Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori L: Opslagsbøger
Titel & ForfatterIndholdPlacering
555 Danske Selvbiografier og Erindringer
Harald Ilsøe (1987)
En kronologisk fører med referater til trykte selvbiografier forfattet af personer født før 1790.
L01
Arkivet ved Danske Centralbibliotek for Sydslesvig
- En oversigt -
Lars N. Henningsen (1999)
Opslagsbogen indeholder følgende henvisninger: Personarkiver. Foreningsarkiver. Kirkearkiver. Institutionsarkiver. Erhvervsarkiver. Stedregister samt Sagregister og Erhvervsregister.L02
Danks kulturhistorisk Opslagsværk I og II
Erik Alstrup og Poul Erik Olsen
Opslagsværk om alt fra Adel, Brændevin, Folketro, Hoveri, Husflidsbevægelsen, Lærlinge, Patronatsret, Skoler, Utøj, Veje og ØlL16
Danske Landmænd og deres indsats
- Vejle Amt 1-
Landbrugsministeriet (1944)
Mindeværk: En oversigt over danske bønders virke med personbeskrivelser efter Herreder og sogn.L03
Danske Landmænd og deres Indsats
- Vejle Amt 2 -
Landbrugsministeriet (1945)
Mindeværk: En oversigt over danske bønders virke med personbeskrivelser efter Herreder og sogn.L04
Den civile Centraladministration Embedsetat 1660-1848
G.N. Kringelbach (1977)
Et udtømmende register over alle de mænd, som i enevældens tid har haft en mere eller mindre fremtrædende og selvstændig del i den civile Centraladministration.L05
Det blev i familien
Steffen Hove (2000)
Ægteskabsdispensationer: En registrering af kongelige bevillinger til ægteskab i forbundne led i Fyns stift 1569-1814.L06
Helsingørs udenlandske borgere og indbyggere ca. 1550-1600
Allan Tønnesen (1985)
I 1500-tallet kunne man i de fleste større byer møde betydelige grupper af indvandrere: tyske hansekøbmænd, skotske håndværkere og kræmmere samt religiøse flygtninge fra Nederlandene. Forfatteren har fra arkiverne fremdraget en mængde hidtil ukendt materiale og har bl.a. bearbejdet de forskellige indvandregruppers økonomiske og sociale forhold.L07
Kongelig Dansk Hof- og statskalender 1977Statshåndbog for kongeriget Danmark for året 1977.L08
Kongelig Hof- og Stadskalender 1959Statshåndbog for kongeriget Danmark for året 1959.L09
Kongelig Hof- og Stadskalender 1961Statshåndbog for kongeriget Danmark for året 1961.L10
Ludvig Meyers Fremmedordbog
F.C.B. Dahl m.fl. (1898-1902)
Fyldig fremmedordbog på dansk med gotisk skrift.L11
Rod i Odense
- Odenseanernes aner -
Slægtshistorisk Forening Odense (1996)
40 anetavler fremlagt ved Odense bys 1000 års jubilæum 1988 ud fra 2 spørgsmål:
Hvilke nuværende indbyggere kan fremlægge den længste anetavle med forfædre, der konstant har været bosiddende i Odense?
Hvilke nuværende indbyggere kan påvise at have aner længst tilbage?
Lister over litteratur & forkortelser. Navneregister og stedregister.
L12
Slægtsforskerens opslagsbog
Knud Rygaard (1990)
Forklaringer og omskrivning til nutidsdansk af en væsentlig del af de ord, udtryk og begreber fra ældre dansk sprogbrug.
Oversigt over årstal med dertil knyttede begivenheder. Årstallene er udvalgt for perioden 1650 til 1930 samt alfabetisk stikordsliste.
L13
Trap Danmark 5. udgave
- Stedregister, Bind XI -
J.P. Trap (1968)
Stedregistret henvisninger er rettet mod 5. udgaves Amtsbind 1 – 26.L14
Vejle amt
Trap Danmark
Sognebeskrivelser i Vejle amtL15