Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori G: Fredericia
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Arbejdernes aktiebageri i Fredericia 1890-1930
Carl Honoré (1930)
Udgivet i forbindelse med bageriets 40 års jubilæum i 1930. Bageriets oprettelse. De første 10 år. Personalia. Fremgang. Udvik-lingen gennem de sidste 30 år. Billeder.G01
Brandbog for Trelde brandfogedkreds, Vejlby Sogn
(1910)

Ejer eller brugernavn på alle matrikler i sognet med seneste dato for visitering i 1910.
G02
Brandtaksationer m.m. Pjedsted sogn år 1800 til 1817
Ejer eller brugernavn på alle matrikler i sognet.G03
Det Kongelige Døvstumme-Institut i Fredericia
Festskrift ved Vilhelm Larsen
Historie og billeder om instituttetG23
Fredericia Håndværkerforening gennem 100 år
H.C.F. Hansen (1948)
Jubilæumsskrift om Fredericia Haandværkerforenings stiftelse i 1848 og om foreningens aktiviteter gennem de følgende 100 år.G04
Fredericiabogen
- Indhold og register fra 1996-2005 - (2005)

Kronologisk indholdsfortegnelse til Fredericiabogens årgang 1-10, 1996-2005.
Alfabetisk fortegnelse over Fredericiabogens forfattere, fotografer og tegnere.
Personnavneregister til årgang 1-10. Stednavne- og emneregister til årgang 1-10.
G05

Fredericiabogen 1998

Forskellige forfattere
Med ære og Værdighed. Borgmesterkæden i Fredericia. Byens huse og Fredericia-Fonden. Cohr – Familien bag virksomheden. Fra besættelsens hverdag. Provst Henrik Ludvigsen Pontoppidan. Carl Wille Johansen. ”Der skal tre til et Trelde-Par ..”. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet i 1997/98. Årets begi-venheder 1997/98 læst i Fredericia Dagblad.G06


Fredericiabogen 1999

Forskellige forfattere
Fredericia i oldtiden. En soldaterbog fra Fredericia 1849. Da der skulle hentes jordemoder i Middelfart. Guldsmed Holger Jensens barndom og ungdom i Fredericia. Da Fredericia hævdede sig som en førende jysk flyveby. ”Min røde kat blev til en muffe!”. De første tyrkiske arbejdere i Fredericia. Håndspillets rødder i Fredericia. Litteratur om Fredericia og Omegn 1998/99. Årets begivenheder i 1998/99 – læst i Fredericia Dagblad.G07
Fredericiabogen 2000
Forskellige forfattere
Når lokalhistorien bliver international. I fremmed land. Tyske flygtninge og soldater i Fredericia 1940-1948. Guldalderens Snoghøj og Hindsgavl. Da Fredericia tabte. Fredericias deltagelse i den østjyske jernbanekrig. Stationsforstander L. Chr. Larsen og kanonerne på Fredericia vold. Min barndoms by Fredericia og mine erindringer, 1. del. Barn i en avlsbrugergård. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet i 1999/2000. Årets begivenheder i 1999/2000 – læst i Fredericia Dagblad.G08
Fredericiabogen 2001
Forskellige forfattere
Defensionsanlæg ved Lillebælt under Englandskrigene 1801 og 1807-14. Bonde ude og hjemme i Kongsted. Min barndoms by Fredericia og mine erindringer, 2. del.
Barndommens land. Livet på Trelde Klint 1935-48. Foreningen Gothersgades Værn – et privat vagtværn i 1944. En lille beskrivelse af Stoustrup i Ullerup Sogn og de beboere, der levede dér for år tilbage. Venlighed er ikke svaghed – et portræt af J. B. Nielsen, borgmester i Fredericia 1982-1997. Atter rejst som… Restaurering af vestlængen på museumsgården Kringsminde. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet 2000/2001. Årets begivenheder 1999/2000 – læst i Fredericia Dagblad. Årets Frederik.
G09
Fredericiabogen 2004
Forskellige forfattere
Lillebæltsoverfarten i krigsårene 1810-1814. Fredericias anden synagoge. En soldatergrav på Fælleden. Fra Sachsen til Fredericia. Mordet på Pernille gav stof til en skillingsvise. Tandpine og fremsyn. ”I Krig jeg voldte Sømandens Død”. Erindringer om en Strib-piges skolegang i Fredericia 1932-1942. Begravede allierede flyvere på Christians Kirkegård i Fredericia. Finn Gerdes - forfatter fra Fredericia. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet i 2003/2004. Årets begivenheder i 2003/2004 – læst i Fredericia Dagblad. Årets Frederik/Frederikke 2004.G10
Fredericiabogen 2005
Forskellige forfattere
En digter på gennemrejse. H. C. Andersen i Fredericia. Uddrag af kaptajn Hieronymus Valerius Felix Hartmanns Erindringer.
Med fuld musik. Til bryllup på Spanggård i 1905. Fredericia Landboforening 1860-1991 – mellem bælt og fjord. En fortælling om ægteskab. Skilsmisse og en lykkelig genforening … Bredstrup og Pjedsted Sognes fællesskab gennem 80 år. En tømrer- og snedkerforretning i Fredericias bliver til. Fæstningsvolden – en herlig lejeplads. Postbudliv – ”i sne og slud skal posten ud”. Fredericia Teater fødte sangstjerne og skrev dansk tv-historie i 1961. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet i 2004-2005. Årets begivenheder i 2004-2005 – læst i Fredericia Dagblad. ”En mand med et veludviklet omsorgsgen” – Årets Frederik 2005.
G11
Fredericiabogen 2006
Forskellige forfattere
De hellige kar i Sct. Michaelis Kirke, Garnisonskirke i Fredericia. En skulptur i provinsen. Carl Albert Schultz – en blind kurvemager i Fredericia. Gammel Fredericia-slægt slog rødder i Amerika. Under juletræet – læreren Otto Kaaberbøl og hans forfatterskab. Fra bydreng til landmand. Nogle erindringer fra Fredericia i tiden 9. april 1940 til 5. maj 1945. Min barndom på Nordbanevej. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet i 2005-2006. Årets begivenheder i 2005-2006 – læst i Fredericia Dagblad. Årets Frederik 2006.G12
Fredericiabogen 2007
Forskellige forfattere
Da fjenden var landet - Sagn og beretninger fra 1600-tallets krige. Fredericia 1629-1909 – Bersoddee – Frederiksodde – Fredericia. Fide Constanter agendo: ”Altid at handle med tillid” – Valgsproget for Hans de Hoffman, Fredericias sidste præsident. Den tidligste industri i Fredericia. Den anden industrialiseringsbølge i Fredericia. Pjedsted Sogn. Nørremarksskolerne i Fredericia, 1. del. Fra sengehalm til springmadras, 1. del. Spangs Materialhandel i Fredericia. Mine oplevelser i Fredericia 1940-45. Ilulissat/Jacobshavn – Fredericia – Besøg af grønlandske skolebørn gennem 40 år. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet i 2006-2007. Årets begivenheder i 2006-2007 – læst i Fredericia Dagblad. Årets Frederik 2007: Torben Venndt.G13
Fredericiabogen 2008
Forskellige forfattere
Erritsø – en storgård med voldgrav fra den tidlige middelalder. Antonio Costa – et ægte drama. De levende fotografier – om stumfilm og gamle biografteatre i Fredericia. ”Dæ æ en kåån o æ Lildstrånd” – beretning og erindringer om Bøgeskov Strand og Høll. Fra sengehalm til springmadras, 2. del. Musiklivet i Fredericia i 1940’erne. En skriverkarl kom til byen. Drengetid i et pigekvarter. Grønlandseventyr på flybasen Sønder Strømfjord. Nørremarksskolerne i Fredericia, 2. del. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet i 2007-2008. Årets begivenheder i 2007-2008 – læst i Fredericia Dagblad. Årets Frederikke 2008: Frida Zederkof. Fredericia før og nu.G14
Fredericiabogen 2009
Forskellige forfattere
Fredericia-erindringer fra slutningen af 1800-tallet. Lauritz Larsen, en mormonpioner fra Fredericia. Prinsesse Dagmar og digtersmeden fra Trelde. Fra det Kongelige Døvstummeinstitut til Center for Høretab. På sommerlejr med DUI. Den dansk-argentinske park i Snoghøj. Motorløb i Snoghøj 1946-1956. Christianskirkens drengekor – sådan begyndte det! Erritsø kommunes sidste år som selvstændig Kommune. På konsulatets regning! Gadenavne på Ryes Kaserne. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet i 2008-2009. Krøniken 2008-2009 – læst i Fredericia Dagblad. Årets Frederik 2009. Fredericia før og nu.G15
Fredericiabogen 2010
Forskellige forfattere
MANGLERG16
Fredericiabogen 2011
Forskellige forfattere
Du skal selv spørge! Om møder med Arne Bødker (1911-99) i 100-året. Den oversøiske udvandring fra Fredericia 1852-1914. Frelsens Hær i Fredericia 1900-1930. Fra De Danske Våbenbrødre til De danske Forsvarsbrødre og 6. juli Komitéen. En gadedrengs erindringer – 2. del. Et tidsbillede fra Fredericia kommunale skolevæsen: Sv. A. Hedegaard. Erindringer fra barndommen på Indre Ringvej. ”Et dejligt og spændende job”- Jordemoder i Fredericia. Litteratur om Fredericia og Omegn udgivet i 2010-2011. Årets begivenheder i 2010-2011 – læst i Fredericia Dagblad. Årets Frederik 2011: Seniorsergent Bo Axel Lundgreen.G17
Kongens kolonister
- De fransk-reformerte i Frederi-cia -
Alfred Jeppesen (1982)

De reformertes historie før Fredericia-koloniens tid.
Fredericia-koloniens oprettelse ca. 1719-22 og dens videre udvikling til kolonien ophæves, men menigheden bevares ca. 1850-1980.
Person- og stedregistre.
G18
Mindesmærker i Fredericia
Henrik Nielund (1980)
Samtlige mindesmærker på kommunens område og billedværker af anden art samt mindetavler over personer, begivenheder o. a., enkelte indskrifter på bygninger.G19
Nye gadenumre i Fredericia Kjøbstad 1879
Forslag til supplering af gadenummereringen med anførsel af ny nummerering, ejernavn og matrikelnummer.G20
SkattebogenG21
Til rigernes forsvar, gavn og bedste. Fredericia garnisionsby i 300 år
Erik Housted (1979)
Kongens Jyske Fodregiment’s 300 års garnisonsjubilæum. Fredericia fæstnings bygningshistorie. Fredericias militære bygninger. Garnisonen. Livet i garnisonen. Fredericias krigshistorie.     G22