Logo

Trekantområdets Slægtshistoriske Forening

Foreningen Hvem forsker hvad Bogreolen Links Fotoalbum
Til forsiden
Kollage
Jens og Lucie med familie
Postvogn
Soldat i Slagelse
familie ved bord
Sæsonprogram 2017-2018
*)  i samarbejde med Lillebælt Folkeuniversitet.
Lørdag den
2. september 2017
Sensommerudflugt til Johannes Larsen-museet i Kerteminde samt Ulriksholm Slot i Kølstrup.
Vi kører fra "Lokomotivet" ved Banegården kl. 10.00 med opsamling ved Lillebæltshallen i Middelfart kl. 10.15.  Hjemkomst ca. kl. 18. Alle er vekomne.
Se flyer her.
Deltagerpris 250 kr. pr. pers. 
Tilmelding senest den 4. august til Hanne Olsen, hannejonolsen@gmail.com
Mandag den
11. september 2017
Kathrine Tobiasen, bibliotekar, forfatter, Dis-bestyrelsesmedlem, Randers *)
Om at skrive slægtsbøger
Skal man skrive en slægtsbog? JA - tænk på, at resultatet af vores ihærdige søgen kommer til at ligge dødt hen, hvis vi ikke formidler det. Så i aften får vi præsenteret en opskrift på, hvad vi skal have tænkt igennem og en række muligheder for at få et godt, præsentabelt resultat.
Mandag den
9. oktober 2017
Karsten Merrald Sørensen, ph.d., arkivleder, Fredericia
Til evig ihukommelse
Foredraget undersøger det sociale liv i danske købstadskirker i 1600- og 1700-tallet med særlig fokus på, hvordan man blandt andet profilerede sig selv inde i kirkerne. Det vil sige, hvordan man gennem gaver satte "evige" minder over sig selv og sin familie på epitafier, kalke, lysestager osv. Dette er så samtidig en undersøgelse af, hvordan der var forskel på denne praksis i de forskellige byer, Fredericia, Kolding, Vejle og Horsens i 1600- og 1700-tallet.
Onsdag den
25. oktober 2017
Slægtstemaaften v/Formanden
Hvor lidt kan man begynde med?
Slægtsforskning for begyndere og "lidt øvede".
Mandag den
13. november 2017
Bettina Buhl, museumsinspektør, Det grønne museum, Auning *)
Hvad spiste vores forfædre?
Måltidets kulturhistorie i Danmark - råvarerne, tilberedningen og serveringen gennem tiderne. Vi skal i køkkenet, i haven, og på marken og selvfølgelig skal vi have et spændende kig på de ældste danske kogebøger.
Onsdag den
15. november 2017
Slægtstemaaften v/Bestyrelsen
Hjælp til egen slægtsforskning
Er der særlige kilder, som ønskes afprøvet? - samt gotisk skriftlæsning.
Mandag den
11. december 2017
Torben Albret Kristensen, cand.mag *)
Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger
Med udgangspunkt i slægtsskabsforhold på Strynø 1688-1801, hvor kirkebogen først er bevaret fra 1776, præsenteres vi for kildegrupper som tingbøger, skøde- og pantebøger, jordebøger, fæste- og skifteprotokoller, matrikler m.m.
Mandag den
8. januar 2018
Ove Madsen, forfatter, Outrup
Fra arkivstudier til bogmanuskript
Med udgangspunkt i bogen "Det vil vi" om tiden 1866-1891 fortælles om periodens mange "bevægelser" og om en ildsjæl, præstekonen Line Luplau som satte mange aktiviteter i gang for at lindre social nød. Vi får også kvalificerede bud på, hvordan tørre data fra arkiv studier kan gøres interessante og læseværdige.
Onsdag den
24. januar 2018
Slægtstemaaften v/Bestyrelsen
Slægtsforskning "uden kirkebøger og FT?" - det må vi prøve af i praksis. Opfølgning på foredraget 11. december - samt gotisk skriftlæsning.
Mandag den
12. februar 2018
Slægtstemaaften v/ Bestyrelsen og medlemmerne
Spørgekassen og slægtsfortællinger
Vi åbner spørgekassen og svarer på dens indhold af spørgsmål. Desuden får de medlemmer ordet, som har en lille fortælling om et medbragt "slægtsklenodie".
Mandag den
12. marts 2018
Generalforsamling v/ Bestyrelsen og medlemmerne
Bagefter ser vi nok "en interessant film" eller hører et interessant indlæg.
Onsdag den
21. marts 2018
Slægtstemaaften v/Jonna m.fl.
Præsentation og afprøvning af diverse nye links - samt gotisk skriftlæsning.
Mandag den
9. april 2018
Erik Kann, kommunikationskonsulent, Rigshospitalet, København *)
"Ingen Haandverksmand maa boe paa Landsbyen", eller noget om landhåndværkere frem til ca. 1900.
Håndværk er ganske vist traditionelt set et byerhverv, men der har jo ikke desto mindre altid været behov for at udføre håndværksmæssige opgaver på landet.
Foredraget belyser mulighederne for at finde oplysninger om de af dine forfædre, som har udført håndværksmæssige opgaver på landet. Lovgivningens krav om bevilling til flere landhåndværk, giver dig et helt unikt afsæt for at komme på sporet af en masse spændende oplysninger, og godsregnskabernes ofte omfattende bilagsmaterialer gør det muligt at komme helt tæt på landhåndværkerens dagligdag,
Gennemgangen illustreres af en masse praktiske eksempler, der giver dig levende indblik i de muligheder, der ligger og venter dig i arkivernes pakker og protokoller.

Sidste nyt

Læs om foreningens aktiviteter her

Hav tålmodighed med hjemmesiden.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre, det I ser.

Uundværlige links
Hjælp til Daisy klik her
En driftsikker vej til arkivalieronlines kirkebøger, når ao er nede (En ao-genvej): ao.salldata.dk

Der er tilføjet et referat (Ny)
"Ingen Haandværksmand maa boe paa Landsbyen", se her

Der er tilføjet et link
(Ny)
"Lokalhistoriske bøger, historiske bøger, slægtsbøger mm, som pdf-filer" se her

Der er tilføjet et link
(Ny)
"Hirsch' kartotek over danske og norske officerer 1648-1814" se her

Der er tilføjet et referat 
"Præsentation og afprøvning af nye links", se her

Bogreolen
er udvidet med Jørgen Greens "Slægtsforskning for begyndere" (står på P25) 

Der er tilføjet et referat 

"Generalforsamlingen", se her

Der er tilføjet et referat

"Spørgekassen og slægtsfortællinger, se her

Der er tilføjet et link

"Søg efter din slægt på tværs af flere kilder", se her

Der er tilføjet et referat 
"Slægtsforskning uden kirkebøger og FT" (opfølgning), se her

Der er tilføjet et referat 
"Fra arkivstudier til bogmanuskript", se her

Der er tilføjet et referat 
"Slægtsforskning uden kirkebøger", se her

Der er tilføjet et referat 

"Hjælp til egen slægtsforskning", se her

Der er tilføjet et referat 

"Hvad spiste vores forfædre?", se her

Der er tilføjet et referat 
"Hvor lidt kan man begynde med?", se her

Der er tilføjet et referat 

"Til evig ihukommelse", se her

Der er tilføjet et referat

"Sensommerudflugten", se her

Der er tilføjet et referat

"At skrive slægtsbog-sådan kan det gøres", se her

Der er tilføjet et referat 

"Krigen 1864. Soldaterskæbner", se her

Der er tilføjet et referat 

"Lægdsruller & Gotisk læsning", se her

Der er tilføjet et referat 

fra generalforsamlingen, se her

Bogreolen er udvidet med disse nye titler

Der er tilføjet et referat 

Søruller, se her

Der er tilføjet et referat 

Hjælp til egen slægtsforskning., se her

Der er tilføjet et link
under "Information": "Vejvisere" se her

Der er tilføjet et referat 

Blandt slagsbrødre, uægte børn mm., se her

Der er tilføjet et referat 
Spørgekassen og slægtsfortællinger, se her

Der er tilføjet et link

under "Information":
"Kongelig dansk Hof & Statskalender 1776 - 1875" se her

Der er tilføjet et referat 
Indscannede aviser, se her


Se dato på sidste opdatering i bunden.