Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori F: Egnshistorie
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Alheden og dens colonier
Frederik Carl Carstens
Beskrivelse af forhold der mødte kartoffeltyskerne, da de kom til AlhedenF66
Almind sogn
Poul Lindholm
1927, sognets historie og kommune, kirke og skole, gamle slægter m.v.F72

Barn af Vendsyssel XII

Børge Adamsen m.fl.(1999)
Vendelboere fortæller erindringer fra deres barndom i Vendsyssel.
18 forfattere fortæller hver deres historie om familien og bostedet fra 1916 til efter 1952.
Mange fotos af personer og steder i Vendsyssel.
F01
Barn af Vendsyssel II
Forskellige forfattere (1977)
17 Vendelboere fortæller erindringer fra deres barndom i Vendsyssel.
Personbeskrivelse af forfatterne.
F02
Birketing i Gl. Københavns Amt 1521-1965
Axel Pedersen
Beskrivelser af birketing, birkefogeder, birkeskrivere, birkedommere, enevældens politiordning, kystpolitiet, biografier m.v.F74
Blade af vores sogns krønike - vor barndom, som vi husker den
Bent Bjerre Bach (2003)
En beskrivelse af folk , familier og bosteder i Sem sogn efter 1945.F03
Borris Hede.
Sigurd Rosendahl (1978)
For hundrede år siden var store dele af Jyllands centrale og vestlige egne dækket af vældige heder. I dag er Borris Hede vor største tilbageværende hedeflade.
Beretning om Borris Hede gennem de 4 årstider. Mange illustrationer.
F04
Byrådsbogen 1974–75
- Kolding Kommune -
Frovin Jørgensen (1976)
Studie i et tidsbillede. Stændernes udskud II.
En beretning fra begyndelsen af 1700-årene. Derefter uddrag af Kolding byråds forhandlingsprotokol i tidsrummet 1. april 1974 til 31. marts 1975.
F05
Bække sogn
John Kvist
1936, landbohistorie, kirke, kommunale forhold, foreninger m.v.F71
Bække Sogn Bd II
Vald. Andersen
SognebeskrivelseF65

Centralforeningen af sygekasser i Vejle Amt 1894 – 1944

Centralforeningens bestyrelse 1944
Lokale artikler og biografierF83
Danmarks kirker - Århus Amt.
Vibeke Michelsen og Kield De Fine Licht (1972)
Uddrag fra Nationalmuseets udgivelser nr. XVI, Århus Amt, 2. bind med beskrivelse af Århus Domkirkes inventar og gravminder.F06
Da kejseren kom til Hillerød
Lennart Weber
Historien om fotograf Carl Rathsach 1839-1911F85
Dansk stednavne leksikon
Jylland (Sydlige del), Fyn med omliggende øer
Bent Jørgensen (1983)
Alfabetisk ordnede navne på de fleste landsbyer samt på alle større byer, købstæder m.v. Endvidere på de fleste herregårde og slotte samt på større naturlokaliteter og farvande.F07
En malerisk Danmarksrejse
- O. J. Rawerts akvareller 1810-1850 -
Niels Peter Stilling(2005)
Ole Jørgen Rawert blev født i 1786 og døde i 1851.
Tidsbilleder fra hele Danmark med litteraturliste, personregister og stedregister.
Indeholder mange flotte akvareller.
F08
Erindringer fra havnen i Middelfart og de omliggende kyster, 2005
Ejnar Møller Jensen
Udgivet af Lillebælt Værftets VenneforeningF77
Et Herreds liv
- En mosaik over livet i Vends Herred -
Georg Hallum Lauridsen (1984)
Små mosaikker af en herredshistorie: Begynder med tiden omkring 1850, derefter omkring 1875, 1900, 1930 og 1950 med indhold af samfunds- og sogneliv samt familie- og arbejdsliv med fotos fra den aktuelle tidsperiode.F09
Fanger i Frøslevlejren 1944-45
Jørgen Mågård
Frøslevlejrens historieF80

Fra de 8 sogne – Lokalhistorisk Studie

Jens A. Petersen (1933)
Bidrag til Tyrstrup herreds historie.
Bringer en række enkeltheder om oldtidsminder, stednavne, adel, herregårde, kirker, præster, skolevæsenet, krige, gamle veje, dagligliv m.m. til vore dage. Rig indholdsfortegnelse bagerst i bogen.
F10
Fra egnens fortid
Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals kommune
Forskellige forfattere (1984)
6 fortællinger fra ca. 1720 og til vore dage i og omkring Hirtshals: Landevejs til Lilleheden. En retssag anno 170. ”Mosen” i Asdal sogn. Gården Nørre Skovsgaard i Asdal. Smed Soren fortæller. Skibsfolk i Lilleheden og deres skibe omkring 1870-1900.F11

Fra min Silkeborg-tid

Peder Herschend (1980)
Stiftamtmand Peder Herschends beretning fra og med november 1943 efter regeringens tilbagetræden og forhandlingspolitikkens endelige sammenbrud. Hermed indledtes den mest kritisk fase af den tyske besættelse af Danmark 1940-1945.F12
Fra spir til tårn - Grene kirke 100 år
Svend Nørlund
Beskrivelse af Grene kirke i anledning af kirkens 100 års jubilæum 1991F84
Fyn
Kristjan Bure
Turistforeningens årbog 1956F78
Gauerslund bd. 1
Spredte træk af sognets historie
Preben Mikkelsen
Beskrivelse af gårde og huse i Gauerslund Ejerlav, Brøndsted Ejerlav og Børkop Ejerlav.
Beskrivelser af ejere af gårde, huse og ejere gennem årene.
F60
Gauerslund bd. 2
Spredte træk af sognets historie
Preben Mikkelsen
Beskrivelse af Børkop Ejerlav, Andkær Ejerlav, Brejning Ejerlav og Sellerup Ejerlav
Beskrivelse af gårde, huse og ejere gennem årene.
F61
Genforeningsstenene i Sønderjylland, 2008
Ingolf Haase
Om genforeningen i 1920F81
Guldager gård
- Tre søskendeskæbner -
Peder Bukh (1978)
Slægtsroman, der bygger på historiske kendsgerninger skildrer søskendesammenhold og pietetsfølelse mod den fædrene arv.
Vi er i Sønderjylland i tiden efter 1864. En sygdom kaldet tæring hærgede voldsomt.
F13
Gårslevbogen
Spredte træk af sognets historie
Preben Mikkelsen
Aftægtskontrakter.
Beskrivelser af Gårslev, Hvibjerg - Høll, Nebbegård Hovedgård, Mørkholt og Rands.
F62
Have- og byggeforeninger
Randers Købstads Markjorder 1899–1940
Grete Jans Revsbech (1985)
Indtil midten af 1800-tallet havde Randers købstad ikke udviklet sig væsentlig med hensyn til areal og bebyggelse. I slutningen af århundredet og ind i det nye opstod helt nye kvarterer. Store dele af disse er i deres oprindelse have- og byggeforeninger, som er emnet for denne opgave.F57
Historiske huse i Dragør
Nationalmuseet (1978)
Oversigt over Dragør by med byplan, bolig og byggeskik i 4 afsnit: Dragør i Middelalderen. Dragør 1770-1830. Dragør 1830-1890. Bevaring af Dragør samt ordforklaring, jævnførings register og navneregister.F14
Hjallerup markeds historie
- gennem fem århundrede -
Elmer Dalsgaard (1974)
Et egnshistorisk billede af markedsbyen, hvis historie har rod i oldtiden.
Hjallerup marked har været afholdt siden 1744. Mange billeder i bogen.
F15
Horsens Erindringer (1875-1945)
Annette Hoff (2003)
Erindringer fra industriarbejdere og håndværkere, som beskriver levende hverdagslivet omkring århundredeskiftet.
Indeholder 10 familieerindringer fra Horsens by.
F16
Horsens Erindringer 2 (1865-1925)
Annette Hoff (2004)
Erindringer fra industriarbejdere og håndværkere, som beskriver levende hverdagslivet omkring århundredeskiftet.
Indeholder 9 familieerindringer fra Horsens by.
F17
Hovedgårdsregistrering i Fyns Amt - Ejby Kommune 1995 -    Følgende hovedgårde indgår: Holsegård, Kærsgård, Tybrind og Wedelsborg.F18


Huset i skoven

- et sjællandsk husmandshus og dets beboere gennem 300 år -
Bjarne Stoklund (1980)
Om godtfolk og deres huse inventar, redskaber og forskellige erhverv i Sydsjælland: Et hus fra Kalvehave. Skovbønder i Bårse herred. Christian den Femtes ryttere. Mikkel Rasmussens rytterhus. Gadehusmænd. Tjene bonden eller leve af sin økse. Ryttergodset sælges. Fæstere under Petersgård. Huset i 1790’erne. Reformer i Kalvehave. Den første selvejer. Aftægtsmanden og skrædderpigen. Huset i 1840’erne. Båndgøre og husflidsmand. Hjulmageren. Huset i 1880’erne. Landhåndværkeren i industrisamfundet. Minder om et hus. De lange linjer.F19
Hvejsel sogn, historie og topografi.
- Træk af historie og topografi -
Knud M. Hove (1949)
Jelling kommune, Norvang Herred, Vejle Amt. Grundig topografisk redegørelse om Hvejsel sogn med noter, kildeangivelse og henvisninger. Navne- og emneregister. Vignetter og kort samt stednavneregister.F20
Hærvejssognet Læborg
Vald. Andersen (1961)
Om sognets historie fra omkring 1770 og om naturforhold, oldtidsminder, natur- og stednavne. Stort afsnit med noter til stoffet samt et omfattende personregister og sag- og stedregister. Fotos over mange gårde i sognet.F21

Høgdal

- et historisk værksted om livet på landet i gamle dage -
Ulla Qvortrup
I 1976 blev Høgdals  jorde og bygninger overdraget Silkeborg Statsskovdistrikt. Stedet indeholder et historisk forsøgsværksted.
Hæftet indeholder en grundig indlevelse i: Håndværk og træ. Land- og havebrug. Husholdning. Lysestøbning. Plantefarvning og Uld. Alle med instruktive underpunkter.
F22
Høgdal
- Landbrug og skovbrug i Salten skov -
Margit Baad Pedersen (1981)
Undersøgelse og rapport om Høgdal i Salten skov, som indeholder følgende af Salten og Salten Skov og om personer omkring Høgdal m.m.F23
Høkere og købmænd i Harndrup 1856-1980
Inge Eriksen og Peder Oksbjerg (2007)
Fra Ejby Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og beskriver Harndrups sognehistorie.
Indeholder matr.nr. og fotos af de forskellige handelssteder i perioden.
F24
Jellings nyere historie
Jens Ove Ring (1974)
Fra bondeby til seminarieby, om Slesvigkrige og kongebesøg. Stationsby og mindeby samt om Danmarks dåbsattest, der var forsvundet i 500 år. Personskildringer og fotos.F25
Koldingbogen 1974, 4. årgang
Knud Smith
19 fortællinger om begivenheder i Kolding og koldingensere gennem et par århundrede.
Mange forretningsannoncer fra 1974.
F26
Koldingbogen 1977, 7. årgang
Inge Ladegaard
12 beretninger om Kolding, koldingensere og begivenheder fra dagliglivet nu og før.
Mange forretningsannoncer fra 1977.
F27
Kommunal forvaltning – Aarhus og Vejle Amter omk. 1928
Udg. Af Selskabet ”Vort Samfund”
Biografier fra amtsråd og kommunerF82
Kjøbenhavn Bd. I (1887)
Carl Bruun
Illustreret skildring af Københavns historie, mindesmærker og institutionerF67
Kjøbenhavn Bd. II (1890)
Carl Bruun
Illustreret skildring af Københavns historie, mindesmærker og institutionerF68
Kjøbenhavn Bd. III (1901)
Carl Bruun
Illustreret skildring af Københavns historie, mindesmærker og institutionerF69
Livet på Øerne
- Bornholmere og folk i Storstrømmen -
Erik Aalbæk Jensen (1981)
En rigt illustrerede bog om mennesker og livet på øerne Bornholm og i Storstrømmen: Østervej og Vesterled, Ertholmene, Bornholm, Møn, Nyord, Langø, Tærø, Bogø og Farø. Stedregister.F28
Livet på Øerne
- Kattegat -
Erik Aalbæk Jensen (1985)
En rigt illustrerede bog om mennesker og livet på øerne i Kattegat: Farvandet, Samsø, Tunø, Alrø, Vorsø, Hjarnø, Endelave, Hjelm, Anholt, Læsø, Hirsholmene, Sejerø, Nekselø, Orø, Eskilsø og Hesselø. Stedregister.F29
Livet på Øerne
- Langelændere og folk fra Svendborgsund -
Erik Aalbæk Jensen (1982)
En rigt illustrerede bog om mennesker og livet på øerne om Langelændere og folk fra Svendborgsund: Øhavet, Langeland, Tåsinge, Thurø, Strynø, Strynø Kalv og Birkholm. Stedregister.F30
Livet på Øerne
- Langs Jyllands vestkyst -
Erik Aalbæk Jensen (1987)
En rigt illustrerede bog om mennesker og livet langs Jyllands vestkyst: Havboer, Hindø (Stadil fjordene), Tipperne, Langli, Fanø, Mandø, Rømø og Jordsand. Stedregister.F31
Livet på Øerne
- Limfjorden -
Erik Aalbæk Jensen (1986)
En rigt illustrerede bog om mennesker og livet på øerne i Limfjorden: Langerak, Egholm, Gjøl, Øland, Fur, Livø, Vejlerne, Mors, Venø, Jegindø og Thyborøn. Stedregister.F32
Livet på Øerne
- Smålandshavet og Nakskov fjord -
Erik Aalbæk Jensen (1981)
En rigt illustrerede bog om mennesker og livet på øerne i Smålandshavet og Nakskov fjord: Nakskov fjord, Slotø, Enehøje, Vejlø, Femø, Fejø, Lindholm, Askø, Rågø og Vejrø. Stedregister.F33
Livet på Øerne
- Sund og Bælter -
Erik Aalbæk Jensen (1983)
En rigt illustrerede bog om mennesker og livet på øerne i sund og bælter: Als, Okseøerne, Barsø, Årø, Brandsø, Bågø, Torø, Illum, Vigø, Fænø, Æbelø, Romsø, Sprogø, Agersø, Omø og Saltholm. Stedregister.F34
Livet på Øerne
- Vestpå i det sydfynske øhav -
Erik Aalbæk Jensen (1982)
En rigt illustrerede bog om mennesker og livet på øerne vestpå i det sydfynske øhav: Gråspurvene, Ærø, Halmø, Drejø, Skarø, Hjortø, Bjørnø, Avernakø og Lyø. Stedregister.F35
Miraklet på Fyn. De Sidste Dages Hellige på Fyn og Langeland
Margit Egdal (2002)
Biografier af de første fynske mormoner. Mange af dem blev omvendt efter at have oplevet et mirakel. Kan man forklare de mirakler som fandt sted?F36

Molboer

Knud Tågholt (1972)
Molbohistorier: Beretningen om de vidtbekendte Molboer, deres vise gerninger og tapre bedrifter. Ældste udgaver fra ca. 1772.
Skæbnen har tildelt molboerne rollen som bærere af den danske version af de internationale vandrehistorier.
F37
Morfars by
Albert Dam (1956)
Forfatteren skildrer i en række episoder, skæbner og historier sin fødeegn Fruering sogn i Hjemslev herred i det gamle Skanderborg amt og dets folk for hundrede år siden.F38
Morsø altersølv
Morsø Folkeblad (1978)
En registrering af altersølvet i 34 kirker på Mors. Omfattende beretning med ord- og tegnforklaringer og flotte fotos. Skema over altersølv i Morsø’s kirker og mesterfortegnelse.F39
Moustgårdene i Gimsing og deres beboere.
- I tiden 1773–ca. 1830 -
Margrethe Hvidberg (1987)
Opgave ved Jysk åbent Universitet’s kursus i lokalhistorie.
Lokalhistorie fra Gimsing-egnen ved Struer om Moustgårdenes historie og beretning om livet og menneskene dér.
F59
Niels Brink og hans samtid
- Fur omkring 1800 -
Benny Brinch (1973)
En fortælling om Niels Brink, hvis liv i mange henseender formede sig ganske på samme måde som for så mange andre på Fur.
Navnet Niels Brink er kendt af de fleste furboere også nu til dags.
F40
Nordsjælland i gamle postkort
Steffen Linvald, Sven Nielsen (1979)
Postkort var tidligere den helt store mani op til første Verdenskrig. Hvert billede er ledsaget af en tekst om stedet eller området for det viste postkort.F41
Odense Bys Historie
C.T. Engelstoft (1978)
Affotograferet efter originaludgaven fra 1880 skrevet i gotisk skrift.
Rækker fra hedensk tid til ca. 1878.
Historisk gennemgang af vigtige hændelser i Odenses historie.
F42
Oplevelser ved grænsen
- i mindeåret og mærkeåret 1914 -
Fortalt af en grænsebo (1915)
En meget personlig bog om at være en grænsebo mod Tyskland i 1914. Om oplevelser, personer og tanker i et grænseområde i et år, hvor verdenskrigen brød ud.F43
Randers Amt
- Bidrag til kundskab om de danske provinsers nærværende tilstand i økonomisk henseende -
J.C. Hald (1827)
Reprografisk genudgivelse (1981)
Foranstaltet, efter Kongelig befaling, ved Landhusholdningsselskabet. Beskrivelsen omfatter alle delelementer omkring jord, dyrkning, husdyrhold, bygninger og tyendet i Randers Amt omkring 1827 - i Gotisk skrift.F44
Randers håndværkerlav 1.
Ole Warthoe-Hansen
Fra Lavenes opståen indtil deres ophævelse efter 1857.F63
Randers håndværkerlav 2.
Ole Warthoe-Hansen
Fra Lavenes opståen indtil deres ophævelse efter 1857.F64
Ribe Amt
- Bidrag til kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i økonomisk henseende –
C. Dalgas (1830)
Reprografisk genudgivelse (1972)
Foranstaltet, efter Kongelig befaling, ved Landhusholdningsselskabet. Beskrivelsen omfatter alle delelementer omkring jord, dyrkning, husdyrhold, bygninger og tyendet i Ribe Amt omkring 1830 - i Gotisk skrift.F45
Ribe amt 1975
Ribe amt   
festskrift til H.K. KristensenF79
Ringkjøbing Amt
- Bidrag til kundskab om de danske provinsers nærværende tilstand i økonomisk henseende -
J.C. Hald (1833)
Reprografisk genudgivelse (1985)
Beskrevet efter opfordring fra det Kongelige Landhusholdningsselskab. Beskrivelsen omfatter alle delelementer omkring jord, dyrkning, husdyrhold, bygninger og tyendet i Ringkøbing Amt omkring 1833 - i Gotisk skrift.F46
Sorøe Amt
- Bidrag til kundskab om de danske provinsers nærværende tilstand i økonomisk henseende -
P. Duus (1840)
Reprografisk genudgivelse (1988)
Beskrevet efter opfordring af det Kongelige Landhusholdningsselskab. Beskrivelsen omfatter alle delelementer omkring jord, dyrkning, husdyrhold, bygninger og tyendet i Sorø Amt omkring 1840 - i Gotisk skrift.F47
Svenska Bygder. Skåne I
Frosta Härad 1747
Gunnar Carlquist
Sognebeskrivelser forfattet af herredes præster i årene 1746-1747.F48
Træk af Gram sogns historie, 1966
H.P. Sørensen
Om slot, stednavne, landbrug, Fattigvæsen, skoler, kirkeliv m.v.F75

Træk fra Vejle bys historie

Vejle Amts Historiske Samfund (1977)
Jubilæumsskrift ved Vejle bys 650 års jubilæum indeholder 5 afhandlinger: Et sølvskjold med blå bølger. Om Vejle byvåben. Ældre kulturhistoriske bygninger i Vejle. Vejles privilegier og bystyrets udvikling op til købstadkommunalloven 1868. Træk af købstadsforvaltningen i Vejle på Christian IV’s tid. Vejles ældste veje.F49
Tørv fra Rækkebjergene
Ernst Madsen
ErindringerF70
Udskiftning i Horup (Hårup) 1786-1794.
- Egå og Todbjerg sogne, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt –
Opdelt i følgende punkter:
1. Store begivenheder – et kort afsnit om to store begivenheder ude i verden og         een hjemme.
2. Baggrund for udskiftningen.
3. Udskiftningen i Horup.
4. 1. åstedsmøde.
5. Utilfredse bønder.
6. 2. åstedsmøde.
7. Bøndernes nye arbejdssituation.
8. 3. åstedsmøde.
9. 4. åstedsmøde
10. Hvad blev resultatet?
F58
Veest Sogn – Den ældre gaardhistorie ved Henrik Larsen
John Kvist (1958)
Veerst sogn i Anst herred i Ribe amt.
Beskrivelse af egnen 1940erne med stednavne og landbohistorier. Kilder og henvisninger samt person-, sag- og stednavneregister.
F50
Vejle Amt
- Bidrag til kundskab om de danske provinsers nærværende tilstand i økonomisk henseende -
C. Dalgas (1826)
Reprografisk genudgivelse (1989)
Beskrevet efter opfordring fra det Kongelige Landhusholdningsselskab. Beskrivelsen omfatter alle delelementer omkring jord, dyrkning, husdyrhold, bygninger og tyendet i Vejle Amt omkring 1826 - i Gotisk skrift.F51
Vejle Amt
– En hjemstavnsbog -
Rasmus Mortensen m.fl. (1934)
Amtets område er vel stort, men amtsgrænserne er gamle, og gennem amtets historie føler amtets beboere sig knyttet sammen, og amtets historie rummer en stor del af Danmarks historie. Mange billeder fra tiden.F52
Vendsyssel nu og da 1984
Vendsyssel Historiske Museum
Forskellige forfattere
9 fortællinger fra jernalder til nutid i Vendsyssel om fund, oplevelser og samfundsforhold.F53
Vest i Jylland
Knud Bavngaard (1974)
En bog om vejr, hav, klitter, plantager marker, landskab og dyreliv gennem årstiderne krydset ned langs vestkysten i det stedse foranderlige.F54
Vi i Middelfart og vore rådhuse, 1968
Aage Petersen
Billeder med teksterF76
Viby sogns historie 1, udgivet 1942
August F. Schmidt
Om skolevæsnet, sogneråd, sognefogeder, kirke og præster, brandvæsen, fabriksvirksomheder, statistik o.s.v.F73
Vonge – en dejlig landsby på Jyllands højderyg
Kristian Kristensen (2000)
Vonge by i Øster Nykirke sogn, Nørvang herred i Vejle amt.
En beskrivelse af egnen, gårdene og livet i og omkring Vonge landsby fra 1600 årene til ca. år 2000.
F55
Aarhuus Amt
- Bidrag til kundskab om de danske provinsers nærværende tilstand i økonomisk henseende -
J.H. Bredsdorff (1827)
Beskrevet efter de til det Kongelige Landhusholdningsselskab indkomne beretninger og egne iagttagelser. Beskrivelsen omfatter alle delelementer omkring jord, dyrkning, husdyrhold, bygninger og tyendet i Århus Amt omkring 1827 - i Gotisk skrift.F56