Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori C: Dagligliv
Titel & ForfatterIndholdPlacering
Ansigter fra Heden
Tage Heft
Beskrivelser af livet på HedenC16
Bondebryllup
Annikki Kaivola-Bregenhøj
Ægteskabsindgåelsens historie, bryllupsskikkenes grundmønster. Om festen som udtryk for lokalt hierarki og fællesskab.
32 bryllupsoptegnelser fra ca. 1810 til ca. 1900 fra hele landet med billedmateriale.
C01
Bunden til jorden - stavnsbåndet i praksis 1733-1788
Birgit Løgstrup
Drengenes og karlenes liv på landet: Lovgivningen og godsejeren. Boede de samme sted i hele deres tilværelse? Hvilken påvirkning havde Stavnsbåndet på det daglige slid? m. m.C02
Byhyrder.
- Et stykke bondehistorie -
August F. Schmidt (1928)
Byhyrdens rolle og hverv, der i socialt henseende kunne sidestilles med bysmedens. Om løn og arbejdsforhold og biografiske oplysninger. Navne- og sagregister.C03

Dagligt liv i Norden i det 16de aarhundrede
Troels-Lund (1903)
Historieskrivning over tre århundrede om dagliglivet fra renæssancen.
1. bog: ”Land og Folk”
2. bog: ”Bønder- og Købstadboliger”
Henvisninger og anmærkninger.
C04
Dagligt liv i Norden i det 16de aarhundrede
Troels-Lund (1903)
Historieskrivning over tre århundrede om dagliglivet fra renæssancen.
3. bog: ”Boliger: Herregaarde og Slotte”
4. bog: ”Klædedragt”
Henvisninger og anmærkninger.
C05
Dagligt liv i Norden i det 16de aarhundrede
Troels-Lund (1903)
Historieskrivning over tre århundrede om dagliglivet fra renæssancen.
5. bog: ”Fødemidler”
6. bog: ”Hverdag og Fest”
Henvisninger og anmærkninger.
C06
Dagligt liv i Norden i det 16de aarhundrede
Troels-Lund (1903)
Historieskrivning over tre århundrede om dagliglivet fra renæssancen.
7. bog: ”Aarlige Fester”
8. bog: ”Fødsel og Daab”
Henvisninger og anmærkninger.
C07
Dagligt liv i Norden i det 16de aarhundrede
Troels-Lund (1903)
Historieskrivning over tre århundrede om dagliglivet fra renæssancen.
9. bog: ”Trolovelse”
10. bog: ”Forberedelse til Bryllup”
Henvisninger og anmærkninger.
C08
Dagligt liv i Norden i det 16de aarhundrede
Troels-Lund (1903)
Historieskrivning over tre århundrede om dagliglivet fra renæssancen.
11. bog: ”Bryllup”
12. bog: ”Ægteskab og Sædelighed”
Henvisninger og anmærkninger.
C09
Dagligt liv i Norden i det 16de aarhundrede
Troels-Lund (1903)
Historieskrivning over tre århundrede om dagliglivet fra renæssancen.
13. bog: ”Livsbelysning”
14. bog: ”Livsafslutning”
Henvisninger og anmærkninger.
C10
Dansk folkeliv skildret af kendte danske forfattere
Claus Brøndsted (1976)
Uddrag af kendte forfatteres fortællinger og romaner fra højtider, steder, i hjemmet, familien og arbejdspladsen m. m.C11
Danske sæder og skikke
- En undersøgelse af livet i en dansk købstad før og nu. Bind I
Tage Heft (1943)
Sæder og skikke i ”Middelby” i følgende afsnit: Byens forvandling. Hjemmets sprængning. Det ydre menneske. Bordets glæder og sorger. Hvad man drikker og ryger. Ved selskabelige lejligheder.C12
Danske sæder og skikke. En undersøgelse af livet i en dansk købstad før og nu. Bind II
Tage Heft (1943)
Sæder og skikke i ”Middelby” i følgende afsnit: Skiftende toner. Mekanik og mentalitet. Tro og overtro. Far, mor og barn. Fremtidens problemer. - Omfattende emneliste.C13
De svandt, de svandt 
Margrethe Spies (1980)
Fjerde bind i bogrækken ”Danske hjem i tyverne og trediverne”. Kendte personer skildrer deres barndomshjem og liv.C14
Drømmer jeg - eller er jeg vågen?
- Landboliv 1788-1988 -
Annette Hoff & Finn Tuxen-Petersen (1988)
Landbrugets udvikling gennem 200 år. Fra fæstebonde i landsbyen gennem andels- og højskolebonden til den moderne landmand med edb-styret fodringsanlæg.C15
En hjemstavnsbog 1934.
C16
Fattiggårdene på Fyn
- Om fattiggårdenes bygninger, klientel og levevilkår -
Johnny Wøllekær (1993)
Fattigplejen i landsognene blev 1860erne skelsættende. Overalt introduceredes såkaldte fattiggårde. Størst betydning fik den fattiggård, som i 1863 blev opført i Ringe sogn.C17
Folks tøj i og omkring Århus 1675-1850
Erna Lorenzen (1975)
Universitetsafhandling: Om datidens livsformer og påklædningsvaner ud fra skifteprotokoller i forskellige tidsperioder. Indeholder tavler med udførlige navne på dragtdele og personligt udstyr. Sags- og emne-register.C18
Fra gamle dage
H.P. Hansen (1977)
Fra en folkemindesamler, der har efterladt sig et velordnet materiale. Kapitlerne er: Folk bander. Slavekrigen 1848. Om renlighed i gamle dage. Af brændevinens saga og An Wåt’s saga samt med ordliste til ”Om renlighed i gamle dage”.C19
Fra min klunketid
- En hjemlig kavalkade –
Otto Rung (1985)
Erindringsbog om livet i et velstillet indrekøbenhavnsk overklassemiljø.
Et historisk genrebillede fra 1880erne og 1890ernes København. Illustreret med samtidige tegninger og fotos.
C20
Her kommer fra dybet den mørke armé
- Fra tyende til specialarbejder -
Ole Sohn (1995)
Hvordan tyendet blev en del af arbejderbevægelsen, og om arbejdet med at sikre dem samme sociale og retmæssige stilling som andre samfundsborgere.C21
Husker du vor skoletid?
- Klassebilleder i 100 år –
Jørgen Duus & Steffen Duus (2008)
Rummer et stykke kulturhistorie fra hele Danmark i årene 1880 til 1980 med skolenavn og årstal. I nogle tilfælde kendes navne på elever og lærere.C22
Industrien og dens pionérer i Danmark
H.M. Kisling (1978)
Danmarkshistorie af en historisk interesseret civilingeniør, der har gravet i fortiden for at se, hvordan industriudviklingen bredt formede sig fra ca. år 1600 i Danmark, da industrierne så småt begyndte at fortrænge de traditionelle håndværk.C23
Kampen om landboreformerne i Danmark i slutningen af 18 aarhundrede (1773-1791)
Edvard Holm (1974)
Stavnsbåndet fra 1733 blev gradvis ophævet i perioden 1788-1800. Baggrunden for ophævelsen var store spændinger i landbruget blandt andet mellem proprietærer og bønder. Samtidig indførtes nye landboreformer.
Bogen beskriver de heftige kampe for og imod landboreformerne i perioden 1773-1791.
C24
Landbohistoriske billeder.
Akvarelsamlingen på Tune Landboskole 1978
A.O. Rasmussen
Rasmus Christiansens kendte akvareller af bøndernes dagligliv.C31
Landsbyliv
Folkemundesamlingens kulturstudier, Bd. 4, 2004
Palle Ove Christiansen
5 vægtige afhandlinger om landbosamfundet fra 1700 tallet til i dag.C32
Leg og legetøj. Arv og Eje 1978
Forskellige forfattere.
Leg og legen samt dens vilkår i forskellige sociale miljøer ved århundredskiftet. Om dukker, dukkehuse og påklædningsdukker. Kommercielt legetøj og legetøj på museum.C25
Pengeskrinet
- En strandingshistorie fra Jyllands vestkyst -
J.J. Friis (1982).
Bygger på et sagn om en dramatisk strandingsforbrydelse i 1700-årene, som er knyttet til den virkelige og fremtrædende skudehandler Balzer-Nielsen fra Kjul ved Asdal i Vendsyssel.C26
Sultegrænsen
Peter Riismøller (1977)
Essays om menneskers liv i karrige kår. Beretningen om, hvordan jyder bar sig ad med at overleve ”de gode gamle dage”, da Danmark var et u-land.
- Med autentiske fotos fra tiden.
C27
Sådan var det
Olaf Ries
En fæstebondes dagbog 1788C33
”Ting og Sager”
- Den fynske landsby -
Elisabeth Andersen (1985)
Katalog med tegninger over inventaret i husene med udførlige forklaringer og anvendelsesbeskrivelser.C28
Tipoldefars Danmark
- 1855 -
Thorkild Behrens (1981)
Ludvig Joseph Flamand’s beskrivelse af sin samtid i Danmark udgivet i 24 hæfter, som her er samlet. Heri fortælles om de fleste af Danmarks byer (1855) og landskaber.C29
Ægteskab, sex og hor i historien
Forskellige forfattere (2002)
Et samlet et udvalg af seksualitetshistoriens forskellige forskningsmiljøer under en fælles optik. En kobling mellem statslig, gejstlig og privat regulering af seksualitet uden for det kristne og borgerlige ægteskab, med historien om de værdier, normer og moralkodeks samfundet giver som ramme for ægteskabet. – Fra middelalderen op til slutningen af det 20. århundrede.C30