Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori K: Kulturhistorie - skikke
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Agerdyrkning i Danmark
- Nørrejylland Bd. 1 -

G. Begtrup (1977)
Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Nørrejylland 1 angående: Forerindring med herreds og købstadsregister med henvisning til gamle de gamle amter og det amt, hvor de nu ligger. Kapitler om: Ribe amt, Vejle amt, Aarhus amt, Samsøe samt Anhang.
K01
Agerdyrkning i Danmark
- Nørrejylland Bd. 2 -

G. Begtrup (1978)
Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Nørrejylland 2 angående: Randers amt, Aalborg amt og Hjøring amt.K02
Agerdyrkning i Danmark
- Nørrejylland Bd. 3 -

G. Begtrup (1978)
Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Nørrejylland 3 angående: Ringkøbing amt, Thisted amt og Viborg amt. Navneregister.K03
Agerdyrkning i Danmark
- Sjælland, Møen Bd. 1 -

G. Begtrup (1978)
Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Danmark angående: Statistisk- økonomisk udsigt over Sjælland. Landets klima. Jordbundens beskaffenhed. De virkende årsager til agerdyrkningen. Hovedgårde. Fæstegårde. Arvefæstegårde. Selvejergårde. Husmændslodder. Købstadsjorde. Gejstlighedens fri jorder. Forpagtninger. Udskiftning og udflytning. Indhegning samt Folkeløn, Dagleje og Folkeføde.K04
Agerdyrkning i Danmark
- Sjælland og Møen Bd. 2 -

G. Begtrup 1978)
Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Danmark angående: Våningshuse og udhuse på landet. Agerdyrkningsredskaber. Jordens forarbejdelse til sæd. Om agerjordens inddeling. Kornarternes og bælgfrugternes dyrkning. Dyrkningsmåden af handelsplanterne. Om foderrødder. Om enge og høhøsten. Rødkløver. Om tørvemoser. Overdreve, lyngheder og udyrket land. Frugt- og køkkenhaver. Om skovene. Om husdyrene. Om skadeligt utøj og ukrudt. Særegne industrigrene i bondestanden.K05
Agerdyrkning i Danmark
- Fyn, Langeland, Ærø, Lolland F. Bd. 1 -

G. Begtrup (1978)
Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Danmark angående:  Statistisk-økonomisk udsigt over Fyn og Langeland. Købstæderne i Fyn. Vends Herred. Båg Herred. Stauby Herred. Skam Herred. Lunde Herred. Odense Herred. Aasum Herred. Bierge Herred. Vindinge Herred. Gudme Herred. Sallinge Herred. Sunds Herred. Øerne Thorsenge og Strynø. Ærø. Langeland.K06
Agerdyrkning i Danmark
- Fyn, Langeland, Ærø, Lolland F. Bd. 2 -

G. Begtrup
Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Lolland og Falster angående: Statistisk-økonomisk udsigt over Lolland. Købstæderne i Lolland. Lollands jordbrug. Falster. Falsters jordbrug. Anhang til Falster. Anhang til Fyen og Langeland.K07
Den danske Andelsbevægelse, 4. udgave
A. Axelsen Dreyer m.fl. (1939)
Andelsidens tilblivelse og indhold. Dansk Andelsbevægelse. Brugsforeningerne. Landbrugets Andelsbevægelse. Forskellige indkøbs- og produktionsforeninger. Andre Andelsforetagender. Andelsudvalget og de Samvirkende Andelsselskaber.
Dyrenes Kooperation. Den Internationale Andelsbevægelse.
K08
Den værste straf?
Jens B. Skriver
Hoveri i praksisK11
Milevognen og andre opmålingssystemer
- En kulturhistorisk skitse -

Erling Pade (1976)
Bogen følger dette særprægede instrument og fortælle om de mænd, der anvendte det og om disse mekanikus, der til stadighed forbedrede det og skabte nye varianter.
Behovet for opmåling og kartografi blev større og større efterhånden som udforskningen af vor klode skred frem, og samtidig skærpedes kravene til kartografernes værktøj. Bogen fortæller om alle disse instrumenter og personerne bag.
Litteraturliste og register.
K09
Skolemester og hører
Carl E. Jørgensen
Latinskolen fra 1536 til 1800K14
Spind og Bind
- Bindehosens - bindestuens og hosekræmmerens saga -

H.P. Hansen (1947)
Indeholder: Om fårehold, handel med uld, forarbejdning folk og bindestuer m.m. 19 biografier om uldfolk og om danske uldhandlere i Norge.
Kilder og henvisninger. Dialektord og per-sonregister.
K10
Uægte børn og ugifte forældre - udstødte eller integrerede
Asbjørn R. Thomsen
Illegimiteten, sociale årsager og konsekvenser i 3 jyske landsogne 1750-1830K12
Vinterskoleliv i Vestjylland
Søren Noe-Nygård
Skoleskikke og -traditioner, 1921K13