Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori N: Personregistre til kilder
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Dødsfald i Danmark Bd. I. A-H,  1761-1890
V. Richter (1901/1976)

Materialet er hentet fra samtlige større aviser i det pågældende tidsrum og af dem udvælge og afskrive de dødsannoncer, der kunne antages at have personalhistorisk interesse.
N01
Dødsfald i Danmark Bd II. I - Ø, 1761-1890
V. Richter (1905)

Materialet er hentet fra samtlige større aviser i det pågældende tidsrum og af dem udvælge og afskrive de dødsannoncer, der kunne antages at have personalhistorisk interesse.N02
Dødsfald i Danmark Bd. III
1791-1890 - Kvinderne og andre skjulte navne.
V. Richter (1993)
Rummer ca. 26.000 skjulte navne, som ikke uden videre kan slås op i Bd. I og II.
Ca. ¾ af kvinderne, som ikke kan findes i Bd. I og II med mindre, at man på forhånd ved, hvem evt. er blevet gift eller gengift.
I dette bind er ca. ¾ af kvinderne opført under deres pige- eller døbenavn.
N03
Dødsfald i Danmark 1968
Niels Friis (1970)
Alfabetisk navneliste (efternavne) over dødsfald i året 1968.N04
Dødsfald i Danmark 1969
Niels Friis (1970)
Alfabetisk navneliste (efternavne) over dødsfald i året 1969.N05
Dødsfald i Danmark 1970
Niels Friis (1971)
Alfabetisk navneliste (efternavne) over dødsfald i året 1970.N06
Dødsfald i Danmark 1971
Niels Friis (1972)
Alfabetisk navneliste (efternavne) over dødsfald i året 1971.N07
Dødsfald i Danmark 1972
Benedikte Friis (1974)
Alfabetisk navneliste (efternavne) over dødsfald i året 1972 med tilføjelser til dødsfald i året 1970.N08
Kolding Rytterdistrikts skifteprotokoller 1687 til 16.06.1742.
Ingrid Bruun (1979)

Indeholder alle personnavne som forældre, børn og formyndere, endvidere dato og sidetal samt angivet hartkorn.
Sammenhøres med N12.
N09
Navne og sagsregistre til generalstaben
- Den dansk-tyske krig i årene 1848-50 -
P.I. Liebe & E. Borgstrøm (1978)

I årene 1867-1887 udarbejdedes et værk på 12 bind om krigen 1848-50, baseret på officielle dokumenter og aktstykker. Hvert bind har en udførlig indholdsfortegnelse, men i den danske udgave mangler der et navne- og sagsregister. Omfatter samtlige i det danske generalstabsværk nævnte personer, troppestyrker og orlogsfortøjer for begge de krigsførende parter samt for det svensk-norske ekspeditionskorps.N10
Navneregistre til kronens skøder 1535-1765
Dansk Historisk Håndbogsforlag (1978)

Bd. 1: Årene 1535-1648
Bd. 2: Årene 1648-1688
Bd. 3: Årene 1689-1719
Bd. 4: Årene 1720-1730 og
Bd. 5: Årene 1731-1765
N11
Personalet i Post- og Telegrafvæsenet, den 1. juni 1930
Post- og Telegrafvæsenet
LønningsklasserN18
Personalet i Post- og Telegrafvæsenet, den 1. oktober 1975
Post- og Telegrafvæsenet
Oversigt over ansatteN19
Personregister til Jydske Rytterdistrikts skifteprotokoller fra 22.06.1742 til 19.06.1753.
Ingrid Bruun (1982)

Indeholder alle personnavne på forældre, børn og formyndere, sidetal, data, hartkorn og gårdnumre. Sidste blade med sogneinddeling.
Sammenhøres med N09.
N12
Kraks Blå Bog
- Register 1910-1988 -
Kraks (1989)

Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988.N13
Slesvigske studenter 1517 – 1864
(Bd. I: 1517-1740)
Thomas Otto Achelis (1965)

Personregistret omhandler alle studenter, der er født i hertugdømmer Schleswig og har studeret mellem 1517 og 1864. Samt alle studenter fra dette tidsrum, som har betegnet sig som schleswiger uden at være født i hertugdømmet Schleswig; dertil hører danskere fra de kongerigske enklaver. Desuden alle studenter, som er født uden for hertugdømmet Schleswig, men har besøgt en af hertugdømmets Latinskoler eller på anden måde har fået deres uddannelse inden for hertugdømmet; på grund af den fælles skolegang eller opdragelse i landet har de krav på at blive optaget i matriklen.
Desuden alle ”Holsati” (Holstenere), om hvilke det ikke har været muligt at bevise, at de er født i Holsten.
N14
Slesvigske studenter 1517 - 1864
(Bd. II: 1741-1864)
Thomas Otto Achelis (1965)

Personregistret omhandler alle studenter, der er født i hertugdømmer Schleswig og har studeret mellem 1517 og 1864. Samt alle studenter fra dette tidsrum, som har betegnet sig som schleswiger uden at være født i hertugdømmet Schleswig; dertil hører danskere fra de kongerigske enklaver. Desuden alle studenter, som er født uden for hertugdømmet Schleswig, men har besøgt en af hertugdømmets Latinskoler eller på anden måde har fået deres uddannelse inden for hertugdømmet; på grund af den fælles skolegang eller opdragelse i landet har de krav på at blive optaget i matriklen.
Desuden alle ”Holsati” (Holstenere), om hvilke det ikke har været muligt at bevise, at de er født i Holsten.
N15
Slesvigske studenter 1517 - 1864 (Bd. III )
Thomas Otto Achelis (1965)

Person- og geografisk register til bd. I og II
(N14 og N15)
N16
Danmarks Riges Adel – dens tilgang og afgang 1536–1935.
- Et studie i Dansk Adelshistorie -
Albert Fabritius (1946)
Afhandling ved det Filosofiske Fakultet 1946.N17