Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori J: Kildevejledning
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen indtil 2007
Gerret Liebing Schlaber
Alfabetisk stednavnoversigt over administrativt tilhørsforhold.
J01
Af yderste vigtighed for det hele bogersamfunds tryghed
Kilder til Dansk Historie
Madicinal-og sundhedshistoriske emner med citateksempler fra lægernes indsendte medicinalberetninger.J02
Efter bemyndigelse. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1920-1970
Kilder til dansk Forvaltningshistorie
Gennemgang af forvaltningskilder 1920-1970 med teksteksempler og arkivhenvisning.J06
Folk skriver til kongen
Kilder til Dansk Historie
Værk om en vigtig kilde: Supplikprotokoller. Ansøgninger fra hvem som helst om hvad som helst til Danske Kancelli i 1700-tallet.J03
Købstadstyrelsen i Danmark
P. Munch
Fra Kristian IV’s tid til det 18. aarhundredes midte (1619-1745)J11
Lensbesidderen som amtmand
Lotte Dombernowsky
Studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849J10
Nordatlanten og Troperne
Erik Nørr mf. (Red.)
Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland og TroperneJ08
Nørrejyske Skolehistorier
Landsarkivet for Nørrejylland 1999
Aage Bonde og Ole Degn
Registratur over skolearkivalier i bispe-, provste og præstearkiver.J09
På embedes vegne, bind II
Kilder til dansk Forvaltningshistorie
Gennemgang af forvaltningskilder 1750-1920 med teksteksempler og arkivhenvisning.J05
Slesvig, Preussen, Danmark. Kilder til Sdr. jysk forvaltningshistorie, bind IV
Kilder til Dansk Historie
Gennemgang af sønderjyske forvaltningskilder 1460-1920 med teksteksempler og arkivhenvisning.J07
Vor gunst tilforn, bind I
Kilder til dansk Forvaltningshistorie
Gennemgang af forvaltningskilder 1500-1750 med teksteksempler og arkivhenvisning.J04