Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori O: Slægtsbøger - slægtshistorie
Titel & Forfatter Indhold Placering
”En Kysing – familie”
Anne Marie Skovfoged (1989)
Fra Saxild Sogns Kirkebog ca. 1672: Om Johanne Pedersdatter/Søren Ovesen og Johanne Pedersdatter/Søren Ibsen. Om bønderne i Kysing (ca. 1765). Ove Sørensen Halkier (1729). Maren Sørensdatter Halkier (1729). Søren Ibsens og Johannes død (1735-1752). Anne Sørensdatter Holm (1718). 3. generation (1790’erne). Gravstenen. Notefortegnelse.
O01

1760 Slægtsbøger udgivet efter 2. verdenskrig

Peter Kudsk (2000)

Opdelt efter følgende amter i Jylland: Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg, Randers, Ringkøbing, Skanderborg, Århus, Ribe, Vejle og Sønderjylland. Dertil landsdelene Fyn og Sjælland.  O02
Den Seidelinske Slægtsbog I
Mogens Seidelin (1943)
De ældste slægtled og kredsen om dem.
Omfatter slægtens 5 ældste slægtled med stamfaderen byfoged Michel Seidel i Helsingør, død 1616. Omfattende beskrivelse.
Legatfortegnelse. Navneregister. Ordforklaringer. Oversigtstavle over de i dette første bind omtalte 5 ældste slægtled.
O03
Den Seidelinske Slægtsbog II
Mogens Seidelin (1960)
Sjette slægtleds medlemmer og kredsen om dem.
Af 5. slægtleds 51 medlemmer var mindst 26 gift. Af disse havde de 21 i alt 155 børn, der udgør sjette slægtled og som her omtales.
Rettelser og tilføjelser til slægtsbog I. Slægtstavle. Forkortelser og navneregister til bd. II.
O04
Den Seidelinske Slægtsbog III
Mogens Seidelin (1971)
Ca. 1780 – ca. 1860.Omfattende historisk sagregister og forord til syvende og ottende slægtled.
Forkortelser. Navneregister til bind III.
O05
Den Seidelinske Slægtsbog IV
Mogens Seidelin (1978)
Ca. 1820 – ca. 1940. Omfattende historisk sagregister. Ottende til Tiende slægtled.
Noter til bind IV. Tilføjelser og rettelser til bind I, II og III. Forkortelser. Navneregister til bind IV.
O06
Den Seidelinske Slægtsbog V
Mogens Seidelin (1982)
Ca. 1900 – ca. 1980.
Ellevte slægtled: 1749 – 1845.
Tolvte slægtled: 1847 – 1893.
Trettende slægtled: 1895 – 1914.
Fjortende slægtled: 1915 – 1922.
Noter til bind V. Tilføjelser og rettelser til bind I-IV. Tilføjelser til bind V under trykningen. Navneregister til bind V.
O07
Det står skrevet
- i kirkebøger, skøder, skifter, folketællinger og mange andre arkivalier -
Jens Peder Skou (1998)
En omfattende slægtsbog fra ca. 1798 til 1990. Første del er faderens slægt. Anden del er moderens slægt. Tredje del om forældrenes historie i korte træk. Illustreret med slægtstavler og egnskort.
Liste over samtlige forældres børn. Alfabetisk navneliste.
O08
Elisabeth Cathrine Thalette Wigelsens Slægtsbog
Tom Brøndsted (2005)
Slægtsbogen kombinerer anetavler med efterslægtstavler. På denne måde sikres det, at alle personer der er af familiemæssig betydning for en valgt proband (Elisabeth Cathrine Thalette WIGELSEN), bliver omtalt på en struktureret og overskuelig måde. Ikke blot egentlige aner, men også onkler, tanter, nevøer, niecer osv.
Slægtsbogen er opdelt i 2 hovedafsnit:
1) Forslægt og 2) Sidegrene.
Referencer og personregister.
O09
En familie Prip
Jesper Ratjen (1994)
Stammer fra Bogense, tager til Horsens siden til Vejle og ender i København.
Første efterretning og første generation er fra 1701 i Bogense. 8. generations sidste slægtled døde i 1956 på Frederiksberg.
Noter. Personnavneregister.
O10
Erindringer fra Præstegårde fra Himmerland til Fyn
Gurli Wøldike (1943/1990)
Adjunkt Gurli Wøldikes erindringsbog. Hun døde i 1952. Hun er i slægt med Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojels børn. Fortalt af B. og J. Møller Holst og indeholder mange oplysninger fra en længst forsvunden tid.
Noter. Bevarede gravsteder. Nedlagte og bevarede præstegårde. Personregister.
O11
Fortegnelse over slægtsbøger i årene 1950-1972
Dansk Slægtsforskning
Fortegnelse med angivelse af probandens navn og dennes bostedsogn samt om slægtsbogen indeholder både forfædre og efterkommere til probanden.O12
Fortegnelse over slægtslitteratur 1948-1972
- Personalhistorisk Tidsskrift -
Hans H. Worsøe (1974)
(94. årgang, 16. række 2. bind)
Oversigt over, hvilke slægtsbøger, der er udgivet i perioden: Kongehuset m.v. Derefter: Slægter ordnet alfabetisk efter slægtsnavn. Topografisk register til slægter alfabetiseret på patronym.
O13
Fortegnelse over udgivne værker 1983 fra Slægtsarkivet, Viborg
Personalhistorisk Forlag (1983)
Indeholder navne hovedsagelig omhandlende nørrejyske slægter, hvortil Slægtsarkivet i Viborg har udgivet slægtsbøger.O14
Før Farmor
- Strejflys over Birgitte Ryders slægt -
Nina Ryder Bjørneboe (2002)
Birgitte Ryder var født på Frederiksberg i 1867 og døde i København i 1945. Hendes københavnske aner går tilbage til 1600-tallet, og de har tilhørt håndværkerstanden: Skomagere, gartnere, bagere og sadelmagere.
Bogen bygger på arkivstudier, men også en række trykte kilder er benyttet, ikke mindst til belysning af Københavns historie, topografi og erhvervsforhold til forskellige tider.
Stamfader Marcus Ryder 1665-1741.
Kilder, forkortelser og noter. Personregister. Farvebilleder.
O15
Mindre familier samt enkeltpersoner med efter- eller mellemnavnet Seidelin
Mogens Seidelin (1988)
Om den fjerde slægt Seidelin i Danmark, uddød i mandslinjen i 1806 med Borgmester i Odense Michael Seidelin, samt ca. 60 personer ved navn Seidelin, som det ikke har været muligt at sætte i forbindelse med de 4 kendte slægter. Navneregister.O16
Oberst H.C. Hertel og hans slægt
H.C. Hertel (1934)
Købmand i Svendborg Samuel Friederich Hertell, født 1637, begravet 4. maj 1700 i den søndre gang af Nicolai Kirke i Svendborg er den først kendte stamfader. En familie med flere officerer og om de Slesvigske krige i 1848 og 1864. Historien slutter i begyndelsen af 1880’erne.O17
Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie.
- En genealogisk undersøgelse -
Flemming Aagaard Winther (2008)
I en genealogisk oversigt over en familie med mange præster i 16- og 1700-tallet. Her begyndes med et ægtepar som probander og så at undersøge nogle generationer af deres efterkommere. Det er ægteparret i Lyngaa, Thomas Nielsen Ferslev (ca. 1575-1623) og Karen Thomasdatter (ca. 1570/85-1620). De er stamforældre til flere gamle præsteslægter eller har præstehustruer blandt efterkommerne. Slutter ved fjerde generation. Opslagsværk for familiens efterkommere og andre interessenter. Noter og henvisninger. Personregistre. Forklaringer til tavler og manuskriptet.O18
Register til stamtavlerne
- Efterslægtstavlerne 1779-1786 -
Dansk Historisk Håndbogsforlag
Register til stamtavlerne/Efterslægtstavlerne i Christopher Giessing: ”Nye Samling af danske, norske og islandske Jubel-Lærere” bind 1, bind 2, I. del, bind 2, II. Del, og bind 3, I. del. Alfabetisk register omfatter dels navnene på samtlige de slægter, hvor der i Giessing: Jubel-Lærere bringes en fuldstændig efterslægtstavle – samt – ved indgiftede slægter – dels de slægter, hvor der bringes omfattende efterslægt ud over et par generationer.O19
Slægterne fra Gauerslund sogn i Holmans Herred
Bjarne Eeg
Opslagsbog i 3 afsnit:
1.afsnit er et register over aller personer i bogen.
2. afsnit er eftersløgtstavler.
3. afsnit er et register samlet i familier.
O38
Stamtavle over slægten Bom
- med sidelinier -
Ove Hansen og E. Juel Hansen (1925)
Et bidrag til Kerteminde bys personalhistorie. Slægten Bom stammer fra Odense, hvor der i slutningen af 1700-tallet levede to brødre Christen Rasmussen Bom og Peder Rasmussen Bom. I det 18. århundrede optræder der i Kerteminde en Herman Madsen Bom, som det ikke har været muligt at få knyttet til de ovenstående. Christen Rasmussen Boms enke Maren Michelsdatter giftede sig med en skomager Rasmus Madsen, der også førte tilnavnet Bom, hvad enten det nu var, fordi han havde ægtet Maren Boms, eller han i forvejen bar dette navn. Måske var han en slægtning af hendes første mand?
Beskrivelse over Bjerge Herred samt Kerteminde og Drigstrup Sogne. Personregister.
O20
Slægten Bruun fra Fredericia
(fotokopier)
Iver Hansen (Tjufkjær), sandsynlig født i landsbyen af dette navn i Smidstrup Sogn. Borger og handelsmand i Fredericia. Nævnes hyppigt som Thingmand i stadens Thingprotokoller fra 1662 af flere gange som forligsmægler. Var i 1666 i 4-5 måneder konstitueret byfoged. Overformynder til 1681.
Begravet 10. aug. 1684. Gift 6. juni 1657 i Kolding m. Gye Hansdatter Bruun, død 2. august 1707 i Fredericia. 8 børn, der alle kaldte sig Bruun, rimeligvis efter moderen, dog først efter faderens død.
O21
Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel
Berna og Jørgen Møller-Holst (1989)
Fortælling om begge slægter og deres oprindelsessogne Øster Vedsted og Nyborg. Fyldige slægtstavler for hver linje og slægtled. Personregister med henvisning til bogens afsnit.O22
Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel
Gunnar Kjær Mortensen (1999)
Forskellige historier om slægten fortalt af dens forskellige medlemmer. Kan føre slægten tilbage til ca. 1450. Anetavle medfølger som løsblad. Register til udgivelserne 1- 10.
Oversigt over fødte – viede og døde.
O23
Slægten Seidelin i Nørrejylland
- En gren af Præsteslægten Sadolin -
Mogens Seidelin (1986)
Af de fire slægter Seidelin har den her behandlede slægt kun ført navnet Seidelin siden ca. 1810. Den har vist sig at være en gren af den gamle (”yngre”) præsteslægt Sadolin.
Navneregister og register over personer, der ikke er beslægtet med Seidelins i Nørrejylland.
O24
Slægten Ytzen  (Jude/Jützen)
P.K. Hofmannsen (1953)
Omkring år 1400 ejedes gården Langmose i Halk Sogn, Haderslev Herred formodentlig af Hinrich Jützen eller Hinrich Jude. Beskrevet til 7. slægtsled ved Peter Ingvart Ytzen og Anne Marie Ytzen, f. Johansen.
Sidste person er Kaj Erik Jensen, født i 1930 i Halk sogn.
O25
Slægts stamtavle 1640 – 1934
Dansk Slægtsforskning (1978)
Slægtstavle hvori indgår C. Richard Nielsen af Montgomery, Alabama, USA, hans aner fra ca. 1640 og efterslægt til omkring 1964.
Beskrivelse af de egne, hvor slægten har levet omkring Mariager fjord. Navneregister.
O26
Slægtshistorie i Sønderjylland
- en vejledning -
Hans H. Worsøe (1984)
Om Slægt og navn. De slægtshistoriske grundbegreber. Slægtshistorie i Sønderjylland. Kilder til persondata. Kilder til ejendomshistorie. Kildematerialer om enkelte befolkningsgrupper. Over grænserne.
Tillæg: Supplerende litteraturliste. Arkivadresser. Kirkebogskontorer syd for grænsen. Ordliste. Fortegnelse over illustrationer. Sagregister.
Kort: Sønderjyllands amtskommune 1970. Sønderjyllands opdeling efter 1581. Provstier i Sydslesvig.
Teksthæfte bagerst i bogen medfølger.
O27
Slægtstavlesamling 1931
Dansk Personalhistorisk Bureau (1931)
Omfatter 300 kortfattede slægtsbiografier over nulevende (1931) kendte personers fædreneslægt i ret linje. Alfabetisk ordnet og fra hele landet.
Slægtsbøger -
Slægtshistorie    Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine.
- Fjerde tillæg ved Henning Jensen -
Slægten Olivarius (1983)
Fra familielegatet oprettede fundats påhviler det bestyrelsen hvert 20. år at tilvejebringe et tillæg. Dette tillæg begynder ved 7. generation (ca. 1856) til 5. gren. Slutter med 10. generation, 5. gren år 1981.
Personnavneregister.
O28
Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine.
- Fjerde tillæg ved Henning Jensen -
Slægten Olivarius (1983)
Fra familielegatet oprettede fundats påhviler det bestyrelsen hvert 20. år at tilvejebringe et tillæg. Dette tillæg begynder ved 7. generation (ca. 1856) til 5. gren. Slutter med 10. generation, 5. gren år 1981.
Personnavneregister.
O29
Svensk slægtskalender
Landsarkivet i Göteborg
Svensk Slägtkalender och Svenska Ättartal
Årg. 1 – 14; 1885 – 1908.
Personregister.
O30
”Thi kjendes for ret”
- Spillet om en selvejergård 1817-1827 -
Erik Guldager (2000)
Lille Borupgård i Kattrup Sogn er for længst forsvundet, men ikke desto mindre, er det denne gård og menneskene, der var knyttet til den, det handler om. Bortset fra en ”sviptur” tilbage til midten af 1600-tallet, er hovedsigtet, et forsøg på at skildre forudsætningerne for selvejerbonden Peder Mønster Guldager og hans families tilværelse på gården i årene efter 1800 og som samtidig giver et lille indtryk af den danske bondestands livsvilkår i en national omstillingstid.O31
Til mine børn om eders moder
- 1. del -
Peter Filtenborg (1975)
Fra russisk adel til præstekone i Sønderjylland. Slægtshistorie om Ruth Linda Filtenborg, f. von Sicard, født den 28. maj 1896 i Tbilisi i Georgien.O32
LedigLedigO33
Bente Lyngdahls faders aner omkring Kolding, Vejle og Fredericia
Bente Lyngdahl (1993)
Spørgsmål til foreningen om sin faders aner omkring Kolding, Vejle og Fredericia med håndskrevne anetavler omkring byerne:
Seest, Vamdrup, Stepping-Ødis, Vejstrup, Tyrstrup, Hjarup, Harte, Højen, Pjedsted, Eltang, Lejrskov, Verst og Egtved.
O34
Årupgård i Skodborg, 1778-1978
Ingrid Bruun, Kolding (1978)
Om slægten Matthias Christiansen (f. 1726) og hans efterslægt.O35
Anders Jensen Lærke 1845-1929
- gårdmand og handelsmand på Holstebroegnen –
Inger Lærke Christensen
Efterladte notater om oldefaderen, der var så fremsynet, at han bevarede en del papirer, der vedrørte de ting, han havde foretaget sig. Desuden har han i perioder ført regnskabsbog, hvor der på første side står: ”Tænk på dine efterkommere”.O36
Velfærdets Familiebilleder.
- Familiehistorie om Helga og Kaj Lehmann -
Berlinske Tidende maj 1995
Bilag til: ”Brug af billeder i slægtsforskningen” v/cand.mag. Hasse Neerbek den 9. november 1998.
Artikel om en familiehistorie, som er samfundets velfærdshistorie gennem et århundrede fra 1895 til 1995.
O37