Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori P: Slægtsforskning - vejledning
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Ane skal have en kærlig hånd
Birgit Øskov
”Slægtsforskere: Lad os gøre noget ved det!”
Plancher og tekster fra Birgit Øskovs foredrag, okt. 1998.
P01
At skrive slægtshistorie - idébog for slægtsforskere
Kathrine Tobiasen (DIS-Danmark)
Du har brugt dage og år på at slægtsforske. Skal alle dine indsamlede oplysninger forblive i skrivebordsskuffen eller på computerens harddisk? P21
Billedsøgning
Hans Berggren
Alfabetisk fortegnelse over billedsamlinger, avisredaktioner, pressebureauer, billedbureauer samt emne- og navneregister.P02
Borgere og bybefolkning
Ole Degn
Kilder og litteratur om byer, bybefolkning. Kilder og erhvervsgrupper samt litteraturhenvisning og trykte kilder.P03
Den danske embedslægestat
Tage Grodum
Danmarks embedslæger og embedslægevæsen fra 1500-tallet til år 2000.P04
Find din slægt og gør den levende
Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen
Håndbog med vejledning i slægtshistorie.
Henvisning til et utal af kilder med oplysninger om deres indhold også i Sønderjylland.
P05
Fra dig til dine forældre
Jesu Kristi Kirke
Til at hjælpe dig og din familie i gang inden for det genealogiske område. Vejledningen omhandler 10 lektioner samt 6 tillæg.P06
Gotisk - lær at læse og skrive gotisk
DIS-Odense (Mette Fløjborg & Aase Beyer Clausen)
Teoribogen, Gotiske alfabeter, Skriveøvelser, Gotiske tekster, mv.P24
Gotisk skrift
Henning Jensen
For begyndere og lidt øvede. Dens væsentligste funktion er en læseøvebog for den, der ønsker at tilegne sig den nødvendige færdighed i at læse og tyde den gotiske håndskrift, som stort set var enerådende før 1870erne.P07
Gotisk skrift, vejledning i læsning
Georg Simon
Der lægges vægt på at give brugeren en vis færdighed i læsning af gotisk skrift.
Bogen indeholder plancher over det gotiske alfabet.
P08
Grundbog i slægtshistorie
Hans H. Worsøe
Giver i korte træk rede for slægtsforskningens mål og midler.
Specielt beregnet for begyndere.
P09
Hvad finder jeg på landsarkivet i Åbenrå? (1998)
Landsarkivet for Sønderjylland
Indeholder kildemateriale til den sønderjyske landsdels historie fra den sene middelalder til den nyeste tid.P10
Håndbog til slægtsforskning
Albert Fabritius og Harald Hatt
Om slægtsvidenskabens begreber og grundformer, dens opgaver og kilder, samt om arkiver og deres slægtshistoriske indhold m. m.P11
På sporet af slægten
Charlotte S.H. Jensen
Arbejdsbog i slægtsforskning med mange nyttige oplysninger. Om igangsætning, kilder og arkiver m.m.P12
Slægtsforsker. Kom i gang med at skrive slægtshistorie (Hæfte)
Lillian Krag mf.
Om at skrive slægtsbøger fra ”Koldinghus Foreningen af Slægtsforskere”.
Studiekredsens grundbog.
P14
Slægtsforskerens ABC
3. udgave
Jørgen Green & Michael Green Schmidt (2011)
Opslagsbog med forklaringer på de udtryk, du støder på, når du læser kirkebøger, lægdsruller, retsudskrifter, skifter og andre arkivalier.
Indeholder vejledning om, hvor du kan finde de forskellige oplysninger; hvordan du kommer i gang på arkiverne og på internet.
Bogen er opbygget alfabetisk med et omfattende stikordsregister.
P22
Slægtsforskerens hvem-hvad-hvor, ny udgave udgivet 2012
Jørgen Markvad
Stor hjælp til slægtsforskere i det daglige med tavler og henvisninger til mange nyttige oplysninger.P15
Slægtsforskertræf i Sønderjylland - en vejledning
Hans H. Worsøe
Slægtshistorisk arbejde i Sønderjylland.P16
Slægtsforskning i lægdsruller, søruller og i hærens og søværnets arkiver
Jørgen Green (2009)
Hærens og søværnets arkiver udgør en guldgrube for slægtsforskere. Det samme gør lægdsrullerne og sørullerne.
Bogen hjælper slægtsforskeren og den militærhistorisk interesserede med at finde frem til de relevante arkivalier på Statens Arkiver og ved brug af ”Daisy”.
Indeholder mange faktuelle oplysninger om hæren og søværnet fra 1600-tallet til ca. 1930.
Afsluttes med ordforklaringer og anvendte forkortelser i lægds- og søruller samt et omfattende stikordsregister.
P17 og 23
Slægtsforskning for begyndere, kom godt i gang med din slægtsforskning.
Jørgen Green
For begyndere, men trænede slægtsforskere kan også læse bogen med udbytte.P25
Slægtsforskning i ældre kilder
Jørgen Markvad
Kildemateriale fra ca. 1787 samt hjælp til at finde arkivalier i samtlige danske herreder.
Stikordsregister.
P13
Sognenøgle til skifteprotokoller
Michael Dupont
Om private godser, institutioner, præstekald m.m. øst for Storebælt.P18
Tyrsting Herred - uddrag af tingbøger 1660-1664 og 1681-1683
Erik Brejl
Uddrag af de 552 indførelser i de bevarede tingbøger 1660-64 og 1681-83.P19
Vi er selv historie
Harrits & Charnberg
En rapport om ældre som fortællere. Sammenhænge, hvor ældre kan arbejde med at udtrykke deres livshistorie enten ved at fortælle eller ved at skrive deres erindringer.P20