Logo
Trekantområdets Slægtshistoriske Forening
Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links FotoalbumTil forsiden
Kategori B: Biografi - erindring
Titel & ForfatterIndholdPlacering

Admiralen

- Andreas de Richelieu, forretningsmand og politiker i Siam og Danmark -


Tage Kaarsted.(1991)

Medens etatsråd H. N. Andersen stadig huskes som ØK’s stifter og leder, er Andreas de Richelieu gledet i baggrunden. På baggrund af dagbøger og nyfundne breve fra N. H. Andersen skildres, hvorledes de to mænd opbyggede et netværk i Siam (Thailand). Omkring århundredskiftet omplantedes det til Danmark, hvor det fik afgørende betydning for dansk politik og erhvervsliv. Richlieu blev med baggrund i en reserveløjtnants uddannelse viceadmiral og marineminister i Siam. Hjemkommen til Danmark var han på et hængende hår blevet statsminister i 1909. Han var en ledende kraft i bl.a. Landmandsbanken, B&W og DFDS.
B01
C.F. Wegeners dagbøger 1
- 1851–1857 -
Hans Kargaard Thomsen (1995)

Gehejmearkivar Caspar Frederik Wegener (1802-93). Hans dagbogsnotater er bevaret komplet fra og med 1851 indtil hans død 1893. Udgivelsen er et bidrag til belysning af perioden 1851-64 set med en københavnsk embedsmands øjne.B02
C.F. Wegners dagbøger 2
- 1858-1864 -
Hans Kargaard Thomsen (1995)
Gehejmearkivar Caspar Frederik Wegener (1802-93). Hans dagbogsnotater er bevaret komplet fra og med 1851 indtil hans død 1893. Udgivelsen er et bidrag til belysning af perioden 1851-64 set med en københavnsk embedsmands øjne.B03
"Da frøken Jensen blev moderne", 2012
Helle Juhl
Kogebogsforfatteren "frøken Jensen"s liv og beskæftigelse som husbestyrerinde hos familien Melchior i København.B12
Daniel Krath
– en kartoffeltysker 1830-1915 -
Elsa Steen Sørensen (1982)
Siden Daniel Krath i 1870 overtog en kartoffeltyskergård i Firehuse, har hans mange efterkommere følt en meget tæt forbindelse til stedet. Det skyldes ikke mindst, at gården, der fik navnet ”Østergård” lige siden har været i Krath-slægtens eje.B04
Erindringer 1860-1904
- Gamle dage af Helene Beck -
B. og J. Møller-Holst (1993)
Helene Beck blev født den 8. oktober 1862 i Skive og døde i 1942 i København. Hun blev aldrig gift og levede en stilfærdig tilværelse tæt knyttet til sine forældre, søskende og i nær kontakt med talrige slægtninge. En lille beretning om en families liv i sorg og i glæde. Personregister.B05
Fra vogterdreng til førstelærer
- Erindringer -
Gunnar Madsen (1978)
En fortælling om drengen fra et Vestjysk hedesogn, der allerede som 9-årig måtte hjemmefra for at tjene en sommerløn, 20-25 kroner, og derfor aldrig oplevede en årsprøve hjemme i egen skole. Den skildrer, hvordan en ung mand uden forudsætninger og helt uden økonomiske muligheder opnår at få en seminarieuddannelse og blive lærer.B06
Jomfru Jensens erindringer 1977
Karoline Jensen
Karoline Jensen, født 1897 i Odsherred, var husjomfru på en proprietærgård, herskabshuse, i køkkenet på Amalienborg, køkkenchef på ambassaden i Washington m.v. Erindringerne blev bragt i flere radioudsendelser i DR i 1974.B13


Mellem herskab og bonde
- En godsforpagter på Boller i det 18’ århundrede -
Erik Guldager (1992)
Den 18. august 1785 blev der på Boller ved Horsens, underskrevet en forpagtningskontrakt mellem godsets ejer, Erhardt Wedel Frijs og den kommende forpagter , Frederik Ludvig Christian Wielandt.
Slutningen af det 18’ århundrede var en brydningstid i samfundet, og ikke mindst på landbrugsområdet var nye tider på vej. Forpagtningskontrakten kom til at virke i en overgangsperiode mellem det gamle samfundssystem, som stavnsbånd og fæstebondens hoveri – og så de nye tider.
B07
Mikkel Almstok
- Mordet i Ravning 1872 -
Egon Vestergaard (1989)
Gennemgang af en retssag til domfældelse ved Højesteret hentet fra en konkret mordsag i Ravning by via kirkebog og andre arkivalier, der indeholdt mere end 130 sider retsdokumenter.B08

Mølledrift og Menneskeliv
- En slægt på Bygholm Mølle i det 18. århundrede -
Erik Guldager (1991)
Den 11. november 1811 døde Bygholm mølles fæster gennem en menneskealder, Peter Guldager. Slægten havde virket på Bygholm og Bygholm mølle siden 1700 tallets midte. Det er om denne slægt, Peder Guldager og hans families virksomhed og deres personlige forhold, denne bog handler. Ligeledes om Bygholm mølles ældste historie.B09
Rathge Lorentsen slægtsbeskrivelse
C.E. Gjesager (1981)
Bogen en kun en del af en påtænkt slægtsbeskrivelse. Den første indehaver af fornavnet er død før 1581, og den sidst kendte er født i 1859. Indeholder omfattende slægtstavler og skifter.(192 sider).B10
Årupsgård i Skodborg 1778–1978
Ingrid Bruun (1978)
Om Mathias Christiansen og hustru Anne Cathrine Jeppes fra ca. 1724 og deres efterslægt. Beskrivelse af Aarupgård, som blev indviet i april 1778. Ane- og efterslægtstavle.B11