-1913. Jens Peter Ægidius: Christian Flor, pædogogen, politikeren, folkeoplyseren; en biografi. Hans Kargaard Thomsen: C. F. Wegeners dagbøger bd. 1, 1851-1857 og bd. 2, 1858-1864.
R76
Personalhistorisk Tidsskrift 1997
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Niels H. Frandsen: Slægtsforskning i Grønland. Karl Peder Pedersen: Den gode forbindelse. Jesper Ratjen: Kort og Ejendomshistorie. Steen Bernichow: En københavnsk kleinsmedemester omkring 1800. Birgit Løgstrup: Rigsarkivet og brugerne.
Småstykker: Et vindue til fortidens liv. Hustruvold i gamle dage. Den gode guds retfærdige domme.
Orientering: Nyt fra Norden. Hvem Forsker Hvad?
Anmeldelser: Lexikon historischer Berufe in Schleswig-Holstein und Hamburg, zusammengestellt unter Mitwirkung mehrerer fachkollegen von Klaus-J. Lorenzen-Schmidt.
Holger Herzum-Larsen: Kongens Retterting; register til Herredagsdomme 1616-1650. Holger Hertzum-Larsen: Udarvsskifter Odense 1630-1750. Nynne Helge: Familien Jensen og Vorherre; religionens plads i københavnske arbejderfamiliers kultur og livsform 1870 til 1950- med særlig vægt på perioden før 1920. Laura Meyer Hansen: Vonsild i krig og fred – fra svenskekrigene til landboreformerne. Kirsten Lindberg: Sirenernes Stad København, bd. I-III. Karsten Kjer Michaelsen: Danskerne på Prærien; en beretning om Dannebrog, Dannevirke og Nysted i Howard County, Nebraska, USA. Henrik M. Jansen og Otto Jonasen: Fattiggården, træk af fattigforsorgens historie i Svendborg. Allan Bengtsson og Lars H. Henningsen: Vandrelærere – rejsende i dansk kultur. Vivian Etting: Margrete den første; en regent og hendes samtid. Erik Housted: En matador på Amager, Eberts Villaby og dens grundlægger Hermann Ebert. Henning Nielsen: Karl Skytte – fynboen på folkestyrets fornemste embede. Københavner-erindringer 1920-50, red. Helle Linde, Historiske Meddelelser om København 1996.
Sange: Niels H. Frandsen: Slægtsforskning.
Register 1997
R77
Personalhistorisk Tidsskrift 1998
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Edvard Paludan: Slægtsnavnet Paludan i Danmark og Norge. Anna Marie Lebech-Sørensen: Mette Scholastica Kellinghusen – hendes liv, aner og efterslægt. Bodil Clausen og Aage Heiken: Slægten Fohlmann fra Tyrstrup. Jørgen Mikkelsen: 1700-tallets købstæder, stagnation eller dynamit?
Småstykker: Slægtsforskning ved hjælp af Internet. Litteratursøgning i cyberspace. Genealogie, en teoretisk vejledning fra 1818. Et udvalg af Grønlandsk slægtslitteratur. Querin Farver og Corin Silman.
Nekrolog: Gregers Hansen 1900 -1997.
Orientering: Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon.
Anmeldelser: Paul Holt og Mikael Holt: Historiske årstal. Erik Gøbel og Knut Sprauten: Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1814 især vedrørende centraladministrationen. Antikvarisk-Topografisk Arkiv; Afdeling for Oldtid og Middelalder, Nationalmuseets Vejledninger. Håndbog i slægtshistorie af Hans H. Worsøe. Mesing by 1458-1767 af Kirstin Nørgaard Pedersen + Bodil Clausen: Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753. ”Liimfabrikken ” på Amagerbro; et industrieventyr fra forrige århundrede efter Lauritz Peter Holmblads optegnelser, kommenteret og suppleret af Erik Housted. Thorkild Kjærgaard: Fremskridtets mænd; en udstilling af skydeskiver fra det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab. Danske Forstkandidater 1897-1996 af Svend Balslev. Danske middelalderforskere; en oversigt ved Henrik Lerdam. Gunner Schaumburg-Müller: Slægtsbog for pastor Ferdinand Schaumburg Müller og hustru Actonia Hass. Anne Løkke og Anette Faye Jacobsen: Familieliv i Danmark 1550 til år 2000. Holger Rasmussen: Lønligt liv er lykkeligt, Bernhard Olsen som kulturhistoriker. Jacob Thode Ræder: Kærlighed i Kiel, af en dansk officers efterladte papirer 1825-28, udgivet af Agnes Ræder Clausen. Frihed det bedste guld; Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp af Poul Nyboe Andersen. Aksel Röhling: Adrian Bekker 1719-1803; Levnedsbeskrivelse.
R78
Personalhistorisk Tidsskrift 1998
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Charlotte S. H. Jensen: Forfædre i folkemunde. Nynne Helge: Lad slægten fortælle; om interviewet som alternativ metode til slægtsforskning. Michael Bregnsbo: Danske Kancellis centrale protokol- og sagsrækker i 1700-tallet som personal- og lokalhistoriske kilder; en kommenteret oversigt. Jochen Hahne: Georg Julius Wodroff; afstamning og familie. Henning Feilberg: Peter Didrik Lacoppidan Feilberg – en skæbnefortælling.
Småstykker: Dansk Kvindebiografisk Leksikon; præsentation og eftersøgning. Møllers kasser, et nyttigt hjælpemiddel til slægtsforskning. ”En familieskitse”,; om slægten Andersen. Karen Sophie Rosengaard; brødrene Mynsters mormor. Om Iver Iversen Hemmets efterkommere, et supplement.
Orientering: Nyt fra Norden. Nyt om Hvem Forsker Hvad?
Anmeldelser: Forskningen i statens arkiver , årsberetning for 1997 (Tommy P. Christensen). Søllerødbogen 1997 og 1998 (Lisa Elsbøll). The 1688 Census of the Danish West Indies (Portrait of a Colony in Crisis), (Tommy P. Christensen). Kirsten Lindberg: Sirenernes Stad København, By- og bygningshistorie før 1728, bd. IV; Christianshavn. Ahlgade 15-17, Holbæk; En arkæologisk og historisk undersøgelse fra 1200 til nutiden (Tommy P. Christensen). Det store i det små (Lars N. Henningsen). Karl Peder Pedersen: Enevældens amtmænd; Danske amtmænds rolle og funktion i enevældens forvaltning 1660-1848. Michael Bregnsbo: Folk skriver til kongen; supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet. Stig Larsen: Spredte træk fra Dagligliv på Hjortespring 1900-1958. Aage Heiken: Anetavle for Cathrine Keller, født Graae (1833-1906). Knud Rasmussen: General de Meza og Den Dansk-Tyske Krig 1864. Carl Raft: Bondedrengen, der blev verdensprædikant. Sagføreren, Konge af Hammer Bakker – en biografi af Ole Bergh. Verner Christensen: Dengang – dreng i Pandrup i tyverne. Gustav Meissner: Som jeg så det – Som jeg ser det; Diplomat i København 1939-43.
Register 1998
R79
Personalhistorisk Tidsskrift 1999
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Sidse fra Saltholm – en kriminalsag fra 1700-tallet. Anna Rasmussen: Sørgmunter slægtshistorie. Lars Deleuran: Hedebondens søn, Peter. Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Fyns og Lolland-Falsters stift 1740. Julie Fryd Johansen: Det Kongelige Biblioteks billeddatabase.
Orientering: Nyt fra Norden.
Anmeldelser: Släktforskarnas årsbok 1998; Sveriges Släktforskarförbund. Krig och fred i Källorna, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven. Idrættens steder, Idrætshistorisk Årbog 1997 (Signe Mellemgaard). Fund og Forskning – i Det Kongelige Biblioteks samlinger, bd. 36 (1997) og 37 (1998) (Tommy P. Christensen). Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, bd. 123, 1998 (Michael Bregnsbo). Eva Villarsen Meldgaard: Den Store Navnebog. Weilbach; Dansk Kunstnerleksikon, bd. 4-8 (Tommy P. Christensen). Die Stammbücher der königlichen Bibliothek Stockholm; Handschriftenkatalog von Lotte Kurras und Eva Dillmann. På embeds vegne, Kilder til dansk forvaltningshistorie 1750-1920 (Michael Bregnsbo). Erik Brejl: Voer og Nim samt Nørvang herreder, uddrag af samtlige bevarede 2.959 skifter i herredernes godser og hospitaler 1716-1850. Håndværkeruddannelserne i København, regiastratur over Københavns tekniske Skoles arkiv 1843 – ca. 1988(Hans H. Worsøe). Knud E. Korff: Ret og pligt i det 17. århundrede; Retspraksis samt økonomiske, sociale og kriminelle forhold i Åsum herres 1640-48. Claus Helsbøl: Bygget af levende stene, Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed 1922-1997. Olav Harsløf: Mondegruppen; Kampen om kunsten og socialismen i Danmark 1928-1932. Michael Grøndal Hansen m.fl.: Studenterforeningen 175 års jubilæumsskrift, beretninger fra årene 1970-1995. Ole Færch: Færch-slægterne i Danmark. Klara Aalbæk Korsgaard: Anna og Jørgine, en historisk fortælling om to kvinder, deres gymnastik og deres højskole. Emanuela Barellai: En dansk diplomat i Italien i 1800-tallet, Herman Schubart og Else Wieling. John T. Lauridsen: Oscar Bruun, læge i pionertidens Esbjerg. Nyt fra Vestfronten – Marine Jensen og sønners breve fra 1. Verdenskrig + Og det kalder man at være civiliseret, Hans Lorentzens dagbog fra 1. Verdenskrig. Ole Sohn: Den højeste straf, en B&W-arbejders liv og skæbne – fra Amager til Stalingrad. Karl Heinz Lorenzen: Holdninger har en pris – en rød sydslesvigers erindringer fra tre Tysklande. Dagmar Andreasen: Mosteren, Et liv med udfordringer - erindringer. Claus Ahlefeldt: Du finder sgu nok ud af det, Claus - Erindringer 1932-1954.
R80
Personalhistorisk Tidsskrift 1999
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Erik Gøbel: Embedsmanden Peter Morup (1700-1789); i Rentekammeret og hjemme. Poul Verner Christiansen: Hvad var det egentlig, de skrev sig til? De Vinranke-Munk’ers ældre linje og deres steder. Borge M. Christensen: Skolelærer Jens Christensen livserindringer. Bodil Clausen: Bidrag til Vandelslægtens historie. Kim Furdal: En sønderjysk billeddatabase.
Debat: Den eksistentielle forskerbiografi. Thomas Söderqvist: Indledning. Johnny Kondrup: Biografien og den biograferede. Søren Kjørup: Billeder, kilder og gode idéer. Gunnar Broberg En kompliceret romantiker. Carl Henrik Koch: En ny videnskabshistorisk genre? Birgitte Possing: En forførelsens dobbeltkontakt. Thomas Söderqvist: Svar til kritikerne.
Småstykker: Kåre Hansen: En efterlysning. Holger Hertzum-Larsen: En rettelse.
Orientering: Birgit Flemming Larsen: Nyt fra Norden. Sv. Cedergreen Bech: Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon.
Anmeldelser: Heini Madsen: Ordbog for slægtsforskere. JensPeter Skou: Det står skrevet – i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier. Nancy Ruth Bartlett: A guide to the North American Collections of The Danish Emigration Archives. Dansk historisk bibliografi 1990 – en vejledning (Tommy P. Christensen) Nils Ahlberg: Stadens mönster – de historiska kartorna berätter. Historiske meddelelser om København 1998, redaktion Henrik Gautier og Torben Ejlersen. Sønderjyske årbøger 1998, redaktion Lars N. Henningsen. Anders Enevig: Cirkus og gøgl i Odense 1826-1844 + Cirkus og gøgl i Odense 1845-1874. Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen: ”En Time Dagligen”; Skoleidræt gennem 200 år. Karen Hjorth: Tolder og kvinde; en undersøgelse af kvinders ansættelse i en mandsdomineret etat. Niels Jensen: For Dannebrogs Ære; Danske frivillige i Estlands og Letlands frihedskamp 1919. Claus Bundgaard, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith: Under hagekors og Dannebrog; Danskere i Waffen-SS. Anders Bjørnvad: Krigens monumenter 1940-1945. A. Egelund Møller: Klaus Henrik Seidelin; grundlægger af Maribo Stiftsbibliotek. Et rastløst vækkende liv, amtsprovst Peter Wilhelm Lütkens virke i Lumby 1791-1844 ved Johannes Wendt-Larsen. Herdis Modeen: Kretsen kring Nadine. Egon Eriksen: Edvard Eriksen og Den lille havfrue – liv og kunst. Hans Neerbek: Ridder uden kors, Aage Westenholz og Danmarks forsvar. Karsten Faurholt: Nina Bang, mennesket og politikeren. Bo Lidegaard: I kongens navn, Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1919-1958. Leif Thorsen: Hans Hedtoft; En biografi. Peter Dalhoff-Nielsen: Det begyndte i Skt. Pedersborg; En tv-reporters politiske erindringer. Paul Aron: Ben.
Register 1999
R81
Personalhistorisk Tidsskrift 2000
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Sebastian Olden-Jørgensen: Griffenfeld igen – et Essay. Anna Rasmussen: Rødder i bondemuld. Poul Verner Christiansen: Lavadel og storbønder; to stærkt sammenhængende grupper. Knud Prange: Kongens svoger og den skæve halte pige – nogle overvejelser om et handicap.
Orientering: Birgit Flemming Larsen: Nyt fra Norden.
Anmeldelser: Fynske Årbøger 1998 og 1999, redaktion Dorrit Andersen. Steffen Elmer Jørgensen: Oversøisk udvandring, en kommenteret registrant. Danskere i Berlin, fra Brandes til Sonnergaard; en antologi redigeret af Susanne Bernth. Tor Flensmarch: Skånelands Medeltid; Orter och ätter, del A. Per Billesø: 20.000 slægtsnavne i Danmark. Else Marie Kofod: Politikens bog om skik og brug; Traditioner, overtro og historisk baggrund. Jydske domme og dokumenter 1440-1700 ved H. Hertzum-Larsen. Hans Henrik Appel: Tinget, magten og æren; studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bondesamfund i 1600-tallet. Michael Bregnsbo: Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen; udviklingen i præsters syn på samfundsorden og statsmagt i Danmark 1750-1848 belyst ved trykte prædikener. Hans Chr. Johansen og Per Boje: En dansk nicheproduktion; Historien om Lactosan-Sanovo Holding A/S. Sebastian Olden-Jørgensen: Kun navnet er tilbage; en biografi om Peter Griffenfeld + Griffenfeld – 300 år etter; rapport frå eit seminar i Trondheim 16.-17. april 1999. Kim D. B. Bengtson og Arvid D. Nielsen Fremmen: Stenfiskeren og Kaperføreren Christian Danielsen i årene før og under Englandskrigene; en Aalsgaardkrønike 1794-1815. Tonni Arnold: Balladen om Marie; En biografi om Marie Krøyer. Karsten Eskildsen: Carl Nielsen, livet og musikken. Jacob Christensen: K. K. Steincke; Mennesket og politikeren; En biografi. Margit Mogensen og Niels W. Bruun: Førslevdegnens optegnelser; Optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693. J. P. E. Hartmann og hans kreds; en komponistfamilies breve 1780-1900; Udgivet med indledning og noter af Inger Sørensen. Glavind, Anders: Begejstring - Tvivl - Skuffelse, af løjtnant Storchs privatkorrespondance under krigen i 1864. Jørgen Kreutzmann: Når retsind fører ordet, Mathias Mygind; en sønderjyde i 1. Verdenskrig.
R82
Personalhistorisk Tidsskrift 2000
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Erik Nørr: Kan man stole på kirkebøgerne? Fra det store afskrivningsprojekt i 1890’erne til den elektroniske kirkebog i 2004. Ragna Heyn Olsen: Fra spansk sørøver til dansk grønlandsfarer, Filip de Voss, en dunkirke-fribytter i Christian IV’s tjeneste 1605-06. Niels H. Kragh-Nielsen: Om Søren Norby og hans baggrund. Margit Mogensen: Teknologi og verdensudstillinger – oplevet af danske officerer ca. 1870-1900. Bent Østergaard: Slægten Kotte på Fyn. Svend-Erik Christiansen: Kildeindtastningsprojekt og folketællingen 1801.
Debat: Lene Olsen: Ældre kirkebøger på CD-ROM.
Småstykker: Ib Brusendorff: Et elektronisk register til samlingen af familiebreve. Kaj E. Hansen: Mimerichs efterkommere.
Orientering: Nyt fra Norden. Nyt om Hvem Forsker Hvad? GRD 2001; Genealogical Research Directory 2001. Et spændende projekt: Strays – omstrejfere – lejlighedsfund.
Anmeldelser: Joachim Memmert: Holländerfamilien im Kirchenkreis Angeln; Taufen und Konfirmationen, Trauungen, Sterbefälle und Schleswig-Holsteinische Anzeigen, mit Namenregister + Kirchenkreis Oldenburg, bd. 1-3 + Kirchenkreis Eutin, bd. 1-3. Britt, Ingemar og Pontus Tunander: Svenska Kakelugnar. Anders Enevig: Cirkus og gøgl i Odense 1875-1940. Lone Rünitz: Danmark og de jødiske flygtninge 1933-1940, en bog om flygtninge og menneskerettigheder. Knud J. V. Jespersen: Med hjælp fra England, Special Operations Executive og den danske modstandskamp 1940-1945, bd. II. Den væbnede kamp 1943-1945. Jack Thimm: Sundbyfolk – syv amagerkanere fortæller. Lars N. Henningsen, Martin Klatt og Jørgen Kühl: Dansksindet politik i Sydslesvig 1945-1998. John Robert Christianson: On Tycho’s Island, Tycho Brahe and his Assistants. Ole Færch: Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Vendsyssel. Asta Bredsdorff: Willem Leyels liv og farefulde rejse til Indien. Din hengivne Louise. Louise Rasmussens breve til Carl Berling og kronprins/kong Frederik VII 1844-1850 ved Pernille Arenfeldt og Pernille Hasselsteen. Jens Rasmussen: J. P. Mynster – Sjællands biskop 1834-1854; Kampen for en rummelig kirke; Forholdet til N. F. S. Grundtvig og grundloven. Karsten Kjer Michaelsen og Birthe Kjer Michaelsen: Peter S. Petersens erindringer; en kilde til den danske bosættelse i Dannebrog, Nebraska 1871-1895. I kamp for flåden; En levnedsskildring af Kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947 fortalt af Jørgen H. Barfod.
R83
Personalhistorisk Tidsskrift 2001
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Vibeke Andersson Møller: Fragmenter fra storkøbmand Peter van Hemert. Ole Degn: De danske efternavne på –sen.
Poul Erik Jensen: Historien bag et gravmæle. Aage Heiken: Generalauditør Jens Mathias Hollendahl og slægten Hunderup fra Odense. N. H. Frandsen: Hvor går bøgerne hen? Villads Villadsen: Langstedstudier I. Vello Helk: Dansk, norske og nordslesvigske elever i det akademiske gymnasium i Altona 1738-1850.
Orientering: Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon.
Anmeldelser: Sogn, Herred, Amt (Slægt & Data, Særnummer 1998) (Arne Jensen Knudby). Ditlev Tamm og Tim Knudsen m.fl.: Dansk Forvaltningshistorie I-II, Stat, Forvaltning og Samfund + Stat, Forvaltning og Samfund efter 1950. Martin Larsen og Birgit Nüchel Thomsen: Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse IV. 3. bind – Private institutioners arkiver. Danske for- og efternavne, betydning, oprindelse, udbredelse af Georg Søndergaard. Hans H. Worsøe: Slægtshistorie i Sønderjylland, en vejledning. Henrik M. Jansen: Årbog 1999 for Svendborg og Omegns Museum. Claus Bjørn og Benedicte Fonnesbech-Wulff: Mark og mennesker; Studier i Danmarks historie 1500-1800; Tilegnet Karl-Erik Frandsen. 1760 slægtsbøger udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer i Danmark efter 2. Verdenskrig; En oversigt af Peter Kudsk. Henrik Zip Sane: Billige og villige? Fremmedarbejdere i fædrelandet ca. 1800-1970. Harald Jørgensen: En enevoldskonges hofholdning; Studier over livet ved Frederik VI’s hof 1808-39. Ole Fenger: Notarius publicus – Notaren i latinsk middelalder. Per Andersen: Slægten Roos fra Sønderjylland. Ole Knutzen: Sandheden forældes ikke; Generaldirektør Peter Knutzen og Regeringskrisen 1940-41. Hyltoft, Ole: Den poetiske politiker – Julius Bomholt. Marie Meyer: Hjertesprog - Erindringer fra grænselandet. Niels Aage Skov: Brev til mine efterkommere.
Register 2000
R84
Personalhistorisk Tidsskrift 2001
2. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikel: Bjørn Westerbeek Dahl: ”En sådan kapabel person” – Ingeniøren Hendrick Ruse (1624-1679). Paul G. Ørberg: Landfysikus over Viborg Stift, dr.med. Johan Philip Kneyln Rogert og hans slægt. Karl Peder Pedersen: Navnet, det er stadig Jensen. Karen Hjorth: ”Men Mandens Historie er sælsom” – træk af Frederik Carl von Warnstedts liv 1750-1772. Karsten Skjold Petersen: Landsoldater og nationalrekrutter; To typer udskrevne 1767-1802. Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i 1740 i Sjællands stift.
Småstykker: Grethe Ilsøe, om udgivelsen af Dansk Kvindebiograsfisk Leksikon. Vello Helk: Studerende fra Danmark-Norge ved Collegium illustre i Tübingen. Vello Helk: Danske og norske studerende i Halle 1692-1741 – et supplement. Vello Helk: Danske og norske studerende ved universitetet i Halle 1742-1752.
Orientering: Nyt fra Norden.
Anmeldelser: Harry Christensen: Nærsamfundets arkiver. Torsten Dam-Jensen: En snes præster og to præstegårde. Tine Damsholt: Fædrelandskærlighed og borgerdyd. Danmarks Adels Aarbog 1997/1999 og Sveriges Ridderskap och Adels Kalender 2001. Ida Dybdal: Skjold Børgesens villa på Østerbrogade. Joakim Garff: SAK. Søren Aabye Kierkegaards, en biografi. Torben Grøngaard Jeppesen: Dannebrog på den amerikanske prærie. Inger Hartby: Højskolekvinden – mor, søster, datter. Christian Hau: Bjælken, sparren og den halve bjørn. Lars N. Henningsen: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Helge Hjortdal: Tre røde konger. Karen Hjorth og Anette Warring: Handlingens kvinder. Viggo Kamp Nielsen: Købmændenes tid. Kerteminde bys historie 1-3 (Charlotte Lindhardt) Boris Koll: Kaperkaptajn Jens Lind – manden bag myten. Hans Larsen og Anders-Peter Mathiasen: Hvem ligger hvor? Kristian Lauritsen: Dronning Margrethe II’ forslægt. Michael Linton: Margrete den 1. Nordens dronning. Lyngby-bogen 1999 (Lisa Elsbøll). Andreas Monrad Pedersen: Schalburgkorpset. Pontus Möller, Karl Johan Paulsen og Gotthard von Knorring: Ätterna Knorring. Sankt Petri Kopenhagen 1575-2000. Saxo; Kulturhistorisk Årsbok för Skåneland 2000. Erik Seidenfaden: Det Kongelige Siamesiske Provinsgendarmeri og dets danske officerer. 75 años Iglesia Dinamarquesa en Buenos Airea (Harald Runblom). Jesper Strandskov, Peter Sørensen og Kurt Pedersen: Pioneren Otto Mønsted. Vilhelm Wedell-Wedellsborg: Bogen om Ellen og Ferdinand Blom.
R85
Personalhistorisk Tidsskrift 2002
1. halvbind
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Michael Bregnsbo: Enevældens dronninger og deres politiske betydning. Poul Verner Christiansen: Christiern Winther – morsingbo imellem Erasmus og Luther. Kirstin Nørgaard Pedersen: De Torup og de Skanderborg ladegårdsbønder og deres slægt.
Småstykker: Sv. Cedergreen Bech: Datasupplement til Dansk Biografisk Leksikon.
Orientering: Nyt fra Norden.
Anmeldelser: Dansk Kvindebiografisk Leksikon, bd. 1-4, redigeret af Jytte Larsen et al. Christian III’s rentemesterregnskaber, bd. 1-4, ved Søren Balle og Niels Geert Bolwig. Erik Korr Johansen: Erhvervsarkivets Arkivoversigter, bd. 4. Hans Mørup: På fløjen, en Sønderjysk stridsmands erindringer fra kultur- og modstandskamp 1929-1945. Lars Rasmussen: Set fra Samsø. En Købmands erindringer om øen, handel, politik og åndsliv i 1800-tallet, redigeret af Søren Bitsch Christensen et al. Hjalmar Rechnitzer: Fra neutralitet til besættelse, Viceadmiral H. Rechnitzers dagbog om flådens virke 1939-40; udgivet og kommenteret af Hans Chr. Bjerg.
Register 2001
R86
Personalhistorisk Tidsskrift 2002
2. halvbind

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

UDGÅET - må lånes på Folkebiblioteket
Artikler: Christian Larsen: Handicaparkiver; også en rig kilde for personalhistorikere.. Margrethe Brock-Nannestad og Merete Næsbye Christensen: Forstadier til en dansk Rabbinografi. Ulrik Langen: Nogle bemærkninger til Christian VII’s inkognito på udlandsrejsen 1768-1769. Adam Lindgreen: DNA-forskning; slægtsforskerens ultimative redskab. Johannes Elgvin: F. J. Kaas’ innspil ved tronfølgervalget i Sverige 1809. Vello Helk: Danske, norske og slesvig-holstenske navne i gaveboden for den lutherske menighed i Leiden 1634-1784.
Småstykker: Torben Skieller: H. C. Hertel og hans slægt. Otto Vilh. Sommer: En sejlivet herkomstskrøne. Flemming Georgsen: Sognedegnen til Kvong og Lyne, som gav navn til en stor slægt.
Orientering: Christian Larsen: Slægtsforskning i radio, tv og på Internettet.
Anmeldelser: Niels Barfoed: I unåde, Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen. Peter Birkelund: De loyale oprørere; Den nationalt-borgerlige modstandsbevægelses opetåen og udvikling 1940-45. Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat Rørdam 1854-1909, ved Erik Nørr. Henning Bro og Michael Bach: Den regelmenterede prostitution i København 1874-1906. Johs. Enggaard Stidsen: Hold fast ved det du har …! De stærke jyder, med særligt henblik på deres salme- og sangtradition. Tage Grodum: Den Danske Embedslægeetat. Adda Hilden: Mariaforbundet 1905-1997. Harald Jørgensen: 25 år som pensionist, et tilbageblik 1977-2001. Harald Jørgensen: Jonas Collin 1776-1861; Indflydelsesrig kongelig embedsmand og interesseret samfundsborger. Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold 1651-54, udgivet ved Ole Degn. Bo Lidegaard: Jens Otto Krag, bd. 1-2. Kirsten Lindberg: Sirenernes Stad København, bd. 6: Forstæderne. Ingvert Møller Terkildsen: De Sønderjyske domænegårde.  Jens Rasmussen: En brydningstid; Kirkelige holdninger i guldalderperioden 1800-1850.
R87